UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

UNTMIH

Misja Przejściowa Organizacji Narodów Zjednoczonych na Haiti

United Nations Transition Mission w Haiti

Czas trwania: sierpień - listopad 1997 r.
Miejsce działań: Haiti

UNTMIH utworzono na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/1123 z dnia 30 lipca 1997 r. Misja została powołana do życia na okres 4 miesięcy w celu kontynuowania prac Misji ONZ na Haiti (United Nations Mission in Haiti - UNMIH). Głównym obowiązkiem uczestników misji był udział w tworzeniu i szkoleniu cywilnej policji na Haiti. Zadania UNTMIH objęły szkolenia oddziałów policyjnych w zakresie kontrolowania dużych zgromadzeń ludzi, szybkiego reagowania, zapewnienia bezpieczeństwa ważnych miejsc znajdujących się na wyspie, np. pałacowi prezydenckiemu.

Zobacz również:

United Nations Transition Mission in Haiti
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/untmih.htm