« strona główna « ONZ - NGO

Rada Gospodarcza i Społeczna
(Economic and Social Council - ECOSOC)

Stowarzyszenie z Radą Gospodarczą i Społeczną jest najstarszą formą współpracy i opiera się na statusie konsultacyjnym. W 1946 r. jedynie 41 organizacji pozarządowych posiadało status konsultacyjny przy Radzie, w roku 1992 statusem tym cieszyło się już 744 organizacji. Liczba ta sukcesywnie wzrastała, by osiągnąć obecny wynik - 2870.

Uprawnienia wynikające ze statusu konsultacyjnego:

  • udział w posiedzeniach Rady Gospodarczej i Społecznej i jej organów pomocniczych
  • udział w międzynarodowych konferencjach, organizowanych przez ONZ i ich ciałach przygotowawczych
  • możliwość prezentacji ustnych i pisemnych oświadczeń odnoszących się do prac Rady
  • dostarczanie ekspertyz i analiz oraz pełnienie funkcji doradców i konsultantów państw członkowskich i Sekretariatu ONZ
  • udział w implementacji planów akcji, programów i deklaracji, przyjętych przez ONZ
  • wpływ na porządek obrad Rady (organizacje posiadające status generalny)
Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, styczeń 2007 r.
Aktualizacja strony lipiec 2014 r