facebook facebook instagram youtube

Jak napisać dobrą rezolucję?

DEFINICJA

Rezolucja jest dokumentem, na podstawie którego prowadzone są działania ONZ dążące do zmiany danego stanu rzeczy. Zawiera ona postanowienia podjęte przez społeczność międzynarodową oraz sposób ich realizacji. Charakteryzuje się ustrukturyzowaną formą. Opracowanie i przegłosowanie rezolucji przez państwa członkowskie odbywa się w ramach danego organu ONZ, np. na forum Zgromadzenia Ogólnego.

Podczas modelu ONZ młodzi ludzie spotykają się, by symulować obrady danego ciała ONZ. Bardzo ważną częścią symulacji jest tworzenie tekstu rezolucji i przeprowadzenie głosowania. Każdy delegat powinien znać kilka podstawowych zasad dotyczących pisania rezolucji. Rezolucje powstają w jednym z sześciu oficjalnych języków ONZ (angielski, francuski, arabski, chiński, hiszpański, rosyjski). Poniżej opisujemy podstawowy wzór rezolucji w języku angielskim, który zawiera wszystkie najważniejsze elementy.

Rezolucja stanowi jedno zdanie, które składa się z 3 podstawowych części:

WSKAZÓWKA 1

Rezolucja powinna składać się przynajmniej z nazwy organu, jednego punktu preambuły i jednego punktu części właściwej.

W pierwszej części rezolucji zawarta jest nazwa ciała ONZ, w którym powstaje rezolucja. Może to być np. Zgromadzenie Ogólne lub Rada Bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że w przypadku symulacji jednego z komitetów Zgromadzenia Ogólnego, to nie komitet a Zgromadzenie Ogólne jest właściwą nazwą organu przyjmującego rezolucję.

WSKAZÓWKA 2

Nazwa organu powinna być pisana wielką literą i kursywą oraz zakończona przecinkiem.

Kolejną częścią rezolucji jest preambuła. Jest to wprowadzenie do dokumentu, które jest niedoceniane przez młodych ludzi. Preambuła nie zawiera rozwiązań, tylko wartości, założenia, spostrzeżenia lub odwołania do innych dokumentów. Jednak to właśnie preambuła nadaje ton rezolucji i wyjaśnia potrzebę podjęcia konkretnych decyzji. Zawiera opis sytuacji i wskazuje problemy, których rozwiązania podejmiemy się w części właściwej.

Każdy punkt w preambule zaczyna się od odpowiedniego zwrotu. Zazwyczaj jest to imiesłów czasu teraźniejszego (końcówka –ing). Zdarza się jednak także, że punkt preambuły rozpoczynamy od odpowiedniego słowa kluczowego. Wybór danego słowa jest bardzo ważny, co potwierdza fakt, że negocjacje w tej kwestii mogą toczyć się bardzo długo. W rezolucji nawet najmniejsze różnice w znaczeniu są bardzo ważne. Oto lista zwrotów i wyrażeń, których można użyć w preambule:

SŁOWA KLUCZOWE – PREAMBUŁA

 • Acknowledging
 • Acting
 • Adhering
 • Affirming
 • Agreeing with
 • Alarmed by
 • Appreciating
 • Aware of
 • Aware that
 • Bearing in mind
 • Believing that
 • Cognizant of the fact that
 • Concerned about
 • Concurring with the proposals
 • Condemning
 • Conscious of
 • Conscious that
 • Considering that
 • Convinced that
 • Deploring
 • Desirous of
 • Emphasizing
 • Encouraged
 • Expressing concern
 • Expressing its appreciation
 • Faithful to
 • Fearing
 • Fully aware
 • Guided by
 • Having considered
 • Hopeful that
 • Indignant at
 • Inspired by
 • Keeping in mind
 • Mindful of
 • Noting that
 • Noting with appreciation
 • Noting with regret
 • Persuaded
 • Reaffirming
 • Recalling
 • Recognizing
 • Regretting
 • Reiterating
 • Sharing the concern
 • Stressing
 • Striving to
 • Taking into account the
 • Taking into consideration
 • Taking note of
 • Underlining
 • Viewing with concern
 • Welcoming
 • Wishing to

UWAGA! Należy zwrócić uwagę na użycie kursywy.

