PRAWA CZΜWIEKA

  Wprowadzenie
  Historia praw cz這wieka
  Prawa cz這wieka w uj璚iu Karty NZ
  Kategorie praw cz這wieka
  Trzecia generacja praw cz這wieka
  Instrumenty prawne dot. praw cz這wieka

Dokumenty
  Karta Narod闚 Zjednoczonych
  Powszechna Deklaracja Praw Cz這wieka
  Konwencje traktatowe dot. praw cz這wieka
  Przem闚ienia
  Inne dokumenty

Cia豉 ONZ
  Rada Praw Cz這wieka
  Komisja Praw Cz這wieka
  Podkomisja ds. Popierania
   i Ochrony Praw Cz這wieka

  Trzeci Komitet Zgromadzenia Og鏊nego NZ
  Wysoki Komisarz NZ ds. Praw Cz這wieka
  Cia豉 traktatowe ds. Praw Cz這wieka

Mi璠zynarodowe Trybuna造
  Mi璠zynarodowy Trybuna Karny (MTK)
  Mi璠zynarodowe Trybuna造 ad hoc
  MTK dla by貫j Jugos豉wii
  MTK dla Rwandy
  Mechanizm NZ dla Mi璠zynarodowych
   Trybuna堯w Karnych

  Umi璠zynarodowione s康ownictwo karne
  Nadzwyczajne Izby S康闚 Kambod篡
  Specjalny Trybuna dla Libanu
  Specjalny Trybuna dla Sierra Leone

Mechanizmy ochrony
  Sk豉danie skarg indywidualnych

Quiz
  Wszystko o prawach cz這wieka

Quiz

Wszystko o prawach cz這wieka

 1. Jak brzmi nazwa pierwszej deklaracji na temat praw cz這wieka przyj皻ej przez Organizacj Narod闚 Zjednoczonych?

  Tym historycznym dokumentem by豉 Powszechna Deklaracja Praw Cz這wieka.

 2. Kiedy uchwalono Powszechn Deklaracj Praw Cz這wieka?

  10 grudnia 1948 roku.

 3. Gdzie uchwalono Powszechn Deklaracj Praw Cz這wieka?

  W paryskim Palais de Chaillot

 4. Kto odegra najwa積iejsz rol w pracach nad tekstem Powszechnej Deklaracji Praw Cz這wieka?

  Eleonora Roosevelt (USA), Rene Cassin (Francja), Charles Malik (Liban), Peng Chung Chang (Chiny), Herman Santa Cruz (Chile), Aleksander Bogomo這w i Aleksiej Paw這w (Rosja), Lord Dukeston i Geoffrey Wilson (Wlk.Brytania), William Hodgson (Australia) i John Humphrey (Kanada).

 5. Ile artyku堯w liczy Powszechna Deklaracja Praw Cz這wieka?

  30

 6. Wymie niekt鏎e prawa o kt鏎ych mowa w Deklaracji.

  Prawo do 篡cia, wolno軼i , bezpiecze雟twa osobistego i nauki; prawo wolno軼i my郵i, sumienia i wyznania; prawo wolno軼i opinii i jej wyra瘸nia; prawo ubiegania si o azyl i korzystania z niego w innym kraju w razie prze郵adowania; zakaz zastraszania, torturowania i stosowania niewolnictwa; prawo do 篡cia w godziwych warunkach materialnych.

 7. Jakie wydarzenie zwi您ane z prawami cz這wieka b璠zie mia這 miejsce w 1998 roku?

  50 rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Cz這wieka

 8. Kogo dotyczy Powszechna Deklaracja Praw Cz這wieka?

  Wszystkich ludzi bez wzgl璠u na p貫, ras, wyznanie i korzenie kulturowe.

 9. Jakie has這 b璠zie towarzyszy obchodom 50 rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Cz這wieka?

  "Wszystkie prawa cz這wieka dla wszystkich".

 10. Kiedy obchodzimy Dzie Praw Cz這wieka?

  10 grudnia ka盥ego roku.

 11. Dlaczego Dzie Praw Cz這wieka jest obchodzony 10 grudnia?

  Dla upami皻nienia daty uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Cz這wieka.

 12. W kt鏎ym roku obchodzili鄉y Mi璠zynarodowy Rok Praw Cz這wieka?

  1968

 13. Co sk豉da si na Mi璠zynarodowy Zbi鏎 Praw Cz這wieka?

  Powszechna Deklaracja Praw Cz這wieka wraz z Mi璠zynarodowym Paktem Praw Cz這wieka i Obywatela i Mi璠zynarodowym Paktem Praw Ekonomicznych, Spo貫cznych i Kulturalnych.

