facebook facebook instagram youtube

"Działania na rzecz klimatu dla wszystkich ludzi i naszej planety:
nadszedł czas na działania"
António Guterres, Sekretarz Generalny ONZ

W tym przełomowym dla ludzkości roku nadszedł czas na odważne działania na rzecz klimatu.
 
Badania naukowe są niepodważalne i zgodnie przyjęte przez cały świat: aby powstrzymać kryzys klimatyczny przed przekształceniem się w trwałą katastrofę, musimy ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5°C. 
 
Aby to osiągnąć, musimy do połowy stulecia doprowadzić do zerowej emisji gazów cieplarnianych netto. Zobowiązały się do tego państwa stanowiące około dwóch trzecich światowej gospodarki. To budujące, ale musimy niezwłocznie zapewnić, aby każdy kraj, miasto, przedsiębiorstwo i instytucja finansowa przyłączyły się do tej koalicji i przyjęły konkretne plany przejścia do zerowej emisji netto.
 
Jeszcze pilniejszą sprawą jest, aby już teraz rządy zrealizowały swoje długoterminowe ambitne plany poprzez konkretne działania w chwili, gdy biliony dolarów zostają uruchomione w celu przezwyciężenia pandemii COVID-19.  Rewitalizacja gospodarek jest szansą na zmianę naszej przyszłości. 
 
Świat dysponuje mocnymi planami działań: Porozumieniem Paryskim, w którym wszystkie kraje zobowiązały się do stworzenia własnych krajowych planów działania na rzecz klimatu, które będą wzmacniane co pięć lat. Ponad pięć lat później, mając przytłaczający dowód na to, że jeśli nie będziemy działać, zniszczymy naszą planetę, nadszedł czas na zdecydowane i skuteczne działania. Dlatego też Organizacja Narodów Zjednoczonych zwołuje wszystkie kraje do Glasgow w listopadzie na konferencję COP26.
 
Do 2030 roku najnowsze krajowe plany działań muszą dążyć do ograniczenia globalnego zanieczyszczenia gazami cieplarnianymi o co najmniej 45 procent w porównaniu z poziomem z 2010 roku. Przedstawiono już wiele takich planów, w których określono bardziej przejrzystą politykę mającą na celu dostosowanie się do skutków zmian klimatycznych i zwiększenie dostępu do energii odnawialnej.
  
Jednak jak dotąd plany te prowadzą do ograniczenia emisji o mniej niż 1 procent.  Jest to prawdziwy czerwony alarm dla wszystkich ludzi i naszej planety.
 
W nadchodzących miesiącach, począwszy od zbliżającego się szczytu liderów, którego gospodarzem będą Stany Zjednoczone, rządy muszą radykalnie zwiększyć swoje ambicje - zwłaszcza najwięksi emitenci dwutlenku węgla, którzy w znacznej mierze doprowadzili do powstania tego kryzysu.
 
Wycofanie węgla z sektora energetycznego jest najważniejszym krokiem na drodze do osiągnięcia celu ograniczenia wzrostu temperatury na Ziemi do 1,5 °C. Natychmiastowe działania mające na celu wyeliminowanie najbardziej szkodliwego i zanieczyszczającego środowisko paliwa kopalnego z sektorów energetycznych są dla świata szansą do podjęcia dalszych batalii.
 
Globalne zużycie węgla w produkcji energii elektrycznej musi spaść do 2030 roku o 80 procent poniżej poziomu z roku 2010. Oznacza to, że gospodarki rozwinięte muszą zobowiązać się do wycofania węgla do 2030 roku, a inne kraje muszą to zrobić do 2040 roku. Nie ma żadnego powodu, aby gdziekolwiek na świecie budować nowe elektrownie węglowe. Jedna trzecia światowego sektora węglowego jest obecnie bardziej kosztowna w eksploatacji niż budowa nowych źródeł odnawialnych i magazynowanie energii. COP26 musi być sygnałem do zakończenia produkcji energii z węgla.
 
W czasie, gdy świat walczy o czyste powietrze i podąża w kierunku energii odnawialnej, konieczne jest zagwarantowanie sprawiedliwego procesu transformacji. Należy zapewnić wsparcie pracownikom w sektorach dotkniętych zmianami oraz w sektorze nieformalnym, aby umożliwić im zmianę miejsca pracy lub przekwalifikowanie się. Ponadto musimy również wykorzystać ogromną siłę kobiet i dziewcząt w celu przeprowadzenia transformacji, także poprzez zapewnienie im możliwości uczestniczenia na równych prawach w procesach zarządzania i podejmowania decyzji. 
 
Kraje, które w najmniejszym stopniu przyczyniły się do zmian klimatycznych, najdotkliwiej odczuwają ich skutki. Wiele małych krajów wyspiarskich po prostu przestanie istnieć, jeśli nie zintensyfikujemy działań. Kraje rozwinięte muszą wywiązać się ze swoich zobowiązań dotyczących przekazania 100 miliardów dolarów rocznie poprzez:
•         podwojenie obecnego poziomu finansowania działań na rzecz klimatu;
•         przeznaczenie połowy wszystkich środków finansowych na adaptację do zmian klimatycznych;
•         zaprzestanie międzynarodowego finansowania węgla; oraz
•         przesunięcie dotacji z paliw kopalnych na energię odnawialną.
 
Czerwcowy Szczyt G7 stanowi okazję dla najbogatszych krajów świata do przyśpieszenia działań i podjęcia niezbędnych zobowiązań finansowych, które zapewnią sukces konferencji COP26.
 
Rządy państw muszą pełnić rolę przywódczą, jednak decydenci na całym świecie mają także istotną rolę do odegrania. 
 
Zwracam się do wszystkich międzynarodowych i krajowych banków rozwoju, aby do czasu COP26 opracowały jasną politykę finansowania działań związanych z odbudową gospodarek po pandemii COVID oraz wzmocnieniem ich odporności.  Należy wziąć pod uwagę wyniszczające poziomy zadłużenia i ogromną presję wywieraną na budżety krajowe.
 
Wiele samorządów lokalnych i przedsiębiorstw prywatnych zobowiązało się do osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto do 2050 r. i dokonało istotnych przeglądów swoich modeli biznesowych. Wzywam wszystkich do ustanowienia ambitnych celów i opracowania strategii politycznych. 
 
Zachęcam młodych ludzi na całym świecie do dalszego aktywnego zabierania głosu i domagania się działań na rzecz zmian klimatycznych, ochrony różnorodności biologicznej, zaprzestania wojny ludzkości z naturą i przyspieszenia wysiłków na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju.
 
Mamy coraz mniej czasu i czeka nas dużo ciężkiej pracy, ale to nie jest moment na wywieszanie białej flagi. Organizacja Narodów Zjednoczonych będzie nadal wznosić błękitną flagę oznaczającą solidarność i nadzieję. W Międzynarodowym Dniu Matki Ziemi i w nadchodzących przełomowych miesiącach wzywam wszystkie narody i wszystkich ludzi, aby wspólnie stawili czoła obecnym wyzwaniom. 
 

2021-04-20

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×