« strona główna « ONZ - NGO

Konferencja Organizacji Pozarządowych Posiadających Status Konsultacyjny Przy Radzie Gospodarczej i Społecznej

Powstała w 1948 r. Konferencja Organizacji Pozarządowych Posiadających Status Konsultacyjny Przy Radzie Gospodarczej i Społecznej (Conference of Non-Governmental Organizations in Consultative Status with the Economic and Social Council - CONGO) zajmuje się koordynacją prac organizacji pozarządowych na forum ONZ.

CONGO jest niezależnym, międzynarodowym, nienastawionym na zysk stowarzyszeniem organizacji pozarządowych ułatwiającym działalność w ramach ONZ.

Funkcje CONGO:

  • asystowanie znacznej liczbie różnorodnych organizacji pozarządowych w działalności na rzecz realizacji zapisów Karty NZ
  • praca na rzecz wzmocnienia statusu konsultacyjnego i pogłębienia współpracy organizacji pozarządowych z ONZ i jej organami
  • stanowi forum dla integracji i koordynacji interesów organizacji pozarządowych o wspólnym polu zainteresowań

Zobacz również:

http://www.ngocongo.org


Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, styczeń 2007 r.
Aktualizacja strony lipiec 2014 r