« strona główna « ONZ - NGO

Formy współpracy

Akredytacja przy agendach wyspecjalizowanych NZ

Agendy wyspecjalizowane Narodów Zjednoczonych mogą ustanowić własne zasady regulujące współpracę z organizacjami pozarządowymi. Regulacje zmieniają się zależnie od rangi i lokalizacji poszczególnych agend w systemie Narodów Zjednoczonych.

Przykłady agend wyspecjalizowanych współpracujących z organizacjami pozarządowymi:

  • Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO)
  • Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)
  • Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO)
  • Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
  • Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)
  • Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO)
  • Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO)
  • Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO)
  • Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD)
Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, styczeń 2007 r.
Aktualizacja strony lipiec 2014 r