« strona główna « ONZ - NGO

Co to jest organizacja pozarządowa?

Organizacja pozarządowa to nienastawiona na zysk i dobrowolna pod względem członkostwa grupa obywateli, zorganizowana na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w której zakres zainteresowań wchodzą kwestie służące dobru powszechnemu. Organizacje pozarządowe pełniąc różnorodne funkcje społeczne i składając się z ludzi posiadających wspólny cel, naświetlają rządom potrzeby obywateli, monitorują implementację różnorodnych programów i polityk, a także zachęcają obywateli państw do udziału w życiu swej społeczności. Dostarczają analizy i ekspertyzy, służą jako mechanizmy wczesnego ostrzegania, a także pomagają w implementacji międzynarodowych porozumień. Niektóre z nich zorganizowane są wokół konkretnej sprawy, jak prawa człowieka, ochrona środowiska czy zdrowie.
Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, styczeń 2007 r.
Aktualizacja strony lipiec 2014 r