Aktualnosci

Światowy Dzień Uchodźcy Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 20 czerwca 2018

Jestem głęboko zaniepokojony coraz większą liczą przypadków, kiedy to uchodźcy nie otrzymują potrzebnej im ochrony, która im przysługuje.... Więcej

Egzamin kwalifikujący do pracy w ONZ w ramach programu Young Professionals Programme YPP 2018

Młodzi Polacy zainteresowani karierą w ONZ i spełniający kryteria programu mają możliwość przystąpić do egzaminu, po którym mogą zostać... Więcej

Magdalena Kubicz (Absolwentka VIA University College w Aarhus, Daniakierunek: Global Nutrition and Health, specjalizacja: Public Health Nutrition and Food Policy)


Na studiach dowiedziałam się o Celach Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals)... Więcej

Światowy Dzień Oceanów Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 8 czerwca 2018 r.

Jeżeli nie zmienimy naszego postępowania, ilość odpadów plastikowych przewyższy liczbę wszystkich ryb w oceanach.... Więcej

Światowy Dzień Środowiska Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ

W tym Światowym Dniu Środowiska mamy tylko jedną prośbę. Pokonaj plastikowe zanieczyszczenie. Więcej

Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ

Z okazji 70. rocznicy tego wydarzenia wyrażamy naszą wdzięczność dla ponad miliona kobiet i mężczyzn, którzy służyli pod flagą ONZ,... Więcej

Nowe podejście do idei pokoju Miroslav Lajčák Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Kiedy mówię o pokoju, odnoszę się do pokoju, który można przyjąć za pewnik. Pokoju, który nie przeminie przy okazji kolejnej tury wyborów.... Więcej

Michał Nowak, V rok prawa Uniwersytet Warszawski, absolwent SGH

Podczas 2 miesięcy spędzonych w Ośrodku zdecydowanie poszerzyłem swoją wiedzę na temat praw człowieka i Celów Zrównoważonego Rozwoju.... Więcej

Młodzi czempioni naszej planety Young Champions of the Earth

Jeśli jesteś w wieku od 18 do 30 lat i masz wizję lepszej przyszłości dla Ziemi, to zgłoś się do programu i zostań czempionem. Wejdź... Więcej

Międzynarodowy Dzień Kobiet Sekretarz Generalny ONZ 8 marca 2018 r. Przesłanie wideo

Żyjemy w świecie zdominowanym przez mężczyzn, ze zdominowaną przez mężczyzn kulturą.... Więcej

Międzynarodowy Dzień Kobiet Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 8 marca 2018 r.

Wyrażę się jasno: nie chodzi tu o faworyzowanie kobiet. Równość płci to kwestia dotycząca praw człowieka. Leży ona także w interesie nas... Więcej

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 27 stycznia 2018 r.

Zbyt często haniebne poglądy przenikają z marginesu życia społecznego, wpływając na całe społeczeństwa i życie polityczne. ... Więcej

Ku nowemu porozumieniu dotyczącego migracji Artykuł Sekretarza Generalnego ONZ

Taka sytuacja wyraźnie świadczy o największym niepowodzeniu politycznym, jakim są nieuregulowane i masowe przemieszczania się ludności... Więcej

Działania UNIC Warsaw w 2017 roku

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie (UNIC Warsaw) współpracuje z instytucjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami akademickimi,... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Nowego Roku

W pierwszy dzień Nowego Roku nie wystosuję apelu. Ogłaszam alarm – czerwony alarm dla... Więcej

Dzień Praw Człowieka Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 10 grudnia 2017 r.

