« strona główna UNIC « Współpraca ONZ z UE

UE jako główne Ľródło finansowania

Unia Europejska jest największym Ľródłem finansowania pomocy udzielanej przez organizacje wyspecjalizowane, programy i fundusze Narodów Zjednoczonych. Przykładowo w 2008 roku Unia przekazała ONZ ponad miliard euro na działania zwi±zane ze wspieraniem rozwoju i udzielaniem pomocy humanitarnej.

Poniższy wykres przedstawia wkład Unii w prace poszczególnych ciał systemu Narodów Zjednoczonych w 2008 roku.

¬ródło: Renewing Hope, Rebuilding Lives. Partnership between the United Nations and the European Commission in Post-Crisis Recovery

Unia Europejska wnosi także największy wkład finansowy w budżet ONZ. W 2007 roku wkład Unii wyniósł blisko 40% całego budżetu i w ostatnich latach utrzymuje się na tym samym poziomie.

¬ródło: How the European Union and the United Nations cooperate
Dokument opracowany przez O¶rodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, kwiecień 2010 r.