PRAWA CZΜWIEKA

  Wprowadzenie
  Historia praw cz這wieka
  Prawa cz這wieka w uj璚iu Karty NZ
  Kategorie praw cz這wieka
  Trzecia generacja praw cz這wieka
  Instrumenty prawne dot. praw cz這wieka

Dokumenty
  Karta Narod闚 Zjednoczonych
  Powszechna Deklaracja Praw Cz這wieka
  Konwencje traktatowe dot. praw cz這wieka
  Przem闚ienia
  Inne dokumenty

Cia豉 ONZ
  Rada Praw Cz這wieka
  Komisja Praw Cz這wieka
  Podkomisja ds. Popierania
   i Ochrony Praw Cz這wieka

  Trzeci Komitet Zgromadzenia Og鏊nego NZ
  Wysoki Komisarz NZ ds. Praw Cz這wieka
  Cia豉 traktatowe ds. Praw Cz這wieka

Mi璠zynarodowe Trybuna造
  Mi璠zynarodowy Trybuna Karny (MTK)
  Mi璠zynarodowe Trybuna造 ad hoc
  MTK dla by貫j Jugos豉wii
  MTK dla Rwandy
  Mechanizm NZ dla Mi璠zynarodowych
   Trybuna堯w Karnych

  Umi璠zynarodowione s康ownictwo karne
  Nadzwyczajne Izby S康闚 Kambod篡
  Specjalny Trybuna dla Libanu
  Specjalny Trybuna dla Sierra Leone

Mechanizmy ochrony
  Sk豉danie skarg indywidualnych

Quiz
  Wszystko o prawach cz這wieka

Mi璠zynarodowe Trybuna造

Trybuna造 ad hoc

Trybuna造 ad hoc tworzone s przez Rad Bezpiecze雟twa ONZ w drodze rezolucji i posiadaj 軼i郵e ograniczony miejscowo i czasowo zakres kompetencji.

Do trybuna堯w tego typu nale膨: Mi璠zynarodowy Trybuna Karny dla by貫j Jugos豉wii (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) oraz Mi璠zynarodowy Trybuna Karny dla Rwandy (International Criminal Tribunal for Rwanda).

Oba trybuna造 powsta造 w oparciu o wi捫帷e rezolucje Rady Bezpiecze雟twa ONZ, podj皻e na postawie rozdzia逝 VII Karty Narod闚 Zjednoczonych. Stanowi on, 瞠 sytuacja "powa積ego zagro瞠nia mi璠zynarodowego bezpiecze雟twa i pokoju" wywo豉na konfliktami zbrojnymi, uprawnia Rad Bezpiecze雟twa do wydania rezolucji. Na podstawie art. 39 KNZ, Rada Bezpiecze雟twa mo瞠 wydawa zalecenia i stosowa 鈔odki tymczasowe w celu utrzymania lub przywr鏂enia mi璠zynarodowego pokoju i bezpiecze雟twa. Utworzone trybuna造 ad hoc s w豉郾ie takimi tymczasowym 鈔odkami przymusu. Wi捫帷y charakter rezolucji oznacza, i pa雟two ma obowi您ek wykonywania decyzji Trybuna堯w ad hoc.

Kompetencje tych trybuna堯w obejmuj prawo s康zenia os鏏 odpowiedzialnych za powa積e naruszenie mi璠zynarodowego prawa humanitarnego (w tym ci篹kie naruszenie Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r.), naruszenie prawa i zwyczaj闚 wojennych, ludob鎩stwo oraz zbrodnie przeciwko ludzko軼i.

Trybuna造 ad hoc maj pierwsze雟two przed s康ami krajowymi. Siedziby Trybuna堯w nie znajduj si w pa雟twach, kt鏎e s obj皻e jego jurysdykcj. S璠ziowie, prokuratorzy oraz personel Trybuna堯w powo造wani s przez Zgromadzenie Og鏊ne ONZ spo鈔鏚 kandydat闚 wyznaczonych przez Rad Bezpiecze雟twa ONZ. Dzia豉lno嗆 tych Trybuna堯w w ca這軼i finansowana jest z bud瞠tu ONZ.

Dokument opracowany przez O鈔odek Informacji ONZ w Warszawie
na podstawie materia堯w ONZ,
grudzie 2010 r.O鈔odek Informacji ONZ w Warszawie     tel. (+4822) 825 57 84,   e-mail: unic.poland@unic.org