Widzimy wzrastającą wrogość do przestrzegania praw człowieka oraz do ich obrońców ze strony osób czerpiących korzyści z wyzysku i dzielenia... Więcej

Osoby z niepełnosprawnością

Osoby z niepełnosprawnością stanowią największą grupę mniejszościową na świecie. Na ogół są one mniej zdrowe, mniej wykształcone oraz mają... Więcej

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ

Działacze na rzecz praw kobiet stają się celem ataków, a przemoc wobec polityczek wstrzymuje postęp w dziedzinie praw cywilnych, politycznych,... Więcej

Obchody Dnia ONZ w Polsce

Obchody Dnia ONZ były szansą bliższego poznania działań agend ONZ w Polsce i organizacji z ONZ związanych. Przedstawiciele Rodziny ONZ... Więcej

Konferencja prasowa Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Niezależności Sędziów, Prawników i Adwokatów

Wstępne podsumowanie oficjalnej wizyty Specjalnego Sprawozdawcy ONZ oceniającej niezależność systemu sądownictwa... Więcej

Dzień ONZ Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ

Mamy narzędzia i środki do sprostania tym wyzwaniom. Potrzeba nam tylko dobrej woli.... Więcej

Adam Filus (III rok Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim)

Jeżeli szukasz wyzwań, chcesz zdobyć doświadczenie, chcesz rozwijać swoje umiejętności - to praktyki dla... Więcej

Ewa Gierszewska (IV rok Prawa na King’s College London)

Mój drugi dom odnalazłam w Ośrodku Informacji ONZ w Warszawie w połowie czerwca 2017 roku. Już podczas wykonywania pierwszych... Więcej

Międzynarodowy Dzień Pokoju

Żadne interesy grupowe, żadne ambicje narodowe czy różnice polityczne nie powinny zagrażać... Więcej

Wystąpienie Prezydenta RP podczas 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Wybór Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa na lata 2018-2019 odzwierciedla rosnący potencjał i zaangażowanie mojego kraju na rzecz... Więcej

Zwiększenie pomocy dla Jemenu jest imperatywem moralnym.

21 mln Jemeńczyków żyje w obawie przed walkami, epidemią cholery i głodem. W kraju występuje największy na świecie kryzys głodowy,... Więcej

Sekretarz Generalny ONZ Przekształcenie systemu Narodów Zjednoczonych dotyczącego rozwoju, wspomagającego realizację Agendy 2030

Naszym wspólnym celem jest stworzenie systemu rozwoju na miarę XXI wieku, skoncentrowanego bardziej na ludziach, a mniej na samym procesie; bardziej na... Więcej

Kampania ChcePokojuNaSwiecie

Dziękujemy uczniom i studentom z ponad 50 szkół, uniwersytetów i organizacji studenckich w całej Polsce za dołączenie do kampanii... Więcej

Egzamin kwalifikujący do pracy w ONZ w ramach programu Young Professionals Programme (YPP) 2017

Do egzaminu mogą przystąpić osoby urodzone po 1 stycznia 1985 r. i które nie ukończyły 32 roku życia, posiadające obywatelstwo kraju... Więcej

Olga Ostrowska (V rok Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim)


Przyszłam na 2 miesięczne praktyki, zostałam prawie na rok!
Jedno słowo, które przychodzi... Więcej

Międzynarodowy Dzień Przeciwko Nadużywaniu i Nielegalnemu Handlowi Środkami Odurzającymi

Wszyscy musimy przestrzegać jednomyślnie podjęte zobowiązania, które mają zmniejszyć nadużywanie narkotyków i ich skutków oraz ograniczyć... Więcej

Międzynarodowy Dzień Uchodźcy 20 czerwca 2017 r.

W świecie, w którym przemoc zmusza tysiące rodzin do ucieczki ze swoich domostw, by chronić swoje życie, nadszedł czas na pokazanie... Więcej

Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 29 maja 2017 r.

