UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNSMIH

Misja Wsparcia Organizacji Narodów Zjednoczonych na Haiti

United Nations Support Mission in Haiti

Czas trwania: lipiec 1996 r. - czerwiec 1997 r.
Miejsce działań: Haiti

Misja Wsparcia ONZ na Haiti została ustanowiona rezolucją Rady Bezpieczeństwa z dnia 28 czerwca 1996 r. Jej zadaniem było udzielanie pomocy rządowi Haiti w tworzeniu profesjonalnych sił policyjnych i utrzymaniu bezpieczeństwa. Tworząc misję UNSMIH Rada Bezpieczeństwa wsparła działania Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego w działaniach mających na celu promocję instytucji demokratycznych, zgody ogólnonarodowej i gospodarczej odbudowy Haiti.

Do misji UNSMIH odnoszą się także rezolucje Rady Bezpieczeństwa: 1085 (1996) i 1086 (1996).

UNSMIH - kanadyjski żołnierz misji UNSMIH podczas patrolu ulic Port-au-Prince.
UNSMIH - kanadyjski żołnierz misji UNSMIH podczas patrolu ulic Port-au-Prince.
Zobacz również:

United Nations Support Mission in Haiti
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unsmih.htm