 14. Wymie niekt鏎e z komisji ONZ zajmuj帷ych si problematyk praw cz這wieka.

  Komisja Praw Cz這wieka, Komisja ds. Spo貫cznej Pozycji Kobiet, Podkomisja ds. Zapobiegania Dyskryminacji Mniejszo軼i i Ich Obrony oraz Podkomisja ds. Wolno軼i Informacji i Prasy.

 15. Ile pa雟tw jest reprezentowanych w Komisji Praw Cz這wieka?

  53 kraje ze wszystkich region闚 鈍iata.

 16. Kt鏎a agenda ONZ wybiera Cz這nk闚 Komisji Praw Cz這wieka i wed逝g jakiego kryterium?

  Rada Spo貫czno-Ekonomiczna, wed逝g klucza geograficznego.

 17. Gdzie i jak d逝go obraduje co roku Komisja Praw Cz這wieka ONZ?

  W Genewie, przez 6 tygodni w roku.

 18. Ile kobiet przewodniczy這 dorocznym obradom Komisji Praw Cz這wieka od czasu jej pierwszego posiedzenia w 1947? Wymie ich nazwiska.

  Trzy: Eleonora Roosevelt (USA), ksi篹na Ashraf Pahlavi (Iran) oraz Purificacion Quisumbing (Filipiny).

 19. Kt鏎y z g堯wnych komitet闚 Zgromadzenie Og鏊nego ONZ zajmuje si wi瘯szo軼i spraw zwi您anych z prawami cz這wieka?

  Trzeci Komitet (sprawy spo貫czne, pomoc humanitarna i kultura)

 20. Kt鏎a z deklaracji ONZ stwierdza, 瞠 celem dzia豉lno軼i gospodarczej powinna by poprawa spo貫cznej, ekonomicznej, politycznej i kulturalnej sfery 篡cia obywateli, a nie wzrost gospodarczy i zysk?

  Deklaracja na temat Prawa do Rozwoju, uchwalona przez Zgromadzenie Og鏊ne NZ w 1986 roku.

 21. Kt鏎e z biur ONZ zajmuje si na co dzie rozwi您ywaniem kwestii dotycz帷ych praw cz這wieka?

  Biuro Wysokiego Komisarza Praw Cz這wieka w Genewie, znane dawniej pod nazw Centrum Praw Cz這wieka.

 22. Kiedy utworzono Biuro Wysokiego Komisarza Praw Cz這wieka? Ile os鏏 pe軟i這 dotychczas t funkcj?

  1994; Biuro Wysokiego Komisarza Praw Cz這wieka wch這n窸o dawne Centrum Praw Cz這wieka, kt鏎e powsta這 z przekszta販enia Wydzia逝 ONZ ds. Praw Cz這wieka istniej帷ego w latach 1946-1982. Dwie.

 23. Kto zosta mianowany Wysokim Komisarzem Praw Cz這wieka w 1997?

  Mary Robinson (by造 prezydent Irlandii).

 24. Kto by pierwszym Wysokim Komisarzem Praw Cz這wieka?

  Jose Ayala Lasso z Ekwadoru (od kwietnia 1994 do marca 1997 roku).

 25. Ile 鈍iatowych konferencji na temat praw cz這wieka zorganizowa豉 do tej pory ONZ? Kiedy i gdzie odby造 si te konferencje?

  Dwie - w Teheranie (22 kwietnia - 13 maja 1968) i w Wiedniu (14-25 czerwca 1993).

 26. Jakie wa積e dokumenty uchwalono na 鈍iatowej Konferencji Praw Cz這wieka w  Wiedniu w 1993 roku?

  Deklaracja Wiede雟ka i Program Dzia豉.

 27. Gdzie odbywa si wi瘯szo嗆 posiedze organ闚 ONZ zajmuj帷ych si problematyk praw cz這wieka? Czy niekt鏎e z nich zbieraj si w siedzibie ONZ w Nowym Jorku?

  W Genewie. Tak - Komitet Praw Cz這wieka, Grupa Robocza ds. Os鏏 Zaginionych oraz Komitet ds. Zniesienia Dyskryminacji Kobiet.

 28. Jaka jest r騜nica pomi璠zy konwencj a deklaracj?

  Konwencja jest prawnie wi捫帷 umow, nabieraj帷 mocy po ratyfikacji przez pewn liczb pa雟tw. Deklaracja nie jest wi捫aca w sensie prawnym, ale jako dokument przyj皻y przez wsp鏊not mi璠zynarodow ma charakter moralnego zobowi您ania.

 29. Jak nazw okre郵a si zbi鏎 konwencji po鈍i璚onych dzia豉niom humanitarnym w czasie wojny?

  Konwencja Genewska.

 30. Kt鏎a z g堯wnych agend ONZ jest powo豉na do rozpatrywania skarg obywateli w  sprawie 豉mania praw cz這wieka?

  Komitet Praw Cz這wieka, kt鏎y monitoruje przestrzeganie postanowie Mi璠zynarodowego Paktu Praw Cz這wieka i Obywatela.