Operacje pokojowe ewaluowały od prostego monitorowania zawieszenia ognia po chronienie ludności, rozbrajanie byłych bojówkarzy, chronienie praw człowieka,... Więcej

Błękitny Marsz Pokoju 2017

Pokój jest wyzwaniem, jeżeli tak jak my, chcesz pokoju na świecie, podejmij je z nami! Weź udział... Więcej

Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Turystyki dla Rozwoju 2017

Międzynarodowy Rok ma zwiększyć świadomość społeczeństw, na temat znaczenia turystyki dla zrównoważonego rozwoju. Obchody Roku mają zachęcić... Więcej

Raport na Temat Specjalnych Środków Ochrony przed Wykorzystywaniem Seksualnym i Nadużyciami – Nowe Podejście

Problem wykorzystywania seksualnego i nadużyć nie występuje tylko i wyłącznie w operacjach pokojowych, ale może dotyczyć całej... Więcej

Międzynarodowy Dzień Kobiet Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ

Prawa kobiet to prawa człowieka. Jednak w obecnych trudnych czasach, kiedy nasz świat staje się coraz bardziej nieprzewidywalny i chaotyczny,... Więcej

Kampania WFP

Do udziału w kampanii została zaproszona piątka znanych szefów kuchni: Anna Starmach z Polski, Frank Fol z Belgii, Mikkel Karstad... Więcej

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 27 stycznia 2017 r.

Gwarantuję Wam, że jako sekretarz generalny ONZ będę stał na czele walki z antysemityzmem i wszystkimi innymi formami... Więcej

António Guterres (Biografia)

Podczas swojej długoletniej kariery pan Guterres niejednokrotnie był świadkiem ludzkiego cierpienia w obozach dla uchodźców oraz w strefach... Więcej

Apel o pokój - Sekretarz generalny ONZ 1 stycznia 2017 r.

W tym pierwszym dniu Nowego Roku, proszę was wszystkich o złożenie wspólnego noworocznego postanowienia: Uczyńmy pokój naszym priorytetem.... Więcej

Zamach na ambasadora Federacji Rosyjskiej Oświadczenia Rady Bezpieczeństwa ONZ i Sekretarza Generalnego ONZ 19 grudnia 2016 r.

Jakikolwiek akt terroryzmu jest niczym nieusprawiedliwionym przestępstwem bez względu na motywację, miejsce, czas i osoby, które się go dopuściły.... Więcej

Egzamin Young Professionals Programme 2016 r.

Egzamin odbywa się raz w roku i jest organizowany dla wszystkich państw członkowskich, które w Sekretariacie ONZ mają za mało swoich... Więcej

Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych Przesłanie Sekretarza Generalnego 24 października 2016 r.

Ludzkość weszła w erę zrównoważonego rozwoju. W tym 71. roku istnienia Organizacji, podkreślamy znaczenie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju... Więcej

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 17 października 2016 r.

Obecnie około 1 miliard osób żyje w skrajnym ubóstwie, a ponad 800 milionów zmaga się z głodem
i... Więcej

Komitet ONZ ds. Praw Człowieka dokona przeglądu przestrzegania praw człowieka w Polsce

17 i 18 października 2016 r. Komitet ONZ ds. Praw Człowieka w Genewie przyjrzy się sytuacji przestrzegania praw człowieka w Polsce.... Więcej

Światowy Raport ONZ World Economic and Social Survey 2016: Climate Change Resilience - An Opportunity for Reducing Inequalities

Raport zawiera analizę najważniejszych wyzwań oraz stwierdza, że skutki zmian klimatycznych najbardziej odczuwają grupy wrażliwe i biedne... Więcej

Miesięcznik ‘Środowisko’: wywiad z Mariolą Ratschka, p.o. Dyrektor Ośrodka Informacji ONZ

ONZ stoi na stanowisku, że bez ochrony środowiska nie możemy mówić o zrównoważonym rozwoju, tak więc ochrona środowiska przejawia się... Więcej

Błękitny Marsz Pokoju 24 września 2016 r.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju, Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ oraz Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie (UNIC/Warsaw) przy... Więcej

Komitet ONZ ds. Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych na temat Polski

21 i 22 września 2016 roku Komitet ONZ ds. Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych dokona przeglądu sytuacji w Polsce odnośnie... Więcej

Pokój na świecie

Na naszej nowej stronie dowiesz się o co musimy zadbać, aby na świecie zapanował... Więcej

Międzynarodowy Dzień Pokoju Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 21 września 2016 r.

