« strona główna UNIC « Współpraca ONZ z UE

Przedstawicielstwa ONZ przy UE

Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz liczne agendy wchodzące w skład systemu Narodów Zjednoczonych ustanowiły swoje biura łącznikowe w Brukseli. Większość z nich ma swoją siedzibę w UN House.

Wśród organizacji wyspecjalizowanych, funduszy i programów oraz innych jednostek Narodów Zjednoczonych, które otworzyły biura łącznikowe w Brukseli, znajdują się:

 • Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)
 • Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO)
 • Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF)
 • Biuro ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA)
 • Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR)
 • Sojusz Agend Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS)
 • Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
 • Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP)
 • Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA)
 • Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-HABITAT)
 • Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR)
 • Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Kobiet (UNIFEM)
 • Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO)
 • Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC)
 • Regionalny Ośrodek Informacji Narodów Zjednoczonych (UNRIC)
 • Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Obsługi Projektów (UNOPS)
 • Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA)
 • Uniwersytet Narodów Zjednoczonych - Studia Porównawcze w dziedzinie Integracji Regionalnej (UNU-CRIS) (?)
 • Światowy Program Żywnościowy (WFP)
 • Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
 • Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO)
 • Grupa Banku Światowego (WORLD BANK)

Więcej informacji na temat działalności biur łącznikowych i ich współpracy z instytucjami Unii Europejskiej znajduje się na stronie United Nations in Brussels.

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, kwiecień 2010 r.