UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNMIH

Misja Organizacji Narodów Zjednoczonych na Haiti

United Nations Mission in Haiti

Czas trwania: wrzesień 1993 r. - czerwiec 1996 r.
Miejsce działań: Haiti

Misję ONZ na Haiti ustanowiono rezolucją Rady Bezpieczeństwa S/RES/867 z dnia 23 września 1993 r. Jej zadaniem była pomoc we wprowadzaniu zasad porozumienia zawartego pomiędzy prezydentem i szefem junty wojskowej 3 lipca 1993 r. Do jej obowiązków należało udzielanie pomocy przy modernizacji armii, utworzeniu sił policyjnych, stworzeniu warunków dla wolnych, sprawiedliwych i demokratycznych wyborów.

Mandat misji był modyfikowany rezolucjami Rady Bezpieczeństwa: 873 (1993) i 875 (1993).

Zobacz również:

United Nations Mission in Haiti
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unmih.htm