Pokój to coś więcej niż odłożenie broni na bok. Pokój to budowanie globalnego społeczeństwa, w którym ludzie żyją wolni od ubóstwa... Więcej

Agnieszka Chmiel (IV rok Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu)Praktyki w Ośrodku Informacji ONZ w Warszawie rozpoczęłam w lipcu 2016 roku. Już pierwszego... Więcej

Tadeusz Michrowski (absolwent UW - kierunek: stosunki Międzynarodowe, specjalność: dyplomacja współczesna)

Grudzień 2015 roku. Young Professionals Programme. Egzamin dla młodych profesjonalistów ONZ.... Więcej

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 19 sierpnia 2016 r.

Notuje się, że 130 milionów ludzi na całym świecie, aby przetrwać potrzebuje pomocy humanitarnej. Porównując, osoby te mogłyby razem utworzyć... Więcej

Międzynarodowy Dzień Młodzieży Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 12 sierpnia 2016 r.

Młodzi ludzie tego świata, którzy tworzą największe pokolenie młodych w historii, są w stanie przełamać stare schematy i skierować... Więcej

Zaproszenie: Błękitny Marsz Pokoju 2016

Pokaż, że idea pokoju nie jest Ci obojętna! Zaangażuj się i weź udział w polskiej akcji na rzecz... Więcej

Sekretarz Generalny ONZ wzywa do przestrzegania „Pokoju Olimpijskiego” w związku z Igrzyskami Olimpijskimi i Paraolimpijskimi 2016 w Rio de Janeiro. 29 lipca 2016 r.

Tegoroczne Igrzyska Olimpijskie już można nazwać historycznymi, ponieważ po raz pierwszy odbędą się w Ameryce Południowej. Ponadto Międzynarodowy... Więcej

Odszedł Elie Wiesel - człowiek, który swoje życie poświęcił upamiętnianiu ofiar Holokaustu

Organizacja Narodów Zjednoczonych wyraża głęboki smutek z powodu śmierci Elie Wiesela, żydowskiego pisarza i długoletniego Posłańca Pokoju... Więcej

Międzynarodowy Dzień Wdów Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 23 czerwca 2016 r.

Na świecie jest około 259 milionów wdów, z czego prawie połowa żyje w ubóstwie. Wdowy są często stygmatyzowane przez swoje rodziny... Więcej

Szczyt Liderów UN Global Compact 2016 22 - 23 czerwca, Nowy Jork

Podczas szczytu zostaną ogłoszeni pionierzy Celów Zrównoważonych Rozwoju, którzy przyczyniają się do wprowadzania zmian w swoim otoczeniu... Więcej

Konferencja prasowa z okazji Światowego Dnia Środowiska – zero tolerancji dla nielegalnego handlu gatunkami zagrożonymi wyginięciem

6 czerwca z okazji Światowego Dnia Środowiska w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich w Warszawie pod patronatem Ośrodka Informacji ONZ... Więcej

Światowy Dzień Środowiska Przeslanie Sekretarza Generalnego ONZ 5 czerwca 2016 r.

Mamy poważne powody, aby bić na alarm. Słonie są zabijane dla kości słoniowej, nosorożce dla ich rogów, a pangoliny z powodu łusek.... Więcej

'Dlaczego Światowy Szczyt Humanitarny jest potrzebny?' Stephen O'Brien, Podsekretarz Generalny ONZ i Koordynator ds. Natychmiastowej Pomocy 20 maja 2016 r.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób poszkodowanych, ONZ i jej partnerzy dążą do pozyskania blisko 21 miliardów dolarów, na zapewnienie... Więcej

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 22 maja 2016 r.

