NIE dla przemocy wobec kobiet

Konkurs na plakatWitamy na polskiej stronie Europejskiego Konkursu ONZ na plakat
NIE dla przemocy wobec kobiet,
organizowanego przez Regionalne Centrum Informacji ONZ
na Europę Zachodnią (UNRIC)
we współpracy z innymi europejskimi Centrami Informacji ONZ.


Konkurs

W ubiegłym roku zwróciliśmy się do społeczności międzynarodowej, by ‘uwolniła swoją kreatywność w walce z ubóstwem’. Poprosiliśmy o przygotowanie i przesłanie nam plakatów mających na celu zwiększenie świadomości na temat Milenijnych Celów Rozwoju. Nasza kampania miała przypomnieć przywódcom na całym świecie o złożonej obietnicy, by wyeliminować ubóstwo do 2015 r.

Nasz apel został wysłuchany i Europejczycy rzeczywiście ‘uwolnili swoją kreatywność’ na rzecz kampanii ONZ ‘Wspólnie możemy pokonać ubóstwo’. Świadczy o tym ogromna ilość zgłoszeń – otrzymaliśmy ponad 2 tysiące plakatów. Polska zajęła 3 miejsce pod względem ilości zgłoszonych projektów. Najlepsze prace były publikowane w najważniejszych gazetach podczas trwania szczytu ONZ w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju, który odbył się we wrześniu 2010 r. w Nowym Jorku.

W tym roku Regionalne Centrum Informacji ONZ na Europę Zachodnią (UNRIC) z siedzibą w Brukseli we współpracy z innymi europejskimi Centrami Informacji ONZ ogłaszają nowy konkurs na plakat pod hasłem NIE dla przemocy wobec kobiet. Nasz konkurs jest kolejną inicjatywą ONZ – obok inicjatywy ‘ONZ w Kwestii Kobiet’ (UN Women) i kampanii Sekretarza Generalnego „UNiTE – Zjednoczmy się, aby wyeliminować przemoc wobec kobiet”, jaka została podjęta w celu zwrócenia uwagi na systematyczne łamanie praw człowieka. Mówiąc NIE dla przemocy wobec kobiet wspólnie możemy pokonać ubóstwo i tym samym wspierać osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju.

Zobacz:

UNiTE - Zjednoczmy się aby wyeliminować przemoc wobec kobiet
www.unic.un.org.pl/kobiety_rozwoj_pokoj/to_end.php

ONZ w kwestii kobiet – UN Women
www.unic.un.org.pl/show.php?news=1629&wid=18

Uwolnij swoją kreatywność w walce z ubóstwem – konkurs 2010 r.
www.unic.un.org.pl/konkurs/

CREATE 4 the UN – No to Violence against Women
http://competition.create4theun.eu

CREATE 4 the UN
www.create4theun.eu/

Nasz blog

Oferujemy Wam możliwość wyrażenia swojej opinii na temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt na naszym blogu, na którym będziemy również umieszczać najnowsze informacje o wydarzeniach i kampaniach mających miejsce na świecie. Jeśli chcesz wziąć udział w dyskusji, podzielić się swoimi myślami na temat zaprzestania przemocy wobec kobiet, czy też umieścić swój artykuł na naszym blogu, po prostu zaloguj się, odszukaj nas na Twiterze lub Facebooku. Czekamy na opinie blogerów z różnych środowisk z całego świata. Odwiedź nasz angielskojęzyczny blogu na stronie http://www.create4theun.eu/category/blog/

Wprowadzenie

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest jednym z najczęstszych i najpowszechniejszych zjawisk łamania praw człowieka. Wynika to z nierównego traktowania kobiet i mężczyzn, które nadal jest silnie zakorzenione w świadomości społecznej. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez inicjatywę UN Women, od 15 do 76 procent kobiet w ciągu swojego życia cierpi z powodu fizycznej i/lub seksualnej przemocy.

Kobiety i dziewczęta doświadczają przemocy domowej, seksualnej i emocjonalnej. Są także molestowane seksualnie. Ponadto, przemoc seksualna jest jedną z taktyk prowadzenia działań wojennych. Przemoc często stosuje się na obszarach objętych konfliktami zbrojnymi, czy kryzysami. Inne formy przemocy wobec kobiet to: wykorzystywanie seksualne, handel na tle seksualnym, czy szkodliwe praktyki takie jak okaleczanie żeńskich narządów płciowych, przymusowe małżeństwa, małżeństwa dzieci, czy „zabójstwa honorowe”.

