« strona główna « ONZ - NGO

Biuro Łącznikowe dla Organizacji Pozarządowych
(Non-Governmental Liaison Office - NGLS)

Biuro Łącznikowe dla Organizacji Pozarządowych stanowi w systemie ONZ ważne miejsce kontaktowe dla NGOs. Międzyinstytucjonalne biuro łącznikowe pozostaje niezależne od innych organów ONZ. NGLS jest biurem łącznikowym dla wszystkich NGOs, również tych bez wcześniejszych doświadczeń z ONZ.

NGLS działa z jednej strony na rzecz państw członkowskich, informując je o tematach i nowych wydarzeniach podejmowanych przez organizacje pozarządowe. Z drugiej strony NGLS informuje organizacje pozarządowe o pracy ONZ i promuje dynamiczne partnerstwo pomiędzy nimi a Organizacją Narodów Zjednoczonych. Działalność tą prowadzi poprzez wydawanie publikacji, organizowanie wspólnych imprez, spotkań oraz szkoleń dla organizacji, ułatwianie partycypacji organizacji pozarządowych w ONZ-owskich konferencjach, prowadzenie baz danych oraz udzielanie porad i informacji w sprawie możliwości współpracy z ONZ.

Działalność NGLS wzmacnia dialog Narodów Zjednoczonych ze społeczeństwem oraz ułatwia uzyskanie poparcia dla ekonomicznego i społecznego rozwoju.


Zobacz również:

http://www.un-ngls.org/index.html
Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, styczeń 2007 r.
Aktualizacja strony lipiec 2014 r