Chronienie różnorodności biologicznej oraz zapobieganie jej utracie jest kluczową inwestycją w naszą wspólną... Więcej

Egzamin kwalifikujący do pracy w ONZ w ramach programu Young Professionals Programme (YPP) 2016

W tym roku egzamin zostanie przeprowadzony w dwóch obszarach (job families): Economic Affairs (włączając Sustainable Development) oraz... Więcej

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 17 maja 2016 r.

Technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) zapewniają inteligentne rozwiązania problemów globalnych, między innymi takich jak zmiany klimatyczne,... Więcej

Międzynarodowy Dzień Rodzin Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 15 maja 2016 r.

Każdy w jakimś momencie życia wymaga opieki ze strony bliskich i wszyscy w rodzinie powinni móc ją zapewnić, gdy zajdzie taka... Więcej

„Uchodźcy i migranci: kryzys solidarności” Sekretarz Generalny ONZ 9 maja 2016 r.

Musimy wzmocnić międzynarodowe systemy zarządzania dużymi ruchami ludności, które powinny być zgodne z normami poszanowania praw człowieka oraz... Więcej

Młodzieżowy Delegat RP 2016

Weź udział w konkursie i reprezentuj polską młodzież w Nowym... Więcej

Dzień Pamięci o Ofiarach Wojen Chemicznych Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 29 kwietnia 2016 r.

Byliśmy świadkami doniesień, które dotyczyły zarzutów użycia broni chemicznej, widzieliśmy straszne dowody w postaci cierpiących ludzi, którzy... Więcej

Youth To Business Forum – ogólnopolska konferencja AIESEC

Motywem przewodnim tegorocznej edycji konferencji była różnorodność w miejscu pracy, w tym wielokulturowość, wielonarodowość ... Więcej

Międzynarodowa polityka narkotykowa nie jest celem,to metoda stawiająca ludzi na pierwszym miejscu - Yury Fedotov, Dyrektor Wykonawczy, Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Środków Odurzających i Przestępczości

Jest to konieczne. Ponad 27 milionów ludzi na świecie jest zależnych od zażywanych narkotyków. W przypadku 12 milionów z nich są to narkotyki... Więcej

Światowy Dzień Gruźlicy Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 24 marca 2016 r.

Tylko w tym roku, gruźlica zaatakuje ponad 9,6 miliona mężczyzn, kobiet i dzieci, a 1,5 mln osób umrze na skutek tej... Więcej

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce

W piątek 18 marca w Głównym Urzędzie Statystycznym odbyło się spotkanie poświęcone wypełnianiu przez Polskę międzynarodowych zobowiązań... Więcej

Światowy Dzień Wody Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 22 marca 2016 r.

Osoby, które mają ograniczony dostęp do wody i urządzeń sanitarnych, również często nie mają stabilnych miejsc pracy i dostępu do opieki... Więcej

Międzynarodowy Dzień Zespołu Downa Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 21 marca 2016 r.

Obchodząc ten Międzynarodowy Dzień postanówmy, że będziemy wspierać autonomię i niezależność osób z zespołem Downa, w tym ich... Więcej

Międzynarodowy Dzień Lasów Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 21 marca 2016 r.

Inwestowanie w lasy jest opłacalne i należy to robić, ponieważ są one polisą ubezpieczeniową dla naszej... Więcej

Międzynarodowy Dzień Szczęścia Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 20 marca 2016 r.

Najlepszym sposobem obchodzenia Międzynarodowego Dnia Szczęścia jest podjęcie działania, które może złagodzić czyjeś cierpienie.... Więcej

Międzynarodowy Rok Suchych Nasion Roślin Strączkowych: „Pożywne ziarna dla zrównoważonej przyszłości”

Obchody Roku mają podnieść świadomości społeczeństwa na temat roli suchych nasion roślin strączkowych w zrównoważonej produkcji żywności... Więcej

Międzynarodowy Dzień Kobiet Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 8 marca 2016 r. „Od szklanego sufitu po dywan z odłamków szkła.”

