« strona główna « ONZ - NGO

Podstawy prawne współpracy

Podstawą, na której opiera się cała dzisiejsza pozarządowa aktywność na forum ONZ, jest Artykuł 71 Karty Narodów Zjednoczonych. Artykuł zakłada ustanowienie konsultacyjnych stosunków pomiędzy Radą Gospodarczą i Społeczną a organizacjami pozarządowymi.

Zobacz również:

Artykuł 71 Karty Narodów Zjednoczonych

Article 71 of the Charter of United Nations

Obecnie zasady i procedury rządzące statusem konsultacyjnym reguluje Rezolucja Rady Gospodarczej i Społecznej 1996/31 z 25 lipca 1996 r. Rezolucja określa warunki uzyskania statusu konsultacyjnego, prawa i obowiązki wynikające z przyznania statusu, procedury regulujące wycofanie bądź zawieszenie statusu, rolę i funkcję Komitetu ds. Organizacji Pozarządowych oraz obowiązki Sekretariatu w zakresie wspierania konsultacyjnych stosunków.

Zobacz również:

Economic and Social Council Resolution 1996/31, 25 July 1996
Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, styczeń 2007 r.
Aktualizacja strony lipiec 2014 r