WSKAZÓWKA 3

Nie numerujemy punktów w preambule. Każdy punkt zakończony jest przecinkiem. Każdy zwrot lub wyrażenie, które rozpoczynają rezolucję powinny być napisane kursywą.

Ostatnią i najważniejszą częścią rezolucji jest część właściwa. To właśnie w tym miejscu, kraje członkowskie opisują odpowiednie rozwiązania i mechanizmy. Rozwiązania powinny być uszeregowane w kolejności od najważniejszego. Należy pamiętać, że im bardziej konkretne ustalenia uda się zawrzeć w rezolucji, tym skuteczniejsza ona będzie.

Każdy punkt rozpoczyna się zazwyczaj od czasownika w 3 osobie liczby pojedynczej trybu oznajmującego (końcówka –s). Jednak istnieje także wiele wyrażeń rozpoczynających punkty części właściwej. Oto lista zwrotów i wyrażeń, których można użyć w tej części:

SŁOWA KLUCZOWE – CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

 • Accepts
 • Accepts with appreciation
 • Accepts with deep appreciation
 • Accepts with gratitude
 • Acknowledges
 • Adopts
 • Affirms
 • Agrees with the observations
 • Appeals to all States
 • Appoints
 • Approves
 • Authorizes
 • Believes that
 • Calls attention to
 • Calls the attention of
 • Calls upon Member States
 • Commends
 • Compliments
 • Concurs with the observations
 • Condemns
 • Confirms
 • Congratulates
 • Considers
 • Decides
 • Decides accordingly
 • Decides also
 • Decides further
 • Declares that
 • Demands
 • Denounces
 • Deplores
 • Designates
 • Determines that
 • Dissolves the
 • Draws the attention of
 • Elects
 • Emphasizes
 • Empowers the Mediator
 • Endorses
 • Entrusts the Committee
 • Envisages
 • Establishes
 • Exhorts all Member States to
 • Expresses concern over
 • Expresses its appreciation
 • Expresses its concern
 • Expresses its confidence
 • Expresses its deep appreciation
 • Expresses its deep concern
 • Expresses its firm conviction
 • Expresses its gratitude
 • Expresses its profound indignation
 • Expresses its satisfaction
 • Expresses its solidarity with
 • Expresses the hope
 • Expresses the opinion that
 • Extends the mandate
 • Firmly supports the people
 • Insists that
 • Instructs the Committee
 • Invites
 • Invites once again
 • Invites the attention of
 • Is of the opinion that
 • Looks forward to the meeting
 • Makes an urgent appeal to
 • Mandates the Secretary-General
 • Notes that
 • Notes with appreciation
 • Notes with interest
 • Notes with regret
 • Notes with satisfaction
 • Pays tribute to
 • Proclaims
 • Proposes
 • Reaffirms
 • Realizes
 • Reasserts
 • Recalls
 • Recognizes
 • Recommends that
 • Refers the report to
 • Regrets
 • Reiterates
 • Rejects
 • Reminds the States parties
 • Renews the mandate
 • Requests the Secretary-General
 • Resolves
 • Solemnly adopts
 • Stresses
 • Suggests that
 • Supports the efforts
 • Takes note of
 • Transmits
 • Trusts that
 • Underlines
 • Urgently requests the Committee
 • Urges all States Prie
 • Welcomes

UWAGA! Należy zwrócić uwagę na użycie kursywy.

WSKAZÓWKA 4

Punkty w części właściwej są numerowane. Każdy punkt zakończony jest średnikiem, poza ostatnim punktem, na końcu którego stawiamy kropkę. Podobnie jak w przypadku preambuły, zwroty i wyrażenia rozpoczynające każdy punkt piszemy kursywą.

WSKAZÓWKA 5

Numerowanie punktów w rezolucji powinno wyglądać następująca:

(a) Comprised of 21 Member States;
    (i) To be proposed by the General Assembly;
    (ii) To serve for a term of two years;

WSKAZÓWKA 6

W rezolucji unikamy skrótów.

WSKAZÓWKA 7

Wielkiej litery używamy zawsze w przypadku nazw własnych:

WSKAZÓWKA 8

Liczby w rezolucjach piszemy słownie. Cyfry służą jedynie do zapisywania bardzo dużych liczb.

WSKAZÓWKA 9

Procenty ujmowane są w następujący sposób: "10 per cent".

PRZYKŁADOWA REZOLUCJA

wzór rezolucjiDokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, luty 2015 r.

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×