Zapewnijmy równość płci na całym świecie. Przeznaczmy na ten cel solidne fundusze, przeprowadźmy odważne akcje nagłaśniające i okażmy... Więcej

Wykład ‘Kariera w ONZ’ dla słuchaczy Akademii Młodych Dyplomatów

20 lutego Mariola Ratschka, p.o. Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ spotkała się ze słuchaczami programu Akademii Młodych Dyplomatów.... Więcej

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 20 lutego 2016 r.

W czasach rosnącego wykluczenia i nierówności społecznej musimy zwiększyć wysiłki, aby wszyscy ludzie, nie dyskryminując nikogo, mogli... Więcej

UN Global Compact oraz lokalne sieci (w tym Global Compact Network Poland)

Sieci lokalne są niezależnymi ciałami, które ściśle współpracują z UN Global Compact i odgrywają bardzo ważną rolę we wprowadzaniu zasad... Więcej

Wypowiedź Sekretarza Generalnego ONZ w związku ze śmiercią Boutrosa Boutrosa-Ghalego

Boutros Boutros-Ghali swój urząd piastował w czasach, gdy świat zwrócił się do Narodów Zjednoczonych, by rozwiązać swoje problemy, które były... Więcej

Światowy Dzień Radia Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 13 lutego 2016 r.

W czasach kryzysu i w nagłych sytuacjach radio może okazać się ostatnią deską... Więcej

Światowy Dzień Walki z Rakiem Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 4 lutego 2016.

W Światowym Dniu Walki z Rakiem zobowiążmy się do skończenia z niesprawiedliwością wobec ludzi, którzy niepotrzebnie ciepią na tę... Więcej

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 27 stycznia 2016 r.

Pamięć o Holokauście to wstrząsające ostrzeżenie przed tym, do czego prowadzi zapominanie o naszym wspólnym człowieczeństwie.... Więcej

Konferencja "Od Afganistanu po Zambię. Jaka współpraca rozwojowa po 2015 roku?"

W konferencji wzięła udział Mariola Ratschka, p.o. Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ, która wystąpiła w panelu pt. Jakie są perspektywy... Więcej

Konferencja ‘OD AFGANISTANU PO ZAMBIĘ. JAKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA PO 2015 ROKU? 21 stycznia 2016 r.

Ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych w konferencji weźmie udział Mariola Ratschka, p.o. Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ.... Więcej

Weronika Jędrzejewska (III rok Prawa, absolwentka Zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie)Dzięki praktykom w Ośrodku Informacji ONZ w Warszawie przez 2 miesiące mogłam poczuć się... Więcej

Nowa era możliwości Autor: Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon

Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała 70 lat temu na zgliszczach II wojny światowej. Siedem dekad później w Paryżu, państwa zjednoczyły się... Więcej

Historyczne porozumienie w sprawie klimatu zostało zawarte

12 grudnia 2015 r. w Paryżu 195 państw zawarło historyczne porozumienie przeciwdziałające zmianom klimatycznym oraz wzywające do podejmowania... Więcej

Ostrzeżenie przed fałszywymi informacjami wysyłanymi w imieniu Organizacji Narodów Zjednoczonych

Jest to przestępstwo, które ma na celu wyłudzenie pieniędzy, a często także danych... Więcej

Początek kariery w ONZ - egzamin do pracy

15 grudnia 2015 na całym świecie 6000 osób z 73 państw przystąpiło do egzaminu konkursowego do pracy w Organizacji Narodów Zjednoczonych,... Więcej

Zaproszenie – weź udział w spotkaniu na temat realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce

15 grudnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Rady Przywództwa SDSN i globalnym... Więcej

Dzień Praw Człowieka Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 10 grudnia 2015 r.