 31. W kt鏎ej konwencji lub traktacie ONZ po raz pierwszy wprowadzono mi璠zynarodowy system monitoringu oraz procedur rozpatrywania indywidualnych skarg?

  Mi璠zynarodowa Konwencja w sprawie Zniesienia Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej.

 32. Czego dotyczy "Procedura 1503"?

  Procedura 1503 umo磧iwia pojedynczym osobom lub grupom os鏏 zg豉szania do ONZ przypadk闚 豉mania praw cz這wieka, nawet je郵i nie s one obj皻e umowami mi璠zynarodowymi.

 33. Ile organ闚 monitoruj帷ych przestrzeganie um闚 dotycz帷ych praw cz這wieka dzia豉 pod egid ONZ?

  Sze嗆 organ闚 traktatowych, z kt鏎ych ka盥y monitoruje przestrzeganie poszczeg鏊nych um闚 mi璠zynarodowych na temat praw cz這wieka.

 34. Podaj nazwy sze軼iu mi璠zynarodowych porozumie na temat praw cz這wieka, kt鏎ych przestrzeganie jest monitorowane przez tzw. organy traktatowe?

  Pakt Praw Cz這wieka i Obywatela, Pakt Praw Ekonomicznych, Spo貫cznych i Kulturalnych, Konwencja Praw Dziecka, Konwencja na temat Zniesienia Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet; Konwencja na temat Zniesienie Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej, Konwencja w sprawie Zniesienia Tortur i Innych Form Okrutnego, Nieludzkiego i Poni瘸j帷ego Traktowania i Karania

 35. Jakie mechanizmy stworzy豉 ONZ dla monitorowania 豉mania praw cz這wieka?

  Mechanizmy umowne (organy traktatowe monitoruj帷e przestrzeganie postanowie Konwencji przez ich sygnatariuszy) i mechanizmy poza-umowne (Specjalni Sprawozdawcy i Specjalni Wys豉nnicy Sekretarza Generalnego ONZ).

 36. Kim s specjalni sprawozdawcy i czym si zajmuj?

  Specjalni Sprawozdawcy s mianowani przez Komisj Praw Cz這wieka. Ich rola polega na badaniu domniemanych akt闚 pogwa販enia praw cz這wieka oraz monitorowaniu przestrzegania przez w豉dze pa雟twowe postanowie r騜nych mi璠zynarodowych um闚 na temat praw cz這wieka.

 37. Czy ofiary 豉mania praw cz這wieka mog kontaktowa si bezpo鈔ednio z Biurem Wysokiego Komisarza Praw Cz這wieka?

  Tak. Z czynnej ca陰 dob "gor帷ej linii" faksowej (41-22-9170092) mog korzysta ofiary 豉mania praw cz這wieka, cz這nkowie ich rodzin oraz organizacje pozarz康owe.

 38. Jak brzmi nazwa najnowszego traktatu na temat praw cz這wieka, uchwalonego przez Zgromadzenie Og鏊ne?

  Mi璠zynarodowa Konwencja Ochrony Praw Robotnik闚 W璠rownych i Ich Rodzin, uchwalona w 1990 roku, ale dot康 nie ratyfikowana.

 39. Kt鏎 z um闚 dotycz帷ych praw cz這wieka ratyfikowa豉 najwi瘯sza liczba pa雟tw?

  Konwencja Praw Dziecka, uchwalona przez Zgromadzenie Og鏊ne NZ w 1989 roku.

 40. Ile pa雟tw ratyfikowa這 Konwencj Praw Dziecka?

  183 (do wrze郾ia 1997 roku).

 41. Kt鏎e pa雟two jako pierwsze wyst徙i這 z inicjatyw zawarcia mi璠zynarodowej umowy na temat praw dziecka?

  Polska

 42. Rok 1985 ONZ og這si豉 Mi璠zynarodowym Rokiem ------ (czego?).

  M這dzie篡.

 43. Jak brzmi nazwa deklaracji uchwalonej przez ONZ w 1965 roku w celu obrony praw m這dzie篡?

  Deklaracja w sprawie Propagowania w鈔鏚 M這dzie篡 Idei Pokoju, Wzajemnego Szacunku i Zrozumienia Pomi璠zy Narodami.

 44. Co oznacza skr鏒 CEDAW?

  Komitet ds. Zniesienia Dyskryminacji Kobiet, b璠帷y organem traktatowym monitoruj帷ym przestrzeganie Konwencji w sprawie Zniesienia Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet.

 45. W kt鏎ym roku Zgromadzenie Og鏊ne uchwali這 Konwencj w sprawie Zniesienia Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet?

  W 1979 roku.

