Przyłącz się do kampanii
‘Wstań i zacznij działać na rzecz Milenijnych Celów Rozwoju’
(Stand Up and Take Action for the Millennium Development Goals)
aby wraz z całym światem powstać przeciw ubóstwu.

W dniach 17-19 października 2008 r. miliony ludzi na całym świecie przystąpią do globalnej kampanii na rzecz redukcji ubóstwa i nierówności na świecie. Każdy może wziąć w niej udział i opowiedzieć się za zmniejszeniem biedy. Wystarczy tylko zebrać grupę osób i wspólnie zamanifestować swoje poparcie dla akcji. Można też wziąć udział w działaniach przygotowywanych przez organizacje pozarządowe, kluby, związki zawodowe, szkoły i uczelnie wyższe, korporacje i liczne organizacje społeczeństwa obywatelskiego (lista imprez dostępna na www.standagainstpoverty.org).

===============

  • 800 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu głodu
  • 10 tysięcy dzieci umiera co dzień z powodu niedożywienia
  • co piąty człowiek na świecie żyje za mniej niż dolara dziennie
  • w najbliższych latach kolejne 100 milionów ludzi dosięgnie głód

===============

Wszystkie inicjatywy działania powinny zostać zgłoszone na stronie ‘Stand Up and Take Action’ (www.standagainstpoverty.org/events/create), również tam po zakończeniu wydarzenia należy podać ilość osób w nich uczestniczących. Rejestrując swoje projekty dołączacie do milionów ludzi na całym świecie, chcących ulepszyć świat.

Kampania ‘Wstań i Zacznij Działać na rzecz Milenijnych Celów Rozwoju’ jest największą tego typu akcją na świecie. Co roku liczba jej uczestników wzrasta i jest odnotowywana w Księdze Rekordów Guinnessa. Po raz pierwszy najlepszy światowy wynik ustanowiono w 2006 roku (23,5 miliona ludzi), kolejny w 2007, kiedy udział wzięło 43.716.440 osób. Organizatorzy kampanii liczą, że również w tym roku zostanie ustanowiony kolejny rekord Guinnessa i tym samym społeczność międzynarodowa przekaże światu przesłanie o konieczności walki z ubóstwem.

Zeszłoroczną akcję ‘Wstań i Zabierz Głos - Globalne Wezwanie do Działania Przeciwko Ubóstwu’ przeprowadzono w 127 krajach świata. W Europie wzięło udział ponad 215 tysięcy osób. W szesnastu zarejestrowanych wydarzeniach na terenie całej Polski uczestniczyły 1274 osoby. Zachęcamy do ustanowienia polskiego rekordu akcji ‘Wstań i Zacznij Działać na rzecz Milenijnych Celów Rozwoju’.

===============

  • 750 milionów dorosłych nie potrafi czytać
  • miliard ludzi nie ma dostępu do wody pitnej
  • 6 tysięcy osób umiera każdego dnia z powodu AIDS

===============

Tematyka ubóstwa i głodu na świecie była przedmiotem spotkania poświęconego globalnemu kryzysowi żywnościowemu i energetycznemu na forum Zgromadzenia Ogólnego w lipcu 2008 roku. W swoim przemówieniu Sekretarz Generalny ONZ zwrócił uwagę na skalę zjawiska, jakim jest obecny kryzys żywnościowy na świecie. Jeszcze przed drastycznym wzrostem cen żywności, prawie dziesięć tysięcy dzieci umierało dziennie z powodu niedożywienia, a przynajmniej 800 milionów ludzi głodowało. Teraz, po prawie 50% podwyżce cen żywności oraz wzroście kosztów zużycia energii, sytuacja znacznie się pogorszyła. Konieczne jest wsparcie państw, donorów, organizacji pozarządowych, sektora prywatnego, a także pełne zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Miliony ludzi na całym świecie mogą zmobilizować rządy państw, również tych najbogatszych, do przekazania dodatkowych środków na pomoc najuboższym regionom Ziemi. Tym samym każdy przyczynić się może do zahamowania postępującego kryzysu oraz rozprzestrzeniania się głodu i ubóstwa. Szacuje się, że w najbliższych latach kolejne 100 milionów ludzi dosięgnie głód. W 2030 roku zapotrzebowanie na żywność na świecie zwiększy się o połowę, a do 2050 roku populacja Ziemi wzrośnie o jedną trzecią. Dlatego też trzeba powstać przeciw biedzie!

Akcje z cyklu ‘Powstań przeciw ubóstwu’ powstały w ramach inicjatyw ‘Milenijnej Kampanii ONZ’ oraz ‘Globalnego Wezwania do Działania Przeciwko Ubóstwu’. W roku 2000 odbył się Milenijny Szczyt ONZ, zakończony podpisaniem przez 189 państw Deklaracji Milenijnej, w której przedstawiono najważniejsze wyzwania XXI wieku, czyli Milenijne Cele Rozwoju. Osiem punktów, które powinny być zrealizowane do roku 2015 to m.in. eliminacja skrajnego głodu i ubóstwa, zapewnienie dostępu do powszechnego nauczania na poziomie podstawowym, promowanie równości płci, zmniejszenie umieralności dzieci oraz rozprzestrzeniania się HIV/AIDS i innych chorób zakaźnych.

Tegoroczna kampania ‘Wstań i zacznij działać na rzecz Milenijnych Celów Rozwoju’ będzie przebiegała inaczej w krajach ubogich, inaczej natomiast w państwach bogatych. W najuboższych regionach świata, uczestnicy domagać się będą realizacji narodowych strategii opartych o Milenijne Cele Rozwoju oraz zdecydowanej walki z korupcją. Oczekują podjęcia działań na rzecz ubogich i wykluczonych członków społeczeństwa, zwłaszcza kobiet. Natomiast państwa bogate potwierdzą swoje duże zaangażowanie w osiąganie Milenijnych Celów Rozwoju, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Uczestnicy kampanii zwrócą uwagę na potrzebę opracowania szczegółowych zobowiązań uwzględniających nie tylko skalę międzynarodowej pomocy, ale również jej jakość i efektywność.

W dniach od 17 do 19 października, każdy bez względu na to gdzie będzie przebywać - w pracy, w szkole, czy w parku - będzie miał możliwość opowiedzenia się przeciw ubóstwu i niedotrzymywaniu politycznych obietnic jego zwalczania. Zachęcamy do podjęcia tego wyzwania i przyłączenia się do kampanii wraz z milionami osób na całym świecie.

Zobacz również:

Stand Up and Take Action
http://www.standagainstpoverty.org

Ogólnoświatowa Akcja ‘Wstań i Zabierz Głos’ (2007 r.)
http://www.unic.un.org.pl/show.php?news=953&wai=&wid=18&year=2007

Przystąp do ogólnoświatowej akcji ‘Wstań i Zabierz Głos’ (2007 r.)
http://www.unic.un.org.pl/show.php?news=954&wai=&wid=18&year=2007

Milenijne Cele Rozwoju
http://www.unic.un.org.pl/cele.php

Szczyt Milenijny
http://www.unic.un.org.pl/milenium2000/

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem (2007 r.)
http://www.unic.un.org.pl/show.php?news=956&wai=&wid=18&year=2007
2008-10-17

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×