UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

MIPONUH

Misja Cywilnej Policji Organizacji Narodów Zjednoczonych na Haiti

United Nations Civilian Police Mission in Haiti

Czas trwania: grudzień 1997 r. - marzec 2000 r.
Miejsce działań: Haiti

Misja Cywilnej Policji ONZ na Haiti została utworzona na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/1141 z dnia 28 listopada 1997 r. Miała ona za zadanie kontynuację działań poprzednich misji na Haiti: UNTMIH i UNSMIH, a więc udzielenie pomocy przy odbudowie zawodowej policji. Obowiązki misji sprowadzały się do udziału w patrolach, monitorowaniu działań miejscowej policji, utrzymaniu stałej współpracy z doradcami dla Narodowej Policji Haiti (Haitian National Police) wprowadzonymi przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) i państwa współpracujące w ramach dwustronnych porozumień.

Zobacz również:

United Nations Civilian Police Mission in Haiti
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/miponuh.htm