UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

ONUSAL

Misja Obserwacyjna Organizacji Narodów Zjednoczonych w Salwadorze

United Nations Observer Mission in El Salvador

Czas trwania: lipiec 1991 r. - kwiecień 1995 r.
Miejsce działań: Salwador

Misję Obserwacyjną ONZ w Salwadorze powołano do życia rezolucją Rady Bezpieczeństwa S/RES/693 z dnia 20 maja 1991 r. Jej zadaniem był nadzór nad wprowadzaniem porozumień zawartych pomiędzy rządem Salwadoru i Frontu Wyzwolenia Narodowego im. Farabundo Marti (Frente Farabundo Marti para la Liberation Nacional - FMLN), kończących bardzo długi okres wojny domowej.

Porozumienia zawierały postanowienia dotyczące zawieszenia broni, reformy i redukcji sił zbrojnych, utworzenia nowych sił policyjnych, reformy systemu sądownictwa i prawa wyborczego, przestrzegania praw człowieka, posiadania własności ziemskiej oraz spraw gospodarczych i społecznych.

ONUSAL - policjanci misji ONUSAL obserwują pracę salwadorskiego oficera policji
ONUSAL - policjanci misji ONUSAL obserwują pracę salwadorskiego oficera policji

Po oficjalnym zakończeniu konfliktu w grudniu 1992 r., ONUSAL weryfikował wybory przeprowadzone w marcu i kwietniu 1994 r. Po wypełnieniu swojego mandatu 30 kwietnia 1995 r. mała grupa personelu cywilnego - znana jako Misja ONZ w Salwadorze pozostała w Salwadorze pełniąc funkcje misji dobrych usług i zapewniając źródło wiarygodnych informacji.

Zobacz również:

United Nations Observer Mission in El Salvador
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/onusal.htm