UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

ONUCA

Grupa Obserwacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Ameryce Środkowej

United Nations Observer Group in Central America

Czas trwania: listopad 1989 r. - styczeń 1992 r.
Miejsce działań: Kostaryka, Salwador, Gwatemala, Honduras i Nikaragua

ONUCA - żołnierze misji ONZ niszczą broń
ONUCA - żołnierze misji ONZ niszczą broń

Grupa obserwacyjna ONZ w Ameryce Środkowej powstała na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/915 z dnia 4 maja 1994 r. ONUCA została powołana w celu powstrzymania dostaw broni do oddziałów partyzanckich działających w regionie, które znacznie przyczyniały się do destabilizacji państw Ameryki Środkowej i spowalniały procesy demokratyzacji. Siły międzynarodowe miały nie dopuścić do przeprowadzania ataków partyzanckich z terytoriów sąsiednich państw. Grupa obserwacyjna brała udział w dobrowolnej demobilizacji oddziałów opozycyjnych w Nikaragui oraz w oddzieleniu sił zgodnie z procesem demobilizacji ustalonym przez strony konfliktu.

Zobacz również:

United Nations Observer Group in Central America
http://www.un.org/Depts/DPKO/Missions/onuca.htm