« strona główna UNIC « Współpraca ONZ z UE

Partnerstwo dla lepszego świata

Partnerstwo dla lepszego świata (Partnership for a better World) jest wspólną inicjatywą Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Dotyczy ona realizacji wspólnych projektów informacyjnych mających na celu podkreślenie znaczenia wybranych dziedzin z zakresu praw człowieka, wolności prasy czy globalnych problemów takich jak ubóstwo, ochrona środowiska, bezpieczeństwo żywnościowe.

Organizacje przygotowują w formie elektronicznej zbiory dokumentów i materiałów informacyjnych dotyczące poszczególne tematy. Materiały udostępniane są na stronie UN-EU Partnership for a better world.

Celem tej współpracy jest zwrócenie uwagi rządów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego na najważniejsze światowe problemy. Inicjatywa ma także zachęcać Centra Informacyjne ONZ i delegacje Unii Europejskiej funkcjonujące w różnych krajach do współdziałania, na przykład w ramach obchodów międzynarodowych dni.

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, kwiecień 2010 r.