Na całym świecie terroryści próbują zawłaszczyć religię, zatracając ducha wiary i zabijając w jej imię. Inni atakują i wykorzystują... Więcej

Międzynarodowy Dzień Pamięci i Godności Ofiar Zbrodni Ludobójstwa oraz Zapobiegania tej Zbrodni Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 9 grudnia 2015 r.

Niebezpieczne podejście „oni a my” jest często nadużywane do usprawiedliwiania wykluczania danej społeczności z powodu odmienności, na... Więcej

Międzynarodowy Dzień Pamięci i Godności Ofiar Zbrodni Ludobójstwa oraz Zapobiegania tej Zbrodni (9 grudnia)

Rezolucja zachęca wszystkie państwa członkowskie i państwa mające status obserwatora, agendy Narodów Zjednoczonych oraz inne międzynarodowe... Więcej

Polscy wolontariusze Narodów Zjednoczonych

Polscy wolontariusze byli zaangażowani głównie w projekty związane z rozwojem demokracji i organizacją wyborów, poprawą zdrowia... Więcej

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 5 grudnia 2015 r.

Niedawno przyjęta Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju stanowi kolejną okazję dla każdego człowieka do okazania solidarności poprzez pracę... Więcej

Światowy Szczyt Klimatyczny w Paryżu 30 listopada – 11 grudnia 2015 r.

Porozumienie osiągnięte w Paryżu nie jest punktem końcowym działań w tej kwestii. Jest to decydujący moment, w którym wszystkie państwa... Więcej

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 3 grudnia 2015 r.

Razem z osobami niepełnosprawnymi możemy dokonać światowego postępu, tak aby nikogo nie pozostawić... Więcej

Mikołaj Grochot, studia magisterskie, Stosunki Międzynarodowe, University of Cambridge


Na praktyki w Ośrodku Informacji ONZ aplikowałem chcąc poznać specyfikę pracy w organizacji... Więcej

Czego spodziewam się po Szczycie Klimatycznym w Paryżu Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon

Mój przekaz do wszystkich przywódców świata jest jasny: to od was zależy sukces konferencji w Paryżu. Nadszedł czas by kierować się zdrowym... Więcej

Seminarium „ONZ – różne drogi do kariery”

Spotkanie przeznaczone było dla osób zainteresowanych pracą w Organizacji Narodów Zjednoczonych.... Więcej

Albinizm – nie duchy lecz ludzie

Osoby z genetycznym defektem albinizmu w swoim codziennym życiu spotykają się z różnymi formami dyskryminacji, które są oczywistym... Więcej

Międzynarodowy Dzień Tolerancji Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 16 listopada 2015 r.

Napięcia wyznaniowe pojawiają się w sercu wielu konfliktów, powodując wzrost brutalnego ekstremizmu, liczby przypadków pogwałceń praw człowieka... Więcej

Światowy Dzień Cukrzycy Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 14 listopada 2015 r.

Niemal 350 milionów ludzi na świecie cierpi na cukrzycę. Jej występowanie gwałtownie wzrasta, szczególnie w państwach o niskich... Więcej

KONKURS: „PLAKAT ONZ NA RZECZ POKOJU”

Weź udział w konkursie na plakat z okazji 70. rocznicy rezolucji dot. wyeliminowania broni nuklearnej i wszelkiej broni masowego... Więcej

ŚWIAT I CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Liczba ludzi na świecie żyjących w skrajnym ubóstwie zmalała o ponad połowę w porównaniu do poziomu 1.9 miliarda w 1990 roku.... Więcej

Międzynarodowy Dzień Zakończenia Bezkarności Popełniania Zbrodni Wobec Dziennikarzy Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 2 listopada 2015 r.

Razem musimy zakończyć ten cykl bezkarności i zapewnić dziennikarzom prawo do otwartego wypowiadania się.... Więcej

Światowy Dzień Miast Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 31 października 2015 r.

