„Święto Mazurskiego Kartoflaka” w Szczytnie

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie objął honorowym patronatem „I edycję Święta Mazurskiego Kartoflaka”, która odbędzie się 9 sierpnia br. w Szczytnie. Organizatorami imprezy są: Urząd Miejski w Szczytnie, Miejski Dom Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Mazurskiego, organizacja turystyczna powiatu szczycieńskiego oraz Szczycieńskie Towarzystwo Kulturalne.

Bogaty program przedsięwzięcia obejmuje konferencje naukowe, prezentację kuchni regionalnej i degustację „mazurskiego kartoflaka”, występy zespołów folklorystycznych i folkowych (Warmii, Mazur i Kurpi), zespołów muzyki myśliwskiej, zabawę taneczną przy Radiu Olsztyn oraz gry, zabawy i konkursy.

Święto Mazurskiego Kartoflaka w Szczytnie wpisuje się w działania podejmowane na całym świecie z okazji Międzynarodowego Roku Ziemniaka. Jego celem jest zwiększenie świadomości na temat znaczenia ziemniaka i jego roli w codziennym żywieniu. Ziemniak odgrywa dużą rolę w  ograniczenia ubóstwa i osiąganiu Milenijnych Celów Rozwoju. „Święto Mazurskiego Kartoflaka” nie tylko w pełni realizuje cele Międzynarodowego Roku Ziemniaka, ale również przyczynia się do promowania mazurskiego produktu regionalnego.

Życzmy organizatorom dużego sukcesu przy realizacji tego przedsięwzięcia i zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w Święcie Mazurskiego Kartoflaka w Szczytnie.================================================================Konferencja - tekst przemówienia

Warszawa, 9 sierpnia 2008 r.

Szanowni Państwo,

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie objął honorowym patronatem „I edycję Święta Mazurskiego Kartoflaka” w Szczytnie. Przedsięwzięcie to wpisuje się w działania podejmowane na całym świecie z okazji ogłoszonego przez ONZ Międzynarodowego Roku Ziemniaka.

Obchody Roku mają na celu skupienie uwagi świata na roli ziemniaków w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, znaczeniu rolnictwa oraz likwidacji ubóstwa. Mają także ułatwić realizację do 2015 r. Milenijnych Celów Rozwoju, uzgodnionych przez przywódców świata na Szczycie Milenijnym w 2000 r. Obchody powinny też zachęcić rządy, instytucje społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego oraz organizacje międzynarodowe do podjęcia walki z ubóstwem.

Ziemniak powinien stać się jednym z głównych produktów spożywanych przez ludzi biednych i głodujących. Jest on bowiem bogatym źródłem energii i wartościowym pokarmem. Można go uprawiać w miejscach, gdzie obszary rolne są ograniczone, natomiast rąk do pracy jest pod dostatkiem. Taka sytuacja występuje zwłaszcza w krajach rozwijających się.

Przez ostatnie 10 lat światowa produkcja ziemniaków zwiększyła się o 4,5%. Każdego roku w krajach rozwijających się wielkość tej uprawy wzrasta. W latach 1961 – 1963 spożycie ziemniaka wynosiło mniej niż 10 kg rocznie na osobę, a w roku 2003 wzrosło aż do 22 kg na osobę. Statystyki te wskazują, że konsumpcja ziemniaka będzie w przyszłości nadal rosła.

Zgodnie z prognozami w ciągu następnych dwudziestu lat, przyrost naturalny na świecie wyniesie ponad 100 mln urodzeń rocznie. Około 95% ludzi przyjdzie na świat w krajach rozwijających się. Uprawa ziemniaków może więc pomóc obecnym i przyszłym pokoleniom uniknąć problemu głodu i niedożywienia.

Ustanowienie Międzynarodowego Roku Ziemniaka ma zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat znaczenia ziemniaka i jego produkcji oraz wesprzeć działania związane z jego uprawą. Obchody Roku mają zachęcać do opracowywania krajowych programów i strategii rozwoju. Powinny również zmobilizować rządy, instytucje społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego oraz organizacje międzynarodowe do promowania wymiany wiedzy i informacji oraz zwiększania wydajności produkcji ziemniaków. Celem Roku jest także zachęcenie do powstawania trwałych międzynarodowych partnerstw i współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym organizacjami pozarządowymi, działającymi na rynku ziemniaka.

W dniach 4 – 11 października 2008 r. świat obchodzić będzie Tydzień Ziemniaka. Obchody Międzynarodowego Roku Ziemniaka zostaną podsumowane w grudniu br. w Indiach podczas Globalnej Konferencji: „Szanse i wyzwania w nowym milenium”. W marcu 2009 r. w Nowej Zelandii odbędzie się siódmy Światowy Kongres nt. Ziemniaka.

Jesteśmy przekonani, że Święto Mazurskiego Kartoflaka nie tylko w pełni realizuje cele Międzynarodowego Roku Ziemniaka, ale również przyczyni się do promowania mazurskiego produktu regionalnego.

Życzę organizatorom Święta Mazurskiego Kartoflaka: Urzędowi Miejskiemu w Szczytnie, Miejskiemu Domowi Kultury, Towarzystwu Przyjaciół Muzeum Mazurskiego, organizacji turystycznej powiatu szczycieńskiego oraz Szczycieńskiemu Towarzystwu Kulturalnemu wielu sukcesów przy realizacji tego przedsięwzięcia.

Z poważaniem,

Karina Bednarska
Asystent ds. Informacji Publicznej
Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie

2008-08-09

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×