 46. Kt鏎y z dokument闚 ONZ dotyczy kwestii ludob鎩stwa?

  Konwencja w sprawie Zapobiegania Zbrodniom Ludob鎩stwa i ich Karania, uchwalona przez Zgromadzenie Og鏊ne NZ w 1948 roku.

 47. Wymie siedem wydarze maj帷ych prze這mowe znaczenie w walce ONZ z dyskryminacj rasow.

  Uchwalenie przez Zgromadzenie Og鏊ne Deklaracji (1963 r.) i Konwencji w sprawie Zniesienia Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej (1965). Zorganizowanie dw鏂h 鈍iatowych Konferencji na temat Walki z Rasizmem i Dyskryminacj Rasow (1978 i 1983) oraz proklamowanie Pierwszej, Drugiej i Trzeciej Dekady Walki z Rasizmem i Dyskryminacj Rasow (1973-1983, 1983-1993 i 1993-2003).

 48. Kt鏎a z konwencji ONZ dotyczy praw uchod嬈闚?

  Konwencja na temat Statusu Uchod嬈闚, podpisana w Genewie w 1951 roku.

 49. Co uczyni豉 ONZ dla os鏏 bez przynale積o軼i pa雟twowej?

  Zgromadzenie Og鏊ne ONZ uchwali這 Konwencj w sprawie Statusu Os鏏 Bez Przynale積o軼i Pa雟twowej (1954) i Konwencj w sprawie Ograniczenia Bezpa雟twowo軼i (1961).

 50. Rok 1995 proklamowano Mi璠zynarodowym Rokiem _________ (czego?).

  Tolerancji.

 51. Kt鏎a z mi璠zynarodowych deklaracji przeciwstawia si religijnej nietolerancji?

  Deklaracja w sprawie Zniesienia Wszelkich Form Nietolerancji i Dyskryminacji Os鏏 Innego Wyznania i Przekona, uchwalona przez Zgromadzenie Og鏊ne w 1981 roku.

 52. Jakie grupy dzia豉j帷e w ramach ONZ zajmuj si ocen dzia豉 w zakresie popierania i obrony praw ludno軼i tybulczej?

  Utworzona w 1982 roku Grupa Robocza NZ ds. Ludno軼i Tubylczej, odbywaj帷a coroczne spotkania w Genewie.

 53. Jakie dekady praw cz這wieka obejmuj帷e lata 1995-2004 proklamowa豉 ONZ?

  Mi璠zynarodowa Dekada Ludno軼i Tubylczej na 鈍iecie oraz Dekada Edukacji na temat Praw Cz這wieka.

 54. Co to jest apartheid?

  Usankcjonowany prawnie system segregacji rasowej funkcjonuj帷y do niedawna w Republice Po逝dniowej Afryki.

 55. Kiedy zniesiono apartheid w Po逝dniowej Afryce?

  W 1995 roku.

 56. Jak brzmi nazwa dekady praw cz這wieka obchodzonej w latach 1993-2003?

  Mi璠zynarodowa Dekada Walki z Rasizmem i Dyskryminacj Rasow

 57. ONZ powo豉豉 dwa dora幡e Mi璠zynarodowe Trybuna造 Karne do os康zenia zbrodni wojennych pope軟ionych w _______ i ______(wymie te pa雟twa).

  W by貫j Jugos豉wii i Rwandzie.

 58. W jakich 10 miejscach na 鈍iecie maj swoj siedzib terenowe biura praw cz這wieka?

  Abchazja (Gruzja), Burundi, Kambod瘸, Kolumbia, Demokratyczna Republika Konga, Strefa Gazy, Malawi, Mongolia, Rwanda i by豉 Jugos豉wia.

 59. Jakie s zadania terenowych biur praw cz這wieka?

  Zadania te, obejmuj mi璠zy innymi, wspieranie rozwoju pa雟twowych instytucji powo豉nych do propagowania i obrony praw cz這wieka oraz prowadzenie kampanii informacyjnych na temat praw cz這wieka.
Dokument opracowany przez O鈔odek Informacji ONZ w Warszawie
na podstawie materia堯w ONZ, czerwiec 2003 r.
Aktualizacja stycze 2013r.
Specjalne podzi瘯owania dla
Helsi雟kiej Fundacji Praw Cz這wieka za wk豉d merytoryczny.

Konwencje traktatowe oraz dokument "Wzorcowe Regu造 Minimum Post瘼owania z Wi篥niami" (Nowy Jork, 1984 r.) pochodz ze strony internetowej Helsi雟kiej Fundacji Praw Cz這wieka w Warszawie.
O鈔odek Informacji ONZ dzi瘯uje za udost瘼nienie dokument闚.
O鈔odek Informacji ONZ w Warszawie     tel. (+4822) 825 57 84,   e-mail: unic.poland@unic.org