Temat tegorocznych obchodów Światowego Dnia Miast – ‘Zaprojektowane do życia razem’ – podkreśla kluczową rolę jaką odgrywa planowanie... Więcej

Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 24 października 2015 r.

Dla każdego państwa na świecie flaga narodowa jest przejawem dumy i patriotyzmu. Jest jednak jedna flaga, która należy do nas wszystkich.... Więcej

Sekretarz Generalny ONZ Przesłanie z okazji Światowego Dnia Statystyki 20 października 2015 r.

Wymogi monitorowania niezbędne dla sukcesu Celów Zrównoważonego Rozwoju stanowią poważne wyzwanie dla nawet najbardziej rozwiniętych państw.... Więcej

Sekretarz Generalny ONZ Przesłanie z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem 17 października 2015 r.

Tegoroczny temat – „Budując zrównoważoną przyszłość: razem wyeliminujmy ubóstwo i dyskryminację” - podkreśla potrzebę zwrócenia... Więcej

Konferencja Warsaw Model United Nations (WawMUN)

Temat konferencji „Zagrożenia dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie” nawiązuje do jednego z najważniejszych problemów współczesnego... Więcej

Sekretarz Generalny ONZ Przesłanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich 15 października 2015 r.

Ekstremalne ubóstwo jest w głównej mierze problemem dotyczącym terenów wiejskich. Musimy tworzyć odporne rynki pracy i systemy ochrony... Więcej

Sekretarz Generalny ONZ Przesłanie z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego 10 października 2015 r.

Pomimo podjęcia istotnych działań, takich jak przyjęcie przez ONZ przełomowej Konwencji Osób Niepełnosprawnych, na całym świecie wielu ludzi... Więcej

Sekretarz Generalny ONZ Przesłanie z okazji Międzynarodowego Dnia Młodych Dziewcząt 11 października 2015 r.

Malala Yousafzai zwracając się do światowych przywódców w otoczeniu młodych ludzi z całego świata powiedziała: ‘Przyrzeknijcie nam, że... Więcej

Jakub Budny (IV rok Stosunków Międzynarodowych na Akademii Finansów i Biznesu Vistula)

Nie wiem jak zacząć, więc zacznę od początku. Mało brakowało a nie rozpocząłbym tej... Więcej

​Oliwia Ostrowska, (politologia, II rok studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim)

Pamiętam pierwszy dzień praktyk i związany z tym stres. Nie wiedziałam co mnie czeka i na czym... Więcej

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 2 października 2015 r.

Nowa „Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030” może również wskazać drogę do ograniczenia przemocy. Bardziej zrównoważony świat to także... Więcej

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 1 października 2015 r.

Temat tegorocznego Międzynarodowego Dnia Osób Starszych -- ‘Zrównoważony rozwój i  inkluzywność wiekowa w środowisku miejskim’ -... Więcej

70. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Wystąpienie Prezydenta RP 28 września 2015 r.

Dziś ja również, jako Prezydent Rzeczypospolitej, chciałbym w imieniu Polski wyrazić mój sprzeciw wobec wizji świata zbudowanego na podziale stref... Więcej

Międzynarodowy Dzień Pokoju Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 21 września 2015 r.

Marzenie o pokoju żyje w każdym z nas, choć może on wydawać się beznadziejnie odległą kwestią. To młodzi ludzie stanowią grupę,... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Demokracji 15 września 2015 r.

Alarmująca liczba rządów na świecie wprowadziła ograniczenia, które zmniejszają możliwości działań organizacji pozarządowych lub ograniczają ich... Więcej

Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 8 września 2015 r.

Ponad 750 milionów osób dorosłych na świecie to analfabeci, aż dwie trzecie z nich to kobiety. 250 milionów dzieci w młodszym wieku szkolnym... Więcej

Zaproszenie dla dziennikarzy na video konