PRAWA CZΜWIEKA

  Wprowadzenie
  Historia praw cz這wieka
  Prawa cz這wieka w uj璚iu Karty NZ
  Kategorie praw cz這wieka
  Trzecia generacja praw cz這wieka
  Instrumenty prawne dot. praw cz這wieka

Dokumenty
  Karta Narod闚 Zjednoczonych
  Powszechna Deklaracja Praw Cz這wieka
  Konwencje traktatowe dot. praw cz這wieka
  Przem闚ienia
  Inne dokumenty

Cia豉 ONZ
  Rada Praw Cz這wieka
  Komisja Praw Cz這wieka
  Podkomisja ds. Popierania
   i Ochrony Praw Cz這wieka

  Trzeci Komitet Zgromadzenia Og鏊nego NZ
  Wysoki Komisarz NZ ds. Praw Cz這wieka
  Cia豉 traktatowe ds. Praw Cz這wieka

Mi璠zynarodowe Trybuna造
  Mi璠zynarodowy Trybuna Karny (MTK)
  Mi璠zynarodowe Trybuna造 ad hoc
  MTK dla by貫j Jugos豉wii
  MTK dla Rwandy
  Mechanizm NZ dla Mi璠zynarodowych
   Trybuna堯w Karnych

  Umi璠zynarodowione s康ownictwo karne
  Nadzwyczajne Izby S康闚 Kambod篡
  Specjalny Trybuna dla Libanu
  Specjalny Trybuna dla Sierra Leone

Mechanizmy ochrony
  Sk豉danie skarg indywidualnych

Quiz
  Wszystko o prawach cz這wieka

Dokumenty

Karta Narod闚 Zjednoczonych

Preambu豉
Rozdzia I - Cele i Zasady
Rozdzia II - Cz這nkowie
Rozdzia III - Organy
Rozdzia IV - Zgromadzenie Og鏊ne
Rozdzia V - Rada Bezpiecze雟twa
Rozdzia VI - Pokojowe Rozstrzyganie Spor闚
Rozdzia VII - Akcja w Razie Zagro瞠nia Pokoju, Naruszenia Pokoju i Akt闚 Agresji
Rozdzia VIII - Uk豉dy Regionalne
Rozdzia IX - Mi璠zynarodowa Wsp馧praca Gospodarcza i Spo貫czna
Rozdzia X - Rada Gospodarcza i Spo貫czna
Rozdzia XI - Deklaracja w Sprawie Obszar闚 Niesamodzielnych
Rozdzia XII - Mi璠zynarodowy System Powierniczy
Rozdzia XIII - Rada Powiernicza
Rozdzia XIV - Mi璠zynarodowy Trybuna Sprawiedliwo軼i
Rozdzia XV - Sekretariat
Rozdzia XVI - Postanowienia R騜ne
Rozdzia XVII - Postanowienia Przej軼iowe w Sprawie Bezpiecze雟twa
Rozdzia XVIII - Poprawki
Rozdzia XIX - Ratyfikacja i Podpisanie

Spis tre軼i

PREAMBUx

MY, LUDY NAROD紟 ZJEDNOCZONYCH, ZDECYDOWANE

uchroni przysz貫 pokolenia od kl瘰ki wojny, kt鏎a dwukrotnie za naszego 篡cia wyrz康zi豉 ludzko軼i niewypowiedziane cierpienia, przywr鏂i wiar w podstawowe prawa cz這wieka, godno嗆 i warto嗆 jednostki, r闚no嗆 praw m篹czyzn i kobiet oraz narod闚 wielkich i ma造ch, stworzy warunki, umo磧iwiaj帷e utrzymanie sprawiedliwo軼i i poszanowanie zobowi您a wynikaj帷ych z um闚 mi璠zynarodowych i innych 廝鏚e prawa mi璠zynarodowego, popiera post瘼 spo貫czny i popraw warunk闚 篡cia w wi瘯szej wolno軼i,

I W TYM CELU

post瘼owa tolerancyjnie i 篡 ze sob w pokoju jak dobrzy s御iedzi, zjednoczy swe si造 dla utrzymania mi璠zynarodowego pokoju i bezpiecze雟twa, zapewni przez przyj璚ie zasad i ustalenie metod, aby si豉 zbrojna u篡wana by豉 wy陰cznie we wsp鏊nym interesie, korzysta z organizacji mi璠zynarodowych w celu popierania gospodarczego i spo貫cznego post瘼u wszystkich narod闚,

POSTANOWILI危Y ZJEDNOCZY NASZE WYSIΘI DLA WYPEΛIENIA TYCH ZADA.

Zgodnie z tym rz康y nasze, przez zgromadzonych w mie軼ie San Francisco przedstawicieli, kt鏎zy okazali swoje pe軟omocnictwa, uznane za dobre i sporz康zone w nale篡tej formie, zgodzi造 si przyj望 niniejsz Kart Narod闚 Zjednoczonych i niniejszym tworz organizacj mi璠zynarodow pod nazw "Organizacja Narod闚 Zjednoczonych".

Spis tre軼i

ROZDZIA I - CELE I ZASADY

Artyku 1

Cele Organizacji Narod闚 Zjednoczonych s nast瘼uj帷e:

 1. Utrzyma mi璠zynarodowy pok鎩 i bezpiecze雟two, stosuj帷 w tym celu skuteczne 鈔odki zbiorowe dla zapobiegania zagro瞠niom pokoju i ich usuwania, t逝mienia wszelkich akt闚 agresji i innych narusze pokoju, 豉godzi lub za豉twia pokojowymi sposobami, zgodnie z zasadami sprawiedliwo軼i i prawa mi璠zynarodowego, spory albo sytuacje mi璠zynarodowe, kt鏎e mog prowadzi do naruszenia pokoju.

 2. Rozwija pomi璠zy narodami przyjazne stosunki oparte na poszanowaniu zasady r闚nouprawnienia i samostanowienia narod闚 oraz stosowa inne odpowiednie 鈔odki dla umocnienia powszechnego pokoju.

 3. Rozwi您ywa w drodze wsp馧pracy mi璠zynarodowej problemy mi璠zynarodowe o charakterze gospodarczym, spo貫cznym, kulturalnym lub humanitarnym, jak r闚nie popiera prawa cz這wieka i zach璚a do poszanowania tych praw i podstawowych wolno軼i dla wszystkich bez wzgl璠u na r騜nice rasy, p販i, j瞛yka lub wyznania.

 4. Stanowi o鈔odek uzgadniania dzia豉lno軼i narod闚, zmierzaj帷ej do osi庵ni璚ia tych wsp鏊nych cel闚.

Artyku 2

Dla osi庵ni璚ia cel闚 ustalonych w artykule 1, Organizacja i jej cz這nkowie post瘼owa b璠 wed逝g nast瘼uj帷ych zasad:

 1. Organizacja opiera si na zasadzie suwerennej r闚no軼i wszystkich jej cz這nk闚.

 2. W celu zapewnienia wszystkim cz這nkom praw i korzy軼i, wynikaj帷ych z przynale積o軼i do Organizacji, wszyscy oni wykonywa b璠 w dobrej wierze zobowi您ania przyj皻e zgodnie z niniejsz Kart.

 3. Wszyscy cz這nkowie za豉twia b璠 swe spory mi璠zynarodowe 鈔odkami pokojowymi w taki spos鏏, aby nie dopu軼i do zagro瞠nia mi璠zynarodowego pokoju i bezpiecze雟twa oraz sprawiedliwo軼i.

 4. Wszyscy cz這nkowie powstrzymaj si w swych stosunkach mi璠zynarodowych od gro嬌y u篡cia si造 lub u篡cia jej przeciwko integralno軼i terytorialnej lub niezawis這軼i politycznej kt鏎egokolwiek pa雟twa b康 w jakikolwiek inny spos鏏 niezgodny z celami Organizacji Narod闚 Zjednoczonych.

 5. Wszyscy cz這nkowie Organizacji oka膨 jej wszelk pomoc w ka盥ej akcji podj皻ej zgodnie z niniejsz Kart i powstrzymaj si od udzielenia pomocy jakiemukolwiek pa雟twu, przeciwko kt鏎emu Organizacja zastosowa豉 鈔odki zapobiegawcze lub 鈔odki przymusu.

 6. Organizacja zapewni, by pa雟twa, kt鏎e nie s jej cz這nkami, post瘼owa造 zgodnie z niniejszymi zasadami w stopniu koniecznym dla utrzymania mi璠zynarodowego pokoju i bezpiecze雟twa.

 7. 畝dne postanowienie niniejszej Karty nie upowa積ia Narod闚 Zjednoczonych do ingerencji w sprawy, kt鏎e z istoty swej nale膨 do kompetencji wewn皻rznej kt鏎egokolwiek pa雟twa i nie zobowi您uje cz這nk闚, aby przekazywali takie sprawy do za豉twienia w trybie przewidzianym niniejsz Kart. Jednak瞠 zasada ta nie b璠zie sta豉 na przeszkodzie zastosowaniu 鈔odk闚 przymusu przewidzianych w rozdziale VII.

Spis tre軼i

ROZDZIA II - CZΜNKOWIE

Artyku 3

Pierwotnymi cz這nkami Organizacji Narod闚 Zjednoczonych s pa雟twa, kt鏎e wzi患szy udzia w Konferencji Narod闚 Zjednoczonych w sprawie Organizacji Mi璠zynarodowej w San Francisco b康 podpisawszy uprzednio Deklaracj Narod闚 Zjednoczonych z 1 stycznia 1942 r, podpisa造 i ratyfikowa造 niniejsz Kart zgodnie z artyku貫m 110.

Artyku 4

 1. W poczet cz這nk闚 Organizacji Narod闚 Zjednoczonych mo瞠 by przyj皻e ka盥e inne pa雟two mi逝j帷e pok鎩, kt鏎e przyjmie zobowi您ania zawarte w niniejszej Karcie i, zdaniem Organizacji, zdolne jest i pragnie zobowi您ania te wykonywa.

 2. Przyj璚ie ka盥ego takiego pa雟twa do Organizacji Narod闚 Zjednoczonych nast瘼uje w drodze decyzji Zgromadzenia Og鏊nego, powzi皻ej na zalecenie Rady Bezpiecze雟twa.