Żadna kobieta ani dziewczyna nie jest w pełni wolna od ryzyka przemocy i znieważania. Taka sytuacja nie może być dłużej tolerowana. Przemoc często wiąże się z ogromnymi konsekwencjami zdrowotnymi, społecznymi i ekonomicznymi. Przemoc wobec kobiet bezpośrednio zagraża realizacji Milenijnych Celów Rozwoju odnoszących się do równouprawnienia płci i uwłasnowolnienia kobiet oraz wpływa negatywnie na rozwój krajów.

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt przybiera rozmiary globalnego zjawiska. Aby ją ograniczyć potrzebne jest zaangażowanie decydentów na najwyższych szczeblach oraz dobra wola wszystkich ludzi. Problemowi równości płci musi zostać nadany priorytet. Obecnie coraz więcej państw włącza międzynarodowe standardy i normy prawne do krajowych polityk w celu poprawy sytuacji kobiet i dziewcząt na świecie. Promocja równości płci musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w politykach lokalnych, krajowych, regionalnych i międzynarodowych.

Fakty:

• 70% kobiet doświadcza przemocy w swoim życiu.
• 1 na 5 kobiet jest ofiarą gwałtu bądź próby gwałtu.
• Od 500 tysięcy do 2 milionów osób doświadcza co roku aktów przemocy. Kobiety i dziewczęta stanowią około 80% ofiar przemocy.
• Od 100 do 140 milionów kobiet i dziewcząt doświadczyło okaleczenia żeńskich narządów płciowych.
• Od 1996 roku w Demokratycznej Republice Konga roku zanotowano co najmniej 200 tysięcy przypadków przemocy na tle seksualnym.

[Źródło: Virtual Knowledge Centre to End Violence Against Women and Girls (www.endvawnow.org); UNiTE To End Violence Against Women (www.un.org/en/women/endviolence)]

Konkurs ‘NIE dla przemocy wobec kobiet’ ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństw na temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Organizatorzy konkursu zapraszają wszystkie zainteresowane, kreatywne osoby, zarówno pasjonatów jak i profesjonalistów, do stworzenie projektu plakatu poświęconego problematyce zaprzestania przemocy wobec kobiet.

Konkurs daje możliwość zdobycia doświadczenia tym, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z edukacją, reklamą, marketingiem, projektowaniem graficznym lub pokrewną dziedziną.

Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie CREATE 4 the UN – No to Violence against Women. Organizatorzy konkursu planują pokazać prace na wystawach w ośrodkach ONZ w różnych krajach i europejskich mediach.

Zasady i warunki konkursu, selekcja prac, proces wyboru

Do konkursu może przystąpić każda osoba, która umieściła swoją pracę na stronie CREATE 4 the UN – No to Violence against Women i tym samym przyjęła poniższe zasady i warunki.

Konkurs pod hasłem NIE dla przemocy wobec kobiet polega na zaprojektowaniu plakatu nawiązujacego do tematu równości płci i wzywajacego do zaprzestania stosowania wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Przygotowana praca ma zwiększać świadomość społeczną na ten temat. Najlepsze prace będą opublikowane na stronie konkursu CREATE 4 the UN – No to Violence against Women i mogą zostać opublikowane w europejskich mediach.

Główne przesłanie prac to: „Przemoc wobec kobiet nie musi istnieć, można jej uniknąć” – “VAW is not inevitable, it can be stopped”.

Konkurs rozpoczyna się 8 marca 2011 roku. Prace należy umieszczać na stronie konkursowej CREATE 4 THE UN - No to Violence against Women. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa 31 maja 2011 roku o północy (CET).

Każdy będzie mógł głosować na wybrane prace od 1 czerwca 2011 r. do 31 lipca 2011 r. Praca, która zdobędzie najwięcej głosów otrzyma jedną z trzech nagród.

Pięcioosobowa komisja spośród wszystkich nadesłanych prac wybierze 30 najlepszych projektów, które zostaną zaprezentowane jury. Wyłoni ono zwycięzcę głównej nagrody. W skład jury wchodzą eksperci w dziedzinie projektowania graficznego, reklamy i fotografii oraz specjaliści zajmujący się kwestią równouprawnienia. Lista osób zasiadających w jury została ogłoszona na stronie: CREATE 4 THE UN - Judges
(http://competition.create4theun.eu/judges) .

We wrześniu 2011 r. zostanie ogłoszona lista zwycięzców.

Nagrody

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 25 listopada 2011 roku w Madrycie.

