facebook facebook instagram youtube

Wizyta w Polsce w dniach 5-11 maja 2009 r.

W dniach 5 -11 maja b.r. w Polsce przebywa Specjalny Sprawozdawca ONZ – niezależny ekspert powołany do monitorowania, badania i sporządzenia raportu na temat przestrzegania praw człowieka.

Wizytę w Polsce Anand Grover rozpoczął od rozmowy kurtuazyjnej z panią Grażyną Bernatowicz, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Spotkał się także z  Ambasadorem Jakubem Wołąsiewiczem, Pełnomocnikiem Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w celu zapoznania się z implementacją wyroków ETPC w Polsce. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia zaprezentowali obowiązujący w Polsce systemu opieki i ubezpieczeń zdrowotnych, oraz różne aspekty zdrowia prokreacyjnego.

Na kolejne dni wizyty Specjalnego Sprawozdawcy ds. prawa do zdrowia, zaplanowane są spotkania z przedstawicielami Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia i przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Podczas spotkań odbędą się dyskusje na temat podjętych działań oraz omówiona zostanie rola i odpowiedzialność personelu medycznego. W siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego zostaną przedyskutowane kwestie wody i warunków sanitarnych – czynników niezbędnych dla utrzymania dobrego stanu zdrowia. Anand Grover spotka się także z panią Elżbietą Radziszewska, Sekretarz Stanu w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, przedstawicielami sejmowej Komisji Zdrowia i Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Złoży także wizytę w Biurze Przeciwdziałania Narkomanii, Krajowym Centrum ds. AIDS oraz Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Uda się także do Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie.

W przeddzień zakończenia oficjalnej wizyty w Polsce Specjalny Sprawozdawca ds. prawa do zdrowia spotka się z samorządem zawodowym: prezesami Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Izby Aptekarskiej i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Podczas spotkań Anand Grover poruszy tematy związane z prawem do ochrony zdrowia prokreacyjnego, dostępem do opieki zdrowotnej i jej jakością, polityką redukcji szkód i opieką medyczną w więzieniach. Zapozna się z podejmowanymi działaniami w celu zapewnienia wszystkim ludziom (w tym grupom marginalizowanym) korzystania z prawa do ochrony zdrowia, a także z napotykanymi problemami w tych kwestiach.

Anand Grover jest praktykującym prawnikiem w Wysokim Trybunale w Bombaju oraz w Sądzie Najwyższym Indii. Pełni też funkcję dyrektora zespołu prawnego Lawyers Collective HIV/AIDS w Indiach założonego w 1981 r. Anand Grover jest pionierem w kwestii HIV i uczestniczył w kilkuset sprawach sądowych w Indiach związanych z HIV/AIDS.

Anand Grover brał udział w pierwszym związanym z HIV postępowaniu sądowym, znanym jako sprawa Lucy D'Souza, kwestionując poprawkę do Ustawy o Zdrowiu Publicznym. Uczestniczył również w pierwszej sprawie dotyczącej transfuzji krwi przed Wysokim Trybunałem w Kalkucie. Odniósł sukces w argumentowaniu przeciw opatentowaniu leku na AIDS Nevirapine Hemi-hydrate.

Grover brał udział w znanych postępowaniach sądowych jako główny obrońca dobra publicznego i praw człowieka w sprawach dotyczących ochrony środowiska, molestowania seksualnego oraz praw zwierząt. Występował również jako adwokat w wielu ważnych sprawach dotyczących prawa do zawarcia małżeństwa i praw osób świadczących usługi seksualne. Wspierany przez zespół prawny ds. HIV/AIDS, na prośbę rządu Indii opracował projekt ustawy dotyczącej HIV, który jest obecnie rozpatrywany. 1 sierpnia 2008 r. Anand Grover objął funkcję Specjalnego Sprawozdawcy NZ.

2015-04-01

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×