Artyku 5

Zgromadzenie Og鏊ne mo瞠, na zalecenie Rady Bezpiecze雟twa, zawiesi w korzystaniu z praw i przywilej闚 cz這nka Organizacji, przeciwko kt鏎emu Rada Bezpiecze雟twa zastosowa豉 鈔odki zapobiegawcze lub 鈔odki przymusu. Rada Bezpiecze雟twa mo瞠 przywr鏂i korzystanie z tych praw i przywilej闚.

Artyku 6

Zgromadzenie Og鏊ne mo瞠, na zalecenie Rady Bezpiecze雟twa, wykluczy z Organizacji Narod闚 Zjednoczonych cz這nka, kt鏎y uporczywie 豉mie zasady niniejszej Karty.

Spis tre軼i

ROZDZIA III - ORGANY

Artyku 7

 1. Jako g堯wne organy Organizacji Narod闚 Zjednoczonych tworzy si: Zgromadzenie Og鏊ne, Rad Bezpiecze雟twa, Rad Gospodarcz i Spo貫czn, Rad Powiernicz, Mi璠zynarodowy Trybuna Sprawiedliwo軼i oraz Sekretariat.

 2. Mo積a tworzy zgodnie z niniejsz Kart organy pomocnicze, jakie oka膨 si konieczne.

Artyku 8

Wszelkie stanowiska w g堯wnych i pomocniczych organach Organizacji Narod闚 Zjednoczonych dost瘼ne b璠 dla m篹czyzn i kobiet bez ogranicze na r闚nych warunkach.

Spis tre軼i

ROZDZIA IV - ZGROMADZENIE OG粌NE

Sk豉d

Artyku 9

 1. Zgromadzenie Og鏊ne sk豉da si ze wszystkich cz這nk闚 Organizacji Narod闚 Zjednoczonych.

 2. Ka盥y cz這nek mo瞠 mie nie wi璚ej ni pi璚iu przedstawicieli w Zgromadzeniu Og鏊nym.

Funkcje i kompetencje

Artyku 10

Zgromadzenie Og鏊ne mo瞠 omawia wszelkie zagadnienia lub sprawy, wchodz帷e w zakres niniejszej Karty, albo dotycz帷e kompetencji i funkcji kt鏎egokolwiek organu przewidzianego w niniejszej Karcie, jak r闚nie mo瞠 ono, z zastrze瞠niem postanowie artyku逝 12, udziela w tych wszystkich zagadnieniach i sprawach zalece cz這nkom Organizacji Narod闚 Zjednoczonych albo Radzie Bezpiecze雟twa, albo te cz這nkom Organizacji Narod闚 Zjednoczonych i Radzie Bezpiecze雟twa.

Artyku 11

 1. Zgromadzenie Og鏊ne mo瞠 rozwa瘸 og鏊ne zasady wsp馧dzia豉nia dla utrzymania mi璠zynarodowego pokoju i bezpiecze雟twa, 陰cznie z zasadami dotycz帷ymi rozbrojenia i regulacji zbroje, oraz udziela w zwi您ku z tymi zasadami zalece cz這nkom Organizacji Narod闚 Zjednoczonych, albo Radzie Bezpiecze雟twa, albo te cz這nkom Organizacji Narod闚 Zjednoczonych i Radzie Bezpiecze雟twa.

 2. Zgromadzenie Og鏊ne mo瞠 omawia ka盥 spraw dotycz帷 utrzymania mi璠zynarodowego pokoju i bezpiecze雟twa wniesion przez cz這nka Organizacji, albo przez Rad Bezpiecze雟twa, albo te, zgodnie z ust瘼em 2 artyku逝 35, przez pa雟two nie b璠帷e cz這nkiem Organizacji; mo瞠 ono, z zastrze瞠niem przewidzianym w artykule 12, udziela w tych sprawach zalece zainteresowanemu pa雟twu lub pa雟twom albo Radzie Bezpiecze雟twa, albo pa雟twu lub pa雟twom i Radzie Bezpiecze雟twa. Ka盥a tego rodzaju spraw, w zwi您ku z kt鏎 konieczne jest przeprowadzenie akcji, Zgromadzenie Og鏊ne przeka瞠 Radzie Bezpiecze雟twa przed jej om闚ieniem lub po om闚ieniu.

 3. Zgromadzenie Og鏊ne mo瞠 zwr鏂i uwag Rady Bezpiecze雟twa na sytuacje mog帷e zagra瘸 mi璠zynarodowemu pokojowi i bezpiecze雟twu.

 4. Wyszczeg鏊nione w niniejszym artykule kompetencje Zgromadzenia Og鏊nego nie ograniczaj og鏊nego zakresu artyku逝 10.

Artyku 12

 1. Gdy Rada Bezpiecze雟twa wykonuje w zwi您ku z jakimkolwiek sporem lub sytuacj funkcje powierzone jej przez niniejsz Kart, Zgromadzenie Og鏊ne nie mo瞠 w zwi您ku z takim sporem lub sytuacj udziela 瘸dnych zalece, chyba 瞠 Rada Bezpiecze雟twa zwr鏂i si o to.

 2. Sekretarz Generalny za zgod Rady Bezpiecze雟twa zawiadamia Zgromadzenie Og鏊ne na ka盥ej jego sesji o wszystkich sprawach dotycz帷ych utrzymania mi璠zynarodowego pokoju i bezpiecze雟twa, kt鏎ymi zajmuje si Rada Bezpiecze雟twa; gdy tylko Rada Bezpiecze雟twa przestanie si zajmowa tak spraw, Sekretarz Generalny zawiadomi o tym niezw這cznie Zgromadzenie Og鏊ne, a w przerwach mi璠zy jego sesjami cz這nk闚 Organizacji.

Artyku 13

 1. Zgromadzenie Og鏊ne inicjuje badania i udziela zalece w celu:

  1. rozwijania wsp馧pracy mi璠zynarodowej w dziedzinie politycznej i popierania post瘼owego rozwoju prawa mi璠zynarodowego i jego kodyfikacji,

  2. rozwijania wsp馧dzia豉nia mi璠zynarodowego w dziedzinie gospodarczej, spo貫cznej, kulturalnej, o鈍iaty i ochrony zdrowia oraz u豉twiania, by wszyscy bez r騜nicy rasy, p販i, j瞛yka lub wyznania korzystali z praw cz這wieka i podstawowych wolno軼i.

 2. Dalsze obowi您ki, funkcje i kompetencje Zgromadzenia Og鏊nego w sprawach wymienionych powy瞠j w punkcie 1b, okre郵one s w rozdzia豉ch IX i X.

Artyku 14

Z zachowaniem postanowie artyku逝 12, Zgromadzenie Og鏊ne mo瞠 zaleca sposoby pokojowego za豉twiania wszelkich sytuacji, bez wzgl璠u na 廝鏚這 ich powstania, kt鏎e, zdaniem Zgromadzenia, mog zaszkodzi dobru powszechnemu lub przyjaznym stosunkom mi璠zy narodami, w陰czaj帷 w to sytuacje, kt鏎e wynikaj z naruszenia postanowie niniejszej Karty, okre郵aj帷ych cele i zasady Organizacji Narod闚 Zjednoczonych.

Artyku 15

 1. Zgromadzenie Og鏊ne otrzymuje i bada roczne i specjalne sprawozdania Rady Bezpiecze雟twa; sprawozdania te powinny zawiera zestawienie 鈔odk闚, jakie Rada Bezpiecze雟twa postanowi豉 zastosowa lub zastosowa豉 w celu utrzymania mi璠zynarodowego pokoju i bezpiecze雟twa.

 2. Zgromadzenie Og鏊ne otrzymuje i bada sprawozdania innych organ闚 Organizacji Narod闚 Zjednoczonych.

Artyku 16

W zakresie mi璠zynarodowego systemu powierniczego Zgromadzenie Og鏊ne pe軟i funkcje, powierzone mu w rozdzia豉ch XII i XIII; mi璠zy innymi zatwierdza ono uk豉dy powiernicze dla obszar闚 nie uznanych za strategiczne.

Artyku 17

 1. Zgromadzenie Og鏊ne rozpatruje i zatwierdza bud瞠t Organizacji.

 2. Cz這nkowie Organizacji pokrywaj jej wydatki w stosunku ustalonym przez Zgromadzenie Og鏊ne.

 3. Zgromadzenie Og鏊ne rozpatruje i zatwierdza wszelkie umowy finansowe i bud瞠towe z organizacjami wyspecjalizowanymi, o kt鏎ych mowa w artykule 57 oraz rozpatruje bud瞠ty administracyjne tych organizacji w celu udzielania im zalece.

G這sowanie

Artyku 18

 1. Ka盥y cz這nek Zgromadzenia Og鏊nego posiada jeden g這s.

 2. Uchwa造 Zgromadzenia Og鏊nego w wa積ych sprawach zapadaj wi瘯szo軼i dw鏂h trzecich g這s闚 cz這nk闚 obecnych i g這suj帷ych. Do takich spraw nale膨: zalecenia dotycz帷e utrzymania mi璠zynarodowego pokoju i bezpiecze雟twa, wyb鏎 niesta造ch cz這nk闚 Rady Bezpiecze雟twa, wyb鏎 cz這nk闚 Rady Gospodarczej i Spo貫cznej, wyb鏎 cz這nk闚 Rady Powierniczej w my郵 ust瘼u 1c artyku逝 86 przyj璚ie nowych cz這nk闚 do Organizacji, zawieszenie w korzystaniu z praw i przywilej闚 cz這nkowskich, wykluczenie cz這nk闚 z Organizacji, sprawy dotycz帷e funkcjonowania systemu powiernictwa i sprawy bud瞠towe.

 3. Uchwa造 w innych sprawach, w陰czaj帷 w to ustalenie dodatkowych kategorii spraw wymagaj帷ych rozstrzygni璚ia wi瘯szo軼i dw鏂h trzecich g這s闚, zapadaj zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚 cz這nk闚 obecnych i g這suj帷ych.

Artyku 19

Cz這nek Organizacji Narod闚 Zjednoczonych zalegaj帷y z op豉t sk豉dek na rzecz Organizacji nie ma prawa g這sowania na Zgromadzeniu Og鏊nym, je瞠li zaleg這嗆 jest r闚na lub wy窺za od sumy sk豉dek nale積ych od niego za ostatnie pe軟e dwa lata. Zgromadzenie Og鏊ne mo瞠 zezwoli takiemu cz這nkowi na udzia w g這sowaniu je瞠li uzna, 瞠 nale積o嗆 wynik豉 z okoliczno軼i od niego niezale積ych.

Procedura

Artyku 20

Zgromadzenie Og鏊ne odbywa doroczne sesje zwyczajne, a sesje nadzwyczajne - o ile okoliczno軼i tego wymagaj. Sekretarz Generalny zwo逝je sesje nadzwyczajne na 膨danie Rady Bezpiecze雟twa lub na 膨danie wi瘯szo軼i cz這nk闚 Organizacji.

Artyku 21

Zgromadzenie Og鏊ne ustala sw鎩 regulamin i wybiera Przewodnicz帷ego na ka盥 sesj.

Artyku 22

Zgromadzenie Og鏊ne mo瞠 tworzy organy pomocnicze, jakie uzna za konieczne do pe軟ienia swych funkcji.

Spis tre軼i

ROZDZIA V - RADA BEZPIECZE垶TWA

Sk豉d

Artyku 23

 1. Rada Bezpiecze雟twa sk豉da si z pi皻nastu cz這nk闚 Organizacji Narod闚 Zjednoczonych. Republika Chi雟ka, Francja, Zwi您ek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Zjednoczone Kr鏊estwo Wielkiej Brytanii i P馧nocnej Irlandii oraz Stany Zjednoczone Ameryki s sta造mi cz這nkami Rady Bezpiecze雟twa. Zgromadzenie Og鏊ne wybiera dziesi璚iu innych cz這nk闚 Organizacji jako niesta造ch cz這nk闚 Rady Bezpiecze雟twa maj帷 specjalnie na uwadze przede wszystkim wk豉d poszczeg鏊nych cz這nk闚 do utrzymania mi璠zynarodowego pokoju i bezpiecze雟twa, realizacji innych cel闚 Organizacji oraz sprawiedliwy podzia geograficzny.

 2. Niesta造ch cz這nk闚 Rady Bezpiecze雟twa wybiera si na okres dw鏂h lat. Przy pierwszym wyborze niesta造ch cz這nk闚, po zwi瘯szeniu liczby cz這nk闚 Rady Bezpiecze雟twa z jedenastu do pi皻nastu, dw鏂h spo鈔鏚 czterech dodatkowych cz這nk闚 b璠zie wybranych na okres jednego roku. Cz這nek ust瘼uj帷y nie mo瞠 by ponownie wybrany na nast瘼uj帷e bezpo鈔ednio dwulecie.

 3. Ka盥y cz這nek Rady Bezpiecze雟twa ma w niej jednego przedstawiciela.

Funkcje i kompetencje

Artyku 24

 1. W celu zapewnienia szybkiego i skutecznego dzia豉nia Organizacji cz這nkowie nak豉daj na Rad Bezpiecze雟twa g堯wn odpowiedzialno嗆 za utrzymanie mi璠zynarodowego pokoju i bezpiecze雟twa oraz uznaj, 瞠 przy wykonywaniu swych obowi您k闚 wynikaj帷ych z tej odpowiedzialno軼i Rada Bezpiecze雟twa dzia豉 we wsp鏊nym ich imieniu.

 2. Przy wykonywaniu tych obowi您k闚 Rada Bezpiecze雟twa kieruje si celami i zasadami Organizacji Narod闚 Zjednoczonych. Szczeg鏊ne uprawnienia udzielone Radzie dla wykonywania tych obowi您k闚 wymienione s w rozdzia豉ch VI, VII, VIII i XII.

 3. Rada Bezpiecze雟twa sk豉da Zgromadzeniu Og鏊nemu do rozwa瞠nia sprawozdania roczne, a w razie potrzeby r闚nie sprawozdania specjalne.

Artyku 25

Cz這nkowie Organizacji Narod闚 Zjednoczonych zgadzaj si przyjmowa i wykonywa decyzje Rady Bezpiecze雟twa zgodnie z niniejsz Kart.

Artyku 26

W celu przyczynienia si do ustalenia i utrzymywania mi璠zynarodowego pokoju i bezpiecze雟twa z jak najmniejszym zu篡ciem 鈍iatowych zasob闚 ludzkich i gospodarczych na zbrojenia, Rada Bezpiecze雟twa ponosi odpowiedzialno嗆 za opracowywanie, przy pomocy przewidzianego w artykule 47 Wojskowego Komitetu Sztabowego, plan闚 ustanowienia systemu regulowania zbroje, kt鏎e b璠 przed這穎ne wszystkim cz這nkom Organizacji Narod闚 Zjednoczonych.

G這sowanie

Artyku 27

 1. Ka盥y cz這nek Rady Bezpiecze雟twa posiada jeden g這s.

 2. Decyzje Rady Bezpiecze雟twa w sprawach proceduralnych zapadaj wi瘯szo軼i g這s闚 dziewi璚iu cz這nk闚.

 3. Decyzje Rady Bezpiecze雟twa we wszystkich innych sprawach zapadaj wi瘯szo軼i g這s闚 dziewi璚iu cz這nk闚, w陰czaj帷 w to g這sy wszystkich sta造ch cz這nk闚, z tym jednak, 瞠 przy podejmowaniu decyzji przewidzianych w rozdziale VI oraz w ust瘼ie 3 artyku逝 52 strona w sporze wstrzymuje si od g這sowania.

Procedura

Artyku 28

 1. Rada Bezpiecze雟twa ma by tak zorganizowana, by mog豉 pe軟i swe funkcje bez przerwy. W tym celu ka盥y cz這nek Rady Bezpiecze雟twa b璠zie stale reprezentowany w siedzibie Organizacji.

 2. Rada Bezpiecze雟twa odbywa okresowe posiedzenia, na kt鏎ych ka盥y jej cz這nek mo瞠 by, stosownie do 篡czenia, reprezentowany przez cz這nka swojego rz康u lub innego specjalnie wyznaczonego przedstawiciela. Rada Bezpiecze雟twa mo瞠 odbywa posiedzenia poza siedzib Organizacji, je瞠li uzna, 瞠 u豉twi jej to prac.

Artyku 29

Rada Bezpiecze雟twa mo瞠 tworzy organy pomocnicze, jakie uzna za konieczne do pe軟ienia swych funkcji.

Artyku 30

Rada Bezpiecze雟twa ustala sw鎩 regulamin, kt鏎y okre郵a r闚nie spos鏏 wyboru Przewodnicz帷ego.

Artyku 31

Ka盥y cz這nek Organizacji Narod闚 Zjednoczonych nie b璠帷y cz這nkiem Rady Bezpiecze雟twa mo瞠 bez prawa g這sowania bra udzia w omawianiu ka盥ej sprawy przed這穎nej Radzie Bezpiecze雟twa je瞠li Rada uzna, 瞠 sprawa ta dotyczy szczeg鏊nie jego interes闚.

Artyku 32

Ka盥y cz這nek Organizacji Narod闚 Zjednoczonych nie b璠帷y cz這nkiem Rady Bezpiecze雟twa albo ka盥e pa雟two nie b璠帷e cz這nkiem Organizacji, je瞠li jest stron w sporze rozpatrywanym przez Rad Bezpiecze雟twa, zostanie zaproszone do uczestniczenia bez prawa g這sowania w omawianiu tego sporu. Rada Bezpiecze雟twa okre郵i warunki jakie uzna za s逝szne, uczestnictwa pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Organizacji Narod闚 Zjednoczonych.

Spis tre軼i

ROZDZIA VI - POKOJOWE ROZSTRZYGANIE SPOR紟

Artyku 33

 1. Strony w sporze, kt鏎ego dalsze trwanie mo瞠 zagra瘸 utrzymaniu mi璠zynarodowego pokoju i bezpiecze雟twa, b璠 przede wszystkim d捫y jego za豉twienia w drodze rokowa, bada, po鈔ednictwa, koncyliacji, rozjemstwa, rozstrzygni璚ia s康owego, odwo豉nia si do organ闚 lub uk豉d闚 regionalnych, albo w drodze innych 鈔odk闚 pokojowych wed逝g w豉snego wyboru.

 2. Rada Bezpiecze雟twa, o ile uzna to za konieczne wezwie strony do uregulowania sporu takimi 鈔odkami.

Artyku 34

Rada Bezpiecze雟twa mo瞠 bada ka盥y sp鏎 lub ka盥 sytuacj, kt鏎a mo瞠 doprowadzi do nieporozumie mi璠zynarodowych lub wywo豉 sp鏎, w celu ustalenia, czy dalsze trwanie sporu lub sytuacji zagra瘸 utrzymaniu mi璠zynarodowego pokoju i bezpiecze雟twa.

Artyku 35

 1. Ka盥y cz這nek Organizacji Narod闚 Zjednoczonych mo瞠 zwr鏂i uwag Rady Bezpiecze雟twa lub Zgromadzenia Og鏊nego na wszelkie spory lub sytuacje wymienione w artykule 34.

 2. Pa雟two, kt鏎e nie jest cz這nkiem Organizacji Narod闚 Zjednoczonych, mo瞠 zwr鏂i uwag Rady Bezpiecze雟twa lub Zgromadzenia Og鏊nego na sp鏎, w kt鏎ym jest stron, o ile w odniesieniu do tego sporu przyjmie uprzednio zobowi您ania wynikaj帷e z postanowie niniejszej Karty o pokojowym rozstrzyganiu spor闚.

 3. Post瘼owanie przed Zgromadzeniem Og鏊nym w sprawach, na kt鏎e zwr鏂ono jego uwag w my郵 niniejszego artyku逝, podlega postanowieniom artyku堯w 11 i 12.

Artyku 36

 1. W ka盥ej fazie sporu lub w sytuacji podobnego rodzaju o charakterze okre郵onym w artykule 33 Rada Bezpiecze雟twa mo瞠 zaleci odpowiedni procedur lub spos鏏 za豉twienia.

 2. Rada Bezpiecze雟twa we幟ie pod uwag procedur ju przyj皻 przez strony dla rozstrzygni璚ia tego sporu.

 3. Przy udzielaniu zalece na podstawie niniejszego artyku逝 Rada Bezpiecze雟twa uwzgl璠nia r闚nie, 瞠 spory o charakterze prawnym strony powinny z regu造 przekazywa do Mi璠zynarodowego Trybuna逝 Sprawiedliwo軼i stosownie do postanowie jego Statutu.

Artyku 37

 1. Je瞠li strony uczestnicz帷e w sporze, nale膨cym do kategorii okre郵onej w artykule 33, nie zdo豉造 go za豉twi za pomoc 鈔odk闚 wymienionych w tym artykule, powinny one przekaza go Radzie Bezpiecze雟twa.

 2. Je瞠li Rada Bezpiecze雟twa uzna, 瞠 dalsze trwanie sporu mo瞠 rzeczywi軼ie zagrozi utrzymaniu mi璠zynarodowego pokoju i bezpiecze雟twa, zdecyduje ona, czy nale篡 zastosowa 鈔odki, przewidziane w artykule 33, czy te zaleci takie warunki rozstrzygni璚ia sporu, jakie Rada Bezpiecze雟twa uzna za stosowne.

Artyku 38

Niezale積ie od postanowie artyku堯w 33-37, Rada Bezpiecze雟twa mo瞠 na 膨danie wszystkich stron w sporze udzieli im zalece w celu pokojowego rozstrzygni璚ia sporu.

Spis tre軼i

ROZDZIA VII - AKCJA W RAZIE ZAGRO浩NIA POKOJU, NARUSZENIA POKOJU I AKT紟 AGRESJI

Artyku 39

Rada Bezpiecze雟twa stwierdza istnienie zagro瞠nia lub naruszenia pokoju, b康 aktu agresji, oraz udziela zalece lub decyduje, jakie 鈔odki nale篡 zastosowa w my郵 artyku堯w 41 i 42 w celu utrzymania albo przywr鏂enia mi璠zynarodowego pokoju i bezpiecze雟twa.

Artyku 40

Aby zapobiec zaostrzeniu si sytuacji, Rada Bezpiecze雟twa mo瞠, przed udzieleniem zalece lub wydaniem decyzji o zastosowaniu 鈔odk闚 przewidzianych w artykule 39, wezwa zainteresowane strony, aby zastosowa造 si do zarz康ze tymczasowych, jakie Rada uzna za konieczne lub po膨dane. Takie zarz康zenia tymczasowe nie przes康zaj praw, roszcze lub po這瞠nia zainteresowanych stron. Rada Bezpiecze雟twa wyci庵nie odpowiednie wnioski z niezastosowania si do takich 鈔odk闚.

Artyku 41

Rada Bezpiecze雟twa mo瞠 zadecydowa, jakie 鈔odki, nie poci庵aj帷e za sob u篡cia si造 zbrojnej, nale篡 zastosowa dla wykonania jej decyzji, oraz mo瞠 za膨da od cz這nk闚 Organizacji Narod闚 Zjednoczonych zastosowania takich 鈔odk闚. 鈔odki te mog obejmowa ca趾owite lub cz窷ciowe zerwanie stosunk闚 gospodarczych oraz komunikacji: kolejowej, morskiej, lotniczej, pocztowej, telegraficznej, radiowej i innej, jak r闚nie zerwanie stosunk闚 dyplomatycznych.

Artyku 42

Je郵i Rada Bezpiecze雟twa uzna, 瞠 鈔odki przewidziane w artykule 41 b璠 niedostateczne, lub si takimi okaza造, mo瞠 ona przeprowadzi si豉mi powietrznymi, morskimi lub l康owymi tak akcj, jak uzna za konieczn dla utrzymania albo przywr鏂enia mi璠zynarodowego pokoju i bezpiecze雟twa. Akcja ta mo瞠 obejmowa demonstracj, blokad i inne operacje si zbrojnych, powietrznych, morskich lub l康owych cz這nk闚 Organizacji Narod闚 Zjednoczonych.

Artyku 43

 1. Aby przyczyni si do utrzymania mi璠zynarodowego pokoju i bezpiecze雟twa, wszyscy cz這nkowie Organizacji Narod闚 Zjednoczonych zobowi您uj si postawi do dyspozycji Rady Bezpiecze雟twa, na jej 膨danie i stosownie do specjalnego uk豉du lub specjalnych uk豉d闚, konieczne dla utrzymania mi璠zynarodowego pokoju i bezpiecze雟twa si造 zbrojne, pomoc i u豉twienia, w陰czaj帷 w to prawo przemarszu.

 2. Taki uk豉d lub uk豉dy okre郵 liczebno嗆 i rodzaj si zbrojnych, stopie ich pogotowia i og鏊ne rozmieszczenie oraz rodzaj pomocy i u豉twie, jakich nale篡 udzieli.

 3. Rokowania o zawarcie uk豉du lub uk豉d闚 zostan podj皻e mo磧iwie najpr璠zej z inicjatywy Rady Bezpiecze雟twa. B璠 one zawarte mi璠zy Rad Bezpiecze雟twa a cz這nkami Organizacji lub mi璠zy Rad Bezpiecze雟twa a grupami cz這nk闚 i b璠 podlega造 ratyfikacji przez pa雟twa - sygnatariuszy w trybie przewidzianym przez ich konstytucje.

Artyku 44

Gdy Rada Bezpiecze雟twa postanowi豉 u篡 si造, to przed za膨daniem od cz這nka nie reprezentowanego w Radzie dostarczenia si zbrojnych w celu wykonania zobowi您a zaci庵ni皻ych przez niego na podstawie artyku逝 43 zaprosi tego cz這nka, je瞠li on b璠zie sobie tego 篡czy, do wzi璚ia udzia逝 w decyzjach Rady, dotycz帷ych u篡cia kontyngent闚 jego si zbrojnych.

Artyku 45

W celu umo磧iwienia Organizacji Narod闚 Zjednoczonych podejmowania nie cierpi帷ych zw這ki 鈔odk闚 wojskowych cz這nkowie Organizacji utrzymywa b璠 w stanie gotowo軼i do natychmiastowego u篡cia kontyngenty swoich si lotniczych przeznaczone do zastosowania zbiorowych mi璠zynarodowych 鈔odk闚 przymusu. Liczebno嗆 i stopie gotowo軼i tych kontyngent闚 oraz plany ich wsp鏊nej akcji okre郵a Rada Bezpiecze雟twa przy pomocy Wojskowego Komitetu Sztabowego w granicach przewidzianych w uk豉dzie lub uk豉dach specjalnych, wymienionych w artykule 43.

Artyku 46

Rada Bezpiecze雟twa przy pomocy Wojskowego Komitetu Sztabowego ustala plany u篡cia si zbrojnych.

Artyku 47

 1. Tworzy si Wojskowy Komitet Sztabowy, kt鏎ego zadaniem jest s逝篡 Radzie Bezpiecze雟twa rad i pomoc we wszystkich sprawach, dotycz帷ych wojskowych potrzeb Rady w zakresie utrzymania mi璠zynarodowego pokoju i bezpiecze雟twa, u篡cia oddanych do jej rozporz康zenia si zbrojnych i dowodzenia nimi, regulowania zbroje i mo磧iwego rozbrojenia.

 2. Wojskowy Komitet Sztabowy sk豉da si z szef闚 sztab闚 sta造ch cz這nk闚 Rady Bezpiecze雟twa albo ich przedstawicieli. Cz這nkowie Narod闚 Zjednoczonych, kt鏎zy nie maj sta造ch przedstawicieli w Komitecie, zapraszani s do udzia逝 w jego pracach, o ile udzia danego cz這nka jest potrzebny do skutecznego wykonania przez Komitet jego zada.

 3. Wojskowy Komitet Sztabowy, podlegaj帷 Radzie Bezpiecze雟twa, odpowiada za strategiczne kierownictwo wszelkimi si豉mi zbrojnymi, oddanymi do dyspozycji Rady Bezpiecze雟twa. Zagadnienia dotycz帷e dowodzenia tymi si豉mi zostan unormowane w terminie p騧niejszym.

 4. Wojskowy Komitet Sztabowy mo瞠 z upowa積ienia Rady Bezpiecze雟twa tworzy podkomitety regionalne po porozumieniu si z odpowiednimi organizacjami regionalnymi.

Artyku 48

 1. Akcj, konieczn dla wykonania decyzji Rady Bezpiecze雟twa w celu utrzymania mi璠zynarodowego pokoju i bezpiecze雟twa, podejmuj wszyscy lub niekt鏎zy cz這nkowie Organizacji Narod闚 Zjednoczonych, wed逝g uznania Rady.

 2. Cz這nkowie Organizacji Narod闚 Zjednoczonych wykonuj takie decyzje bezpo鈔ednio oraz przez sw dzia豉lno嗆 w odpowiednich organizacjach mi璠zynarodowych, kt鏎ych s cz這nkami.

Artyku 49

Cz這nkowie Organizacji Narod闚 Zjednoczonych jednocz si w celu okazywania sobie wzajemnej pomocy w stosowaniu 鈔odk闚, uchwalonych przez Rad Bezpiecze雟twa.

Artyku 50

Je瞠li Rada Bezpiecze雟twa podejmie w stosunku do jakiegokolwiek pa雟twa 鈔odki zapobiegawcze lub 鈔odki przymusu, ka盥e inne pa雟two, kt鏎e z powodu stosowania tych 鈔odk闚 znalaz這 si w obliczu szczeg鏊nych trudno軼i gospodarczych, bez wzgl璠u na to, czy jest, czy nie jest cz這nkiem Organizacji, mo瞠 zwr鏂i si do Rady Bezpiecze雟twa o rad co do rozwi您ania tych trudno軼i.

Artyku 51

畝dne postanowienie niniejszej Karty nie narusza naturalnego prawa ka盥ego cz這nka Organizacji Narod闚 Zjednoczonych, przeciwko kt鏎emu dokonano zbrojnej napa軼i, do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, zanim Rada Bezpiecze雟twa zastosuje 鈔odki, konieczne dla utrzymania mi璠zynarodowego pokoju i bezpiecze雟twa. 鈔odki podj皻e przez cz這nk闚 w wykonaniu tego prawa do samoobrony powinny by natychmiast podane do wiadomo軼i Radzie Bezpiecze雟twa i w niczym nie powinny narusza wynikaj帷ej z niniejszej Karty kompetencji i odpowiedzialno軼i Rady do podj璚ia w ka盥ym czasie akcji, jak uzna ona za konieczn dla utrzymania albo przywr鏂enia mi璠zynarodowego pokoju i bezpiecze雟twa.

Spis tre軼i

ROZDZIA VIII - UKxDY REGIONALNE

Artyku 52

 1. 畝dne postanowienie niniejszej Karty nie wy陰cza istnienia uk豉d闚 lub organizacji regionalnych dla za豉twiania spraw dotycz帷ych utrzymania mi璠zynarodowego pokoju i bezpiecze雟twa, kt鏎e nadaj si do akcji o charakterze regionalnym pod warunkiem, 瞠 takie uk豉dy lub organizacje oraz ich dzia豉lno嗆 zgodne s z celami i zasadami Organizacji Narod闚 Zjednoczonych.

 2. Cz這nkowie Organizacji Narod闚 Zjednoczonych, kt鏎zy zawieraj takie uk豉dy lub tworz takie organizacje, do這膨 wszelkich stara w celu pokojowego rozstrzygania spor闚 o charakterze lokalnym na podstawie tych uk豉d闚 lub przy pomocy tych organizacji, zanim przedstawi takie spory Radzie Bezpiecze雟twa.

 3. Rada Bezpiecze雟twa b璠zie popiera豉 rozw鎩 instytucji pokojowego rozstrzygania spor闚 lokalnych na podstawie uk豉d闚 regionalnych lub przy pomocy organizacji regionalnych b康 z inicjatywy pa雟tw zainteresowanych, b康 na skutek przekazania sprawy przez Rad Bezpiecze雟twa.

 4. Postanowienia niniejszego artyku逝 w niczym nie przeszkadzaj stosowaniu artyku堯w 34 i 35.

Artyku 53

 1. Rada Bezpiecze雟twa pos逝giwa si b璠zie uk豉dami lub organizacjami regionalnymi w odpowiednich przypadkach w celu stosowania 鈔odk闚 przymusu pod jej kierownictwem. Jednak瞠 瘸dne 鈔odki przymusu nie b璠 stosowane na podstawie uk豉d闚 regionalnych lub przez organizacje regionalne bez upowa積ienia Rady Bezpiecze雟twa, z wyj徠kiem 鈔odk闚, stosowanych przeciw jakiemukolwiek pa雟twu nieprzyjacielskiemu w rozumieniu punktu 2 niniejszego artyku逝 i przewidzianych w wykonaniu artyku逝 107 lub w uk豉dach regionalnych, a skierowanych przeciwko powrotowi takiego pa雟twa do polityki agresji, dop鏦i Organizacja nie b璠zie mog豉 na 膨danie zainteresowanych rz康闚 przyj望 odpowiedzialno軼i za niedopuszczenie do dalszej agresji ze strony takiego pa雟twa.

 2. Okre郵enie "pa雟two nieprzyjacielskie" w rozumieniu ust瘼u 1 niniejszego artyku逝 stosuje si do ka盥ego pa雟twa, kt鏎e podczas drugiej wojny 鈍iatowej by這 nieprzyjacielem kt鏎egokolwiek sygnatariusza niniejszej Karty.

Artyku 54

Rada Bezpiecze雟twa b璠zie stale i dok豉dnie informowana o wszelkich dzia豉niach podj皻ych lub zamierzonych na podstawie uk豉d闚 regionalnych lub przez organizacje regionalne dla utrzymania mi璠zynarodowego pokoju i bezpiecze雟twa.

Spis tre軼i

ROZDZIA IX - MI犵ZYNARODOWA WSP茛PRACA GOSPODARCZA I SPOΒCZNA

Artyku 55

W celu stworzenia warunk闚 stabilizacji i dobrobytu, koniecznych dla utrzymania mi璠zy narodami pokojowych i przyjaznych stosunk闚, opartych na poszanowaniu zasady r闚nouprawnienia i samostanowienia narod闚, Organizacja Narod闚 Zjednoczonych popiera:

 1. podnoszenie stopy 篡ciowej, pe軟e zatrudnienie oraz warunki post瘼u i rozwoju gospodarczego i spo貫cznego;

 2. rozwi您ywanie mi璠zynarodowych zagadnie gospodarczych, spo貫cznych, zdrowia publicznego i pokrewnych, jak r闚nie mi璠zynarodow wsp馧prac na polu kulturalnym i wychowawczym;

 3. powszechne poszanowanie i przestrzeganie praw cz這wieka i podstawowych wolno軼i dla wszystkich bez wzgl璠u na ras, p貫, j瞛yk lub wyznanie.

Artyku 56

Wszyscy cz這nkowie zobowi您uj si wsp馧pracowa z Organizacj indywidualnie i zbiorowo nad osi庵ni璚iem cel闚, wskazanych w artykule 55.

Artyku 57

 1. R騜nego rodzaju organizacje wyspecjalizowane, utworzone na podstawie porozumie zawartych mi璠zy rz康ami i posiadaj帷e z mocy swych statut闚 rozleg貫 kompetencje mi璠zynarodowe w dziedzinach gospodarczej, spo貫cznej, kulturalnej, wychowawczej, zdrowia publicznego i innych dziedzinach pokrewnych, b璠 zwi您ane z Organizacj Narod闚 Zjednoczonych stosownie do postanowie artyku逝 63.

 2. Organizacje zwi您ane w ten spos鏏 z Organizacj Narod闚 Zjednoczonych b璠 w dalszych postanowieniach niniejszej Karty nazywane "organizacjami wyspecjalizowanymi ".

Artyku 58

Organizacja b璠zie udziela豉 zalece w celu skoordynowania polityki i dzia豉lno軼i organizacji wyspecjalizowanych.

Artyku 59

W razie potrzeby Organizacja spowoduje podj璚ie rokowa mi璠zy pa雟twami zainteresowanymi w sprawie utworzenia nowych organizacji wyspecjalizowanych, koniecznych dla osi庵ni璚ia cel闚 wskazanych w artykule 55.

Artyku 60

Za wykonanie funkcji Organizacji Narod闚 Zjednoczonych przewidzianych w rozdziale niniejszym odpowiada Zgromadzenie Og鏊ne I pod jego kierownictwem Rada Gospodarcza i Spo貫czna, kt鏎a posiada w tym celu kompetencje, przys逝guj帷e jej na podstawie rozdzia逝 X.

Spis tre軼i

ROZDZIA X - RADA GOSPODARCZA I SPOΒCZNA

Sk豉d

Artyku 61

 1. Rada Gospodarcza i Spo貫czna sk豉da si z dwudziestu siedmiu cz這nk闚 Organizacji Narod闚 Zjednoczonych, wybranych przez Zgromadzenie Og鏊ne.

 2. Z zastrze瞠niem postanowie ust瘼u 3, wybiera si corocznie dziewi璚iu cz這nk闚 Rady Gospodarczej i Spo貫cznej na okres trzech lat. Cz這nek ust瘼uj帷y mo瞠 by bezpo鈔ednio wybrany ponownie.

 3. Przy pierwszym wyborze, po zwi瘯szeniu liczby cz這nk闚 Rady Gospodarczej i Spo貫cznej z osiemnastu do dwudziestu siedmiu, obok cz這nk闚 wybranych na miejsce sze軼iu cz這nk闚, kt鏎ych kadencja w Radzie up造nie w ko鎍u tego roku, zostanie wybranych dodatkowo dziewi璚iu cz這nk闚. Okres urz璠owania trzech spo鈔鏚 tych dziewi璚iu dodatkowo wybranych cz這nk闚 up造nie z ko鎍em jednego roku, trzech za innych cz這nk闚 z up造wem dw鏂h lat, w trybie ustalonym przez Zgromadzenie Og鏊ne.

 4. Ka盥y cz這nek Rady Gospodarczej i Spo貫cznej ma w niej jednego przedstawiciela.

Funkcje i kompetencje

Artyku 62

 1. Rada Gospodarcza i Spo貫czna mo瞠 bada mi璠zynarodowe zagadnienia gospodarcze, spo貫czne, kulturalne, wychowawcze, zdrowia publicznego i pokrewne, opracowywa sprawozdania w tym zakresie, inicjowa takie badania i sprawozdania oraz udziela we wszelkich tego rodzaju sprawach zalece Zgromadzeniu Og鏊nemu, cz這nkom Organizacji i zainteresowanym organizacjom wyspecjalizowanym.

 2. Mo瞠 ona r闚nie udziela zalece w celu zapewnienia poszanowania i przestrzegania praw cz這wieka i podstawowych wolno軼i dla wszystkich.

 3. W sprawach nale膨cych do swojej w豉軼iwo軼i mo瞠 ona przygotowywa projekty konwencji w celu przed這瞠nia ich Zgromadzeniu Og鏊nemu.

 4. W sprawach nale膨cych do swojej w豉軼iwo軼i mo瞠 ona zwo造wa konferencje mi璠zynarodowe zgodnie z zasadami ustalonymi przez Organizacj Narod闚 Zjednoczonych.

Artyku 63

 1. Rada Gospodarcza i Spo貫czna mo瞠 zawiera z organizacjami, wymienionymi w artykule 57, porozumienia okre郵aj帷e warunki, na jakich odno郾a organizacja ma by zwi您ana z Organizacj Narod闚 Zjednoczonych. Takie porozumienia podlegaj zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Og鏊ne.

 2. Mo瞠 ona uzgadnia dzia豉lno嗆 organizacji wyspecjalizowanych w drodze porozumiewania si z nimi i udzielania im zalece, jak r闚nie w drodze udzielania zalece Zgromadzeniu Og鏊nemu i cz這nkom Organizacji Narod闚 Zjednoczonych.

Artyku 64

 1. Rada Gospodarcza i Spo貫czna mo瞠 poczyni odpowiednie kroki w celu sta貫go otrzymywania sprawozda od organizacji wyspecjalizowanych. W sprawach, nale膨cych do swojej w豉軼iwo軼i, mo瞠 ona porozumie si z cz這nkami Organizacji Narod闚 Zjednoczonych i organizacjami wyspecjalizowanymi co do otrzymywania sprawozda o czynno軼iach podj皻ych w wykonaniu jej zalece, jak r闚nie zalece Zgromadzenia Og鏊nego.

 2. Swoje uwagi o tych sprawozdaniach mo瞠 ona podawa do wiadomo軼i Zgromadzeniu Og鏊nemu.

Artyku 65

Rada Gospodarcza i Spo貫czna mo瞠 udziela Radzie Bezpiecze雟twa informacji, a na 膨danie Rady Bezpiecze雟twa s逝篡 jej pomoc.

Artyku 66

 1. Rada Gospodarcza i Spo貫czna pe軟i wszelkie funkcje nale膨ce do jej w豉軼iwo軼i w zwi您ku z wykonaniem zalece Zgromadzenia Og鏊nego.

 2. Mo瞠 ona za zgod Zgromadzenia Og鏊nego wykonywa prace, o kt鏎e zwr鏂 si do niej cz這nkowie Organizacji Narod闚 Zjednoczonych lub organizacje wyspecjalizowane.

 3. Pe軟i ona inne funkcje, wymienione w innych cz窷ciach niniejszej Karty lub zlecone jej przez Zgromadzenie Og鏊ne.

G這sowanie

Artyku 67

 1. Ka盥y cz這nek Rady Gospodarczej i Spo貫cznej posiada jeden g這s.

 2. Uchwa造 Rady Gospodarczej i Spo貫cznej zapadaj wi瘯szo軼i g這s闚 cz這nk闚 obecnych i g這suj帷ych.

Procedura

Artyku 68

Rada Gospodarcza i Spo貫czna wy這ni komisje do spraw gospodarczych, spo貫cznych, popierania praw cz這wieka i inne, konieczne dla wykonywania jej funkcji.

Artyku 69

Rada Gospodarcza i Spo貫czna zaprasza cz這nka Organizacji Narod闚 Zjednoczonych, kt鏎ego dana sprawa szczeg鏊nie dotyczy, do udzia逝 w obradach nad t spraw bez prawa g這sowania.

Artyku 70

Rada Gospodarcza i Spo貫czna mo瞠 wyda dyspozycje w sprawie udzia逝 przedstawicieli organizacji wyspecjalizowanych w obradach Rady i jej komisji bez prawa g這sowania oraz co do udzia逝 swoich przedstawicieli w obradach organizacji wyspecjalizowanych.

Artyku 71

Rada Gospodarcza i Spo貫czna mo瞠 wyda odpowiednie dyspozycje w sprawie zasi璕ania opinii pozarz康owych organizacji, kt鏎e zajmuj si sprawami wchodz帷ymi w zakres jej w豉軼iwo軼i. Takie dyspozycje mog dotyczy organizacji mi璠zynarodowych, a w odpowiednich przypadkach, po porozumieniu si z w豉軼iwym cz這nkiem Organizacji Narod闚 Zjednoczonych, r闚nie organizacji krajowych.

Artyku 72

 1. Rada Gospodarcza i Spo貫czna ustala sw鎩 regulamin, kt鏎y okre郵a r闚nie spos鏏 wyboru przewodnicz帷ego.

 2. Rada Gospodarcza i Spo貫czna zbiera si w miar potrzeby, zgodnie ze swym regulaminem, kt鏎y b璠zie zawiera postanowienia o zwo造waniu posiedze Rady na 膨danie wi瘯szo軼i jej cz這nk闚.

Spis tre軼i

ROZDZIA XI - DEKLARACJA W SPRAWIE OBSZAR紟 NIESAMODZIELNYCH

Artyku 73

Cz這nkowie Organizacji Narod闚 Zjednoczonych, ponosz帷y lub bior帷y na siebie odpowiedzialno嗆 za administracj obszar闚, kt鏎ych ludno嗆 jeszcze nie osi庵n窸a pe軟ego samorz康u, uznaj zasad, 瞠 interesy mieszka鎍闚 tych obszar闚 stoj na pierwszym miejscu, i jako 鈍i皻e pos豉nnictwo przyjmuj obowi您ek popierania w najwy窺zym stopniu dobrobytu mieszka鎍闚 tych obszar闚 w ramach systemu mi璠zynarodowego pokoju i bezpiecze雟twa, ustalonego przez niniejsz Kart i w tym celu zobowi您uj si:

 1. zapewni odno郾ym ludom, szanuj帷 w spos鏏 nale篡ty ich kultur w dziedzinie politycznej, gospodarczej, spo貫cznej i o鈍iatowej, sprawiedliwe ich traktowanie i ochron przed nadu篡ciami;

 2. rozwija samorz康, uwzgl璠nia nale篡cie d捫enia polityczne tych lud闚 i pomaga im w stopniowym rozwoju ich wolnych instytucji politycznych, stosownie do szczeg鏊nych warunk闚 ka盥ego obszaru i jego lud闚 oraz do r騜nych stopni ich rozwoju;

 3. umacnia mi璠zynarodowy pok鎩 i bezpiecze雟two;

 4. popiera konstruktywne metody rozwoju, zach璚a do bada naukowych, wsp馧pracowa mi璠zy sob, a w odpowiednich przypadkach z mi璠zynarodowymi organizacjami wyspecjalizowanymi, nad zrealizowaniem w praktyce cel闚 spo貫cznych, gospodarczych i naukowych, okre郵onych w niniejszym artykule;

 5. regularnie podawa Sekretarzowi Generalnemu do wiadomo軼i, z zastrze瞠niem ogranicze ze wzgl璠闚 bezpiecze雟twa i konstytucyjnych, informacje statystyczne i inne o charakterze technicznym, dotycz帷e gospodarczych, spo貫cznych i o鈍iatowych warunk闚 na obszarach, za kt鏎e ponosz oni odpowiedzialno嗆, a do kt鏎ych nie stosuj si rozdzia造 XII i XIII.

Artyku 74

Cz這nkowie Organizacji Narod闚 Zjednoczonych zgadzaj si r闚nie, 瞠 polityka w dziedzinie spo貫cznej, gospodarczej i handlowej na obszarach, do kt鏎ych stosuje si niniejszy rozdzia, powinna tak samo jak na ich obszarach metropolitalnych, opiera si na og鏊nej zasadzie dobrego s御iedztwa przy nale篡tym uwzgl璠nieniu interes闚 i dobrobytu reszty 鈍iata.

Spis tre軼i

ROZDZIA XII - MI犵ZYNARODOWY SYSTEM POWIERNICZY

Artyku 75

Organizacja Narod闚 Zjednoczonych tworzy pod swoim kierownictwem mi璠zynarodowy system powierniczy w celu administracji i kontroli obszar闚, kt鏎e mog by tym systemem obj皻e na mocy p騧niejszych uk豉d闚 indywidualnych. Obszary te b璠 odt康 nazywa造 si "obszarami powierniczymi".

Artyku 76

Zgodnie z celami Organizacji Narod闚 Zjednoczonych, wskazanymi w artykule 1 niniejszej Karty, mi璠zynarodowy system powierniczy ma nast瘼uj帷e g堯wne zadania:

 1. umacnia mi璠zynarodowy pok鎩 i bezpiecze雟two;

 2. popiera post瘼 ludno軼i obszar闚 powierniczych w dziedzinie politycznej, gospodarczej, spo貫cznej i o鈍iatowej oraz stopniowy rozw鎩 ludno軼i w kierunku samorz康u lub niepodleg這軼i z uwzgl璠nieniem szczeg鏊nych warunk闚 ka盥ego obszaru i jego lud闚, ich swobodnie wyra穎nych 篡cze oraz zgodnie z postanowieniami poszczeg鏊nych uk豉d闚 powierniczych;

 3. popiera poszanowanie praw cz這wieka i podstawowych wolno軼i dla wszystkich bez wzgl璠u na r騜nic rasy, p販i, j瞛yka lub wyznania oraz rozwija 鈍iadomo嗆 wsp馧zale積o軼i lud闚 鈍iata;

 4. zapewni, bez szkody dla wykonania wy瞠j wskazanych zada i z zastrze瞠niem postanowie artyku逝 80, r闚ne traktowanie cz這nk闚 Organizacji i ich obywateli w dziedzinie spo貫cznej, gospodarczej i handlowej oraz r闚ne traktowanie tych ostatnich w dziedzinie wymiaru sprawiedliwo軼i.

Artyku 77

 1. System powierniczy stosuje si do obszar闚 nale膨cych do nast瘼uj帷ych kategorii, kt鏎e mog by nim obj皻e na podstawie uk豉d闚 powierniczych :

  1. obecne obszary mandatowe;

  2. obszary, kt鏎e mog zosta od陰czone od pa雟tw nieprzyjacielskich w wyniku drugiej wojny 鈍iatowej,

  3. obszary dobrowolnie poddane temu systemowi przez pa雟twa, odpowiedzialne za ich administracj.

 2. P騧niejszy uk豉d ustali, kt鏎e obszary nale膨ce do wymienionych kategorii zostan w陰czone do systemu powiernictwa i na jakich warunkach.

Artyku 78

System powierniczy nie stosuje si do kraj闚, kt鏎e zosta造 cz這nkami Organizacji Narod闚 Zjednoczonych, poniewa stosunki mi璠zy nimi opieraj si na poszanowaniu zasady suwerennej r闚no軼i.

Artyku 79

Warunki powiernictwa dla ka盥ego obszaru, kt鏎y ma by obj皻y tym systemem, jak r闚nie wszelkie ich zmiany i poprawki, b璠 przedmiotem uk豉d闚 pomi璠zy pa雟twami bezpo鈔ednio zainteresowanymi, w tym pa雟twem mandatowym, je瞠li obszar ten znajduje si pod mandatem cz這nka Organizacji, i wymagaj zatwierdzenia zgodnie z artyku豉mi 83 i 85.

Artyku 80

 1. Z wyj徠kiem przypadk闚 uzgodnionych w indywidualnych uk豉dach powierniczych zawartych na podstawie artyku堯w 77, 79 i 81, w陰czaj帷ych poszczeg鏊ne obszary do systemu powierniczego i do czasu zawarcia takich uk豉d闚 瘸dne postanowienie niniejszego rozdzia逝 nie mo瞠 by interpretowane jako zmieniaj帷e w czymkolwiek prawa jakichkolwiek pa雟tw i lud闚 lub warunki obowi您uj帷ych artyku堯w mi璠zynarodowych, w kt鏎ych stronami s cz這nkowie Organizacji.

 2. Ust瘼 pierwszy niniejszego artyku逝 nie powinien by interpretowany jako pow鏚 do zw這ki lub odroczenia rokowa i zawarcia uk豉d闚 w sprawie w陰czenia obszar闚 mandatowych i innych do systemu powierniczego, jak przewidziano w artykule 77.

Artyku 81

Ka盥y uk豉d powierniczy powinien zawiera warunki administracji obszaru powierniczego oraz okre郵a w豉dz, kt鏎a ma w nim sprawowa administracj. Tak w豉dz, kt鏎a odt康 b璠zie nazywana w豉dz zarz康zaj帷, mo瞠 by jedno lub wi璚ej pa雟tw, lub sama Organizacja.

Artyku 82

Ka盥y uk豉d powierniczy mo瞠 wyznaczy okr璕 lub okr璕i strategiczne, obejmuj帷e ca這嗆 lub cz窷 obszaru powierniczego, kt鏎ego ten uk豉d dotyczy, nie naruszaj帷 postanowie 瘸dnego specjalnego uk豉du lub specjalnych uk豉d闚, zawartych w wykonaniu artyku逝 43.

Artyku 83

 1. Wszystkie funkcje Organizacji Narod闚 Zjednoczonych w stosunku do okr璕闚 strategicznych, w陰cznie z zatwierdzeniem warunk闚 uk豉d闚 powierniczych oraz ich zmian i poprawek, wykonuje Rada Bezpiecze雟twa.

 2. Podstawowe zadania, okre郵one w artykule 76, dotycz r闚nie ludno軼i ka盥ego okr璕u strategicznego.

 3. Z zastrze瞠niem postanowie uk豉d闚 powierniczych oraz wzgl璠闚 bezpiecze雟twa, Rada Bezpiecze雟twa korzysta z pomocy Rady Powierniczej przy wype軟ianiu funkcji Organizacji Narod闚 Zjednoczonych w zakresie systemu powiernictwa, dotycz帷ych spraw politycznych, gospodarczych, spo貫cznych i o鈍iatowych w okr璕ach strategicznych.

Artyku 84

W豉dza zarz康zaj帷a obowi您ana jest zapewni, aby obszar powierniczy wnosi sw鎩 wk豉d do utrzymania mi璠zynarodowego pokoju i bezpiecze雟twa. W tym celu w豉dza zarz康zaj帷a mo瞠 korzysta z dostarczanych przez obszar powierniczy ochotniczych si zbrojnych, u豉twie i pomocy, zar闚no dla wykonania zobowi您a zaci庵ni皻ych pod tym wzgl璠em przez w豉dz zarz康zaj帷 w stosunku do Rady Bezpiecze雟twa, jak r闚nie do obrony lokalnej obszaru powierniczego i zapewnienia poszanowania w jego obr瑿ie prawa i porz康ku.

Artyku 85

 1. Zgromadzenie Og鏊ne wykonuje funkcje Organizacji Narod闚 Zjednoczonych w zwi您ku z uk豉dami powierniczymi dotycz帷ymi obszar闚, nie uznanych za strategiczne, w陰czaj帷 w to zatwierdzanie warunk闚 uk豉d闚 powierniczych oraz ich zmian lub poprawek.

 2. Rada Powiernicza, dzia豉j帷 pod kierownictwem Zgromadzenia Og鏊nego, pomaga Zgromadzeniu Og鏊nemu w wykonywaniu tych funkcji.

Spis tre軼i

ROZDZIA XIII - RADA POWIERNICZA

Sk豉d

Artyku 86

 1. Rada Powiernicza sk豉da si z nast瘼uj帷ych cz這nk闚 Organizacji Narod闚 Zjednoczonych:

  1. Cz這nk闚 zarz康zaj帷ych obszarami powierniczymi;

  2. tych spo鈔鏚 cz這nk闚 imiennie wyliczonych w artykule 23, kt鏎zy nie zarz康zaj obszarami powierniczymi;

  3. tylu innych cz這nk闚, wybranych przez Zgromadzenie Og鏊ne na okres trzech lat, ilu trzeba, aby og鏊na liczba cz這nk闚 Rady Powierniczej sk豉da豉 si po po這wie z cz這nk闚 Organizacji, kt鏎zy zarz康zaj obszarami powierniczymi, i cz這nk闚, kt鏎zy takimi obszarami nie zarz康zaj.

 2. Ka盥y cz這nek Rady Powierniczej wyznaczy jedn osob, posiadaj帷 szczeg鏊ne kwalifikacje, jako swego przedstawiciela w Radzie.

Funkcje i kompetencje

Artyku 87

W wykonywaniu swych funkcji Zgromadzenie Og鏊ne i pod jego kierownictwem Rada Powiernicza mog:

 1. bada sprawozdania z這穎ne przez w豉dz zarz康zaj帷;

 2. przyjmowa petycje i bada je w porozumieniu z w豉dz zarz康zaj帷;

 3. urz康za periodyczne wizytacje obszar闚 powierniczych w terminach uzgodnionych z w豉dz zarz康zaj帷;

 4. podejmowa wy瞠j wymienione oraz inne czynno軼i zgodnie z warunkami uk豉d闚 powierniczych.

Artyku 88

Rada Powiernicza u這篡 kwestionariusz, dotycz帷y post瘼闚 osi庵ni皻ych przez mieszka鎍闚 ka盥ego obszaru powierniczego w dziedzinie politycznej, gospodarczej, spo貫cznej i o鈍iatowej, w豉dza za zarz康zaj帷a ka盥ego obszaru powierniczego, podlegaj帷ego kompetencji Zgromadzenia Og鏊nego, sk豉da b璠zie Zgromadzeniu Og鏊nemu roczne sprawozdania na podstawie tego kwestionariusza.

G這sowanie

Artyku 89

 1. Ka盥y cz這nek Rady Powierniczej posiada jeden g這s.

 2. Uchwa造 Rady Powierniczej zapadaj wi瘯szo軼i g這s闚 cz這nk闚 obecnych i g這suj帷ych.

Procedura

Artyku 90

 1. Rada Powiernicza ustala sw鎩 regulamin, kt鏎y okre郵a r闚nie spos鏏 wyboru przewodnicz帷ego.

 2. Rada Powiernicza zbiera si w miar potrzeby, zgodnie ze swym regulaminem, kt鏎y b璠zie zawiera postanowienia o zwo造waniu posiedze Rady na 膨danie wi瘯szo軼i jej cz這nk闚.

Artyku 91

Rada Powiernicza w razie potrzeby korzysta z pomocy Rady Gospodarczej i Spo貫cznej i organizacji wyspecjalizowanych w sprawach wchodz帷ych w zakres ich w豉軼iwo軼i.

Spis tre軼i

ROZDZIA XIV - MI犵ZYNARODOWY TRYBUNA SPRAWIEDLIWO詆I

Artyku 92

Mi璠zynarodowy Trybuna Sprawiedliwo軼i jest g堯wnym organem s康owym Organizacji Narod闚 Zjednoczonych. Trybuna dzia豉 wed逝g za陰czonego Statutu, kt鏎y opiera si na Statucie Sta貫go Trybuna逝 Sprawiedliwo軼i Mi璠zynarodowej i stanowi integraln cz窷 niniejszej Karty.

Artyku 93

 1. Wszyscy cz這nkowie Organizacji Narod闚 Zjednoczonych s ipso facto stronami Statutu Mi璠zynarodowego Trybuna逝 Sprawiedliwo軼i.

 2. Pa雟two nie nale膨ce do Organizacji Narod闚 Zjednoczonych mo瞠 sta si stron Statutu Mi璠zynarodowego Trybuna逝 Sprawiedliwo軼i na warunkach, kt鏎e w ka盥ym przypadku okre郵i Zgromadzenie Og鏊ne na zalecenie Rady Bezpiecze雟twa.

Artyku 94

 1. Ka盥y cz這nek Organizacji Narod闚 Zjednoczonych zobowi您uje si wykona wyrok Mi璠zynarodowego Trybuna逝 Sprawiedliwo軼i w ka盥ej sprawie, w kt鏎ej jest stron.

 2. Je瞠li strona w sporze nie wykona zobowi您a, ci捫帷ych na niej z mocy wyroku Trybuna逝, druga strona mo瞠 odwo豉 si do Rady Bezpiecze雟twa, kt鏎a, o ile uzna za konieczne, zaleci lub zdecyduje, jakie 鈔odki nale篡 zastosowa w celu wykonania wyroku.

Artyku 95

Nic w niniejszej Karcie nie stoi na przeszkodzie, by cz這nkowie Organizacji Narod闚 Zjednoczonych oddawali swe spory do rozstrzygni璚ia innym trybuna這m na mocy um闚, kt鏎e ju istnia造 lub mog by zawarte w przysz這軼i.

Artyku 96

 1. Zgromadzenie Og鏊ne lub Rada Bezpiecze雟twa mog zwr鏂i si do Mi璠zynarodowego Trybuna逝 Sprawiedliwo軼i o wydanie opinii doradczej w ka盥ej kwestii prawnej.

 2. Inne organy Organizacji Narod闚 Zjednoczonych oraz organizacje wyspecjalizowane, kt鏎ym Zgromadzenie Og鏊ne mo瞠 w ka盥ym czasie udzieli do tego upowa積ienia, mog r闚nie zwraca si do Mi璠zynarodowego Trybuna逝 Sprawiedliwo軼i o wydanie opinii doradczych w kwestiach prawnych, wy豉niaj帷ych si w toku ich dzia豉lno軼i.

Spis tre軼i

ROZDZIA XV - SEKRETARIAT

Artyku 97

Sekretariat sk豉da si z Sekretarza Generalnego i personelu, jaki mo瞠 by Organizacji potrzebny. Sekretarza Generalnego wybiera Zgromadzenie Og鏊ne na zalecenie Rady Bezpiecze雟twa. Jest on najwy窺zym funkcjonariuszem administracyjnym Organizacji.

Artyku 98

Sekretarz Generalny dzia豉 w tym charakterze na wszystkich posiedzeniach Zgromadzenia Og鏊nego, Rady Bezpiecze雟twa, Rady Gospodarczej i Spo貫cznej i Rady Powierniczej oraz pe軟i inne funkcje zlecone mu przez te organy. Sekretarz Generalny sk豉da Zgromadzeniu Og鏊nemu roczne sprawozdanie z dzia豉lno軼i Organizacji.

Artyku 99

Sekretarz Generalny mo瞠 zwr鏂i uwag Rady Bezpiecze雟twa na ka盥 spraw, kt鏎a jego zdaniem mo瞠 zagra瘸 utrzymaniu mi璠zynarodowego pokoju i bezpiecze雟twa.

Artyku 100

 1. Przy wykonywaniu swych obowi您k闚 Sekretarz Generalny i jego personel nie mog 膨da ani przyjmowa instrukcji od 瘸dnego rz康u ani 瘸dnej innej w豉dzy poza Organizacj. Powstrzymaj si oni od wszelkich czynno軼i, niezgodnych z ich stanowiskiem funkcjonariuszy mi璠zynarodowych, odpowiedzialnych tylko przed Organizacj.

 2. Cz這nkowie Organizacji Narod闚 Zjednoczonych zobowi您uj si szanowa wy陰cznie mi璠zynarodowy charakter funkcji Sekretarza Generalnego i personelu oraz nie stara si o wywieranie na nich wp造wu w zwi您ku z wykonywaniem przez nich ich obowi您k闚.

Artyku 101

 1. Sekretarz Generalny mianuje personel na podstawie zasad ustalonych przez Zgromadzenie Og鏊ne.

 2. Odpowiedni personel b璠zie na sta貫 przydzielony do Rady Gospodarczej i Spo貫cznej, Rady Powierniczej i, w razie potrzeby, do innych organ闚 Organizacji Narod闚 Zjednoczonych. Personel ten wchodzi w sk豉d Sekretariatu.

 3. Przy mianowaniu personelu i ustalaniu warunk闚 s逝瘺y nale篡 przede wszystkim mie na uwadze konieczno嗆 zapewnienia najwy窺zego poziomu sprawno軼i, kwalifikacji zawodowych i prawo軼i. Nale篡 r闚nie w nale篡tym stopniu uwzgl璠ni znaczenie doboru personelu na mo磧iwie najszerszej podstawie geograficznej.

Spis tre軼i

ROZDZIA XVI - POSTANOWIENIA R荅NE

Artyku 102

 1. Ka盥y traktat i ka盥y uk豉d mi璠zynarodowy, zawarty przez cz這nka Organizacji Narod闚 Zjednoczonych po wej軼iu w 篡cie niniejszej Karty, b璠zie mo磧iwie najpr璠zej zarejestrowany w Sekretariacie i przeze og這szony.

 2. Je瞠li traktat lub uk豉d mi璠zynarodowy nie zosta zarejestrowany stosownie do ust瘼u 1 artyku逝 niniejszego, 瘸dna ze stron, kt鏎a taki traktat lub uk豉d zawar豉, nie mo瞠 si na powo造wa wobec jakiegokolwiek organu Organizacji Narod闚 Zjednoczonych.

Artyku 103

W razie sprzeczno軼i mi璠zy zobowi您aniami cz這nk闚 Organizacji Narod闚 Zjednoczonych, wynikaj帷ymi z niniejszej Karty, a ich zobowi您aniami, wynikaj帷ymi z jakiejkolwiek innej umowy mi璠zynarodowej, zobowi您ania wynikaj帷e z niniejszej Karty maj pierwsze雟two.

Artyku 104

Organizacja posiada na terytorium ka盥ego ze swych cz這nk闚 zdolno嗆 prawn konieczn dla wykonywania swych funkcji i osi庵ni璚ia swych cel闚.

Artyku 105

 1. Organizacja korzysta na terytorium ka盥ego ze swych cz這nk闚 z przywilej闚 i immunitet闚, koniecznych dla osi庵ni璚ia jej cel闚.

 2. Przedstawiciele cz這nk闚 Organizacji Narod闚 Zjednoczonych i funkcjonariusze Organizacji r闚nie korzystaj z przywilej闚 i immunitet闚, koniecznych dla niezale積ego wykonywania ich funkcji zwi您anych z Organizacj.

 3. Zgromadzenie Og鏊ne mo瞠 udzieli zalece w celu okre郵ania szczeg馧闚 zastosowania ust瘼闚 1 i 2 niniejszego artyku逝 lub proponowa cz這nkom Organizacji konwencje w tym celu.

Spis tre軼i

ROZDZIA XVII - POSTANOWIENIA PRZEJ詆IOWE W SPRAWIE BEZPIECZE垶TWA

Artyku 106

Zanim wejd w 篡cie specjalne uk豉dy wymienione w artykule 43, kt鏎e, zdaniem Rady Bezpiecze雟twa, umo磧iwi jej rozpocz璚ie wykonywania obowi您k闚 przewidzianych w artykule 42, strony Deklaracji Czterech Mocarstw podpisanej w Moskwie dnia 30 pa寮ziernika 1943 r., oraz Francja, b璠 zgodnie z postanowieniami paragrafu 5 tej Deklaracji porozumiewa造 si z sob, a w razie potrzeby r闚nie z innymi cz這nkami Organizacji Narod闚 Zjednoczonych w celu podejmowania w imieniu Organizacji wsp鏊nych dzia豉, jakie mog by konieczne dla utrzymania mi璠zynarodowego pokoju i bezpiecze雟twa.

Artyku 107

Nic w niniejszej Karcie nie pozbawia mocy prawnej ani nie przeszkadza podejmowaniu wobec jakiegokolwiek pa雟twa, kt鏎e podczas drugiej wojny 鈍iatowej by這 nieprzyjacielem kt鏎egokolwiek sygnatariusza niniejszej Karty, dzia豉, podj皻ych lub sankcjonowanych w wyniku tej wojny przez rz康y, kt鏎e za te dzia豉nia odpowiadaj.

Spis tre軼i

ROZDZIA XVIII - POPRAWKI

Artyku 108

Poprawki do niniejszej Karty wejd w 篡cie w stosunku do wszystkich cz這nk闚 Organizacji Narod闚 Zjednoczonych, gdy zostan uchwalone wi瘯szo軼i dw鏂h trzecich cz這nk闚 Zgromadzenia Og鏊nego i ratyfikowane w trybie przewidzianym w ich odno郾ych konstytucjach przez dwie trzecie cz這nk闚 Organizacji, w陰czaj帷 w to wszystkich sta造ch cz這nk闚 Rady Bezpiecze雟twa.

Artyku 109

 1. Og鏊na Konferencja cz這nk闚 Organizacji w celu rewizji niniejszej Karty mo瞠 si odby w miejscu i czasie ustalonymi wi瘯szo軼i dw鏂h trzecich cz這nk闚 Zgromadzenia Og鏊nego oraz kt鏎ychkolwiek dziewi璚iu cz這nk闚 Rady Bezpiecze雟twa. Ka盥y cz這nek Organizacji b璠zie posiada na Konferencji jeden g這s.

 2. Ka盥a zmiana niniejszej Karty, zalecona przez Konferencj wi瘯szo軼i dw鏂h trzecich g這s闚, uzyska moc prawn, je瞠li b璠zie ratyfikowana w trybie przewidzianym w ich odno郾ych konstytucjach przez dwie trzecie cz這nk闚 Organizacji, w陰czaj帷 w to wszystkich sta造ch cz這nk闚 Rady Bezpiecze雟twa.

 3. Je瞠li taka Konferencja nie odb璠zie si przed dziesi徠 doroczn sesj Zgromadzenia Og鏊nego, licz帷 od wej軼ia w 篡cie niniejszej Karty, wniosek o zwo豉nie takiej Konferencji zamieszczony b璠zie na porz康ku dziennym tej sesji Zgromadzenia Og鏊nego i Konferencja odb璠zie si na mocy uchwa造 zwyk貫j wi瘯szo軼i cz這nk闚 Zgromadzenia Og鏊nego oraz kt鏎ychkolwiek siedmiu cz這nk闚 Rady Bezpiecze雟twa.

Spis tre軼i

ROZDZIA XIX - RATYFIKACJA I PODPISANIE

Artyku 110

 1. Niniejsza Karta podlega ratyfikacji przez pa雟twa, kt鏎e j podpisa造, w trybie przewidzianym w ich konstytucjach.

 2. Dokumenty ratyfikacyjne b璠 z這穎ne rz康owi Stan闚 Zjednoczonych Ameryki, kt鏎y o ka盥ym z這瞠niu zawiadomi wszystkich sygnatariuszy oraz Sekretarza Generalnego Organizacji, kiedy b璠zie on wybrany.

 3. Niniejsza Karta wejdzie w 篡cie z chwil z這瞠nia dokument闚 ratyfikacyjnych przez Republik Chi雟k, Francj, Zwi您ek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Zjednoczone Kr鏊estwo Wielkiej Brytanii i P馧nocnej Irlandii i Stany Zjednoczone Ameryki oraz wi瘯szo嗆 innych sygnatariuszy. Protok馧 o z這瞠niu dokument闚 ratyfikacyjnych sporz康zony b璠zie przez rz康 Stan闚 Zjednoczonych Ameryki, kt鏎y odpisy tego protoko逝 dor璚zy wszystkim sygnatariuszom.

 4. Sygnatariusze niniejszej Karty, kt鏎zy j ratyfikuj po jej wej軼iu w 篡cie, staj si pierwotnymi cz這nkami Organizacji Narod闚 Zjednoczonych w dniu z這瞠nia przez ka盥ego z nich dokumentu ratyfikacyjnego.

Artyku 111

Niniejsza Karta, kt鏎ej teksty chi雟ki, francuski, rosyjski, angielski i hiszpa雟ki s jednakowo autentyczne, zostanie z這穎na na przechowanie w archiwach rz康u Stan闚 Zjednoczonych Ameryki. Rz康 ten prze郵e nale篡cie uwierzytelnione odpisy rz康om innych sygnatariuszy.

Na dow鏚 czego przedstawiciele rz康闚 Narod闚 Zjednoczonych podpisali niniejsz Kart.

Sporz康zono w mie軼ie San Francisco dnia dwudziestego sz鏀tego czerwca tysi帷 dziewi耩set czterdziestego pi徠ego roku.

Spis tre軼i
Dokument opracowany przez O鈔odek Informacji ONZ w Warszawie
na podstawie materia堯w ONZ, czerwiec 2003 r.
Aktualizacja stycze 2013r.
Specjalne podzi瘯owania dla
Helsi雟kiej Fundacji Praw Cz這wieka za wk豉d merytoryczny.

Konwencje traktatowe oraz dokument "Wzorcowe Regu造 Minimum Post瘼owania z Wi篥niami" (Nowy Jork, 1984 r.) pochodz ze strony internetowej Helsi雟kiej Fundacji Praw Cz這wieka w Warszawie.
O鈔odek Informacji ONZ dzi瘯uje za udost瘼nienie dokument闚.
O鈔odek Informacji ONZ w Warszawie     tel. (+4822) 825 57 84,   e-mail: unic.poland@unic.org