W konkursie zostaną przyznane:

Nagroda główna w wysokości 5,000 Euro - ufundowana przez hiszpańską Caixa Foundation;

“Nagroda dla młodych” dla osoby poniżej 25 roku życia – przyznana przez włoskie kreatywne centrum badawcze Fabrica, należące do grupy Benetton. Nagrodą jest dwutygodniowy okres próbny w Fabrica z możliwością otrzymania grantu i przedłużenia współpracy na jeden rok. W trakcie dwutygodniowego okresu próbnego Fabrica pokrywa koszty zakwaterowania zwycięzcy w dzielonych apartamentach w Treviso (30 minut od Wenecji) i lunch w pobliskiej restauracji. Zwycięzcy zostanie przydzielony opiekun merytoryczny oraz zostaną pokryte koszty podróży w obie strony.

Fabrica została utworzona w 1994 r. przez Luciano Benetton i Oliviero Toscani jako kreatywny ośrodek mający na celu łączenie kultury i przemysłu, w którym młodzi projektanci i artyści mają możliwość rozwoju i wymiany międzynarodowych doświadczeń. Fabrica mieści się w Treviso we Włoszech.

Nagroda dla projektu, który zdobył najwięcej głosów w drodze publicznego głosowania – ufundowana przez rząd portugalski.

Zgłaszanie prac

Do konkursu mogą przystąpić wszyscy obywatele i rezydenci 48 europejskich państw członkowskich ONZ: Albanii, Andory, Armenii, Austrii, Azerbejdżanu, Białorusi, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gruzji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Irlandii, Łotwy, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburgu, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Malty, Mołdawii, Monako, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Rosji, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Uczestnicy muszą być pełnoletni, czyli mieć 18 lub więcej lat.

Prace należy składać za pośrednictwem strony internetowej CREATE 4 the UN – No to Violence against Women. Projekty przygotowane na papierze lub wysłane pocztą nie będą przyjmowane. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zgłoszone prace zostaną wstępnie ocenione przez organizatorów konkursu przed zamieszczeniem ich na stronie internetowej kampanii. Prace nie mogą ukazywać nagości, zawierać nieprzyzwoitych, obraźliwych lub niewłaściwych treści.

Teksty i hasła używane w pracy mogą być wyrażone w oficjalnym języku każdego z 48 państw uczestniczących. Jeżeli dostarczony tekst jest napisany w innym języku niż angielski, należy załączyć tłumaczenie na język angielski. W przeciwnym wypadku zgłoszenie może być uznane za nieważne.

Każdy uczestnik może złożyć tylko jedno zgłoszenie, zawierające nie więcej niż pięć prac. Projekty powinny być w RGB, o maksymalnej wielkości 1000 x 1500 pikseli przy rozdzielczości 72 dpi, w orientacji poziomej lub pionowej w formacie JPG, ograniczone do 5 MB na plakat.

Finaliści konkursu muszą dostarczyć projekty plakatów o wysokiej rozdzielczości (co najmniej 300 dpi) o wymaganej wielkości A3 poziomo lub pionowo. Niedostarczenie profesjonalnej reprodukcji o wysokiej jakości w wymaganym wymiarze może skutkować skreśleniem z listy finalistów.

Prace można przesyłać do 31 maja 2011 r. do godziny 24:00 CET. Późniejsze zgłoszenia nie będą uwzględniane.

Zgłoszona praca musi zawierać logo kampanii ‘NIE dla przemocy wobec kobiet’. Logo w różnych językach (w tym w języku polskim) i w oryginalnych kolorach są dostępne na stronie internetowej. Uczestnicy w swych projektach mogą wykorzystać dowolne logo. Logo nie można zmieniać, a jego komponenty nie mogą zostać rozdzielone. Nie należy stosować filtrów i efektów. Czcionka, wielkość i usytuowanie tekstu musi zostać zachowane. Logo nie wolno ścieśniać, rozciągać lub przekrzywiać. Logo można pobrać ze strony www.flickr.com/photos/create4theun_competition/sets/72157626040041713/

Zgłoszony plakat musi być oryginalną, dotychczas niepublikowaną pracą.

Osoba przystępująca do konkursu jest odpowiedzialna za treść pracy, która nie może zawierać materiałów chronionych prawami autorskimi. Osoba przystępująca do konkursu musi posiadać prawa do tekstów i obrazów użytych w zgłoszonej pracy.

Praca nie może promować żadnej firmy, organizacji, partii politycznej lub grupy interesu na przykład poprzez wykorzystanie logo, marki lub wizerunku korporacji, partii lub organizacji.

Na projekcie nie wolno zamieszczać wzmianek o autorstwie prac. Finaliści będą proszeni o dostarczenie informacji o sobie i swoich osiągnięciach. Informacje te będą upowszechnione przy okazji ewentualnych wystaw oraz wykorzystane w mediach.

Pełny regulamin w języku angielskim dostępny jest na stronie: Competitions rules and regulations http://competition.create4theun.eu/rules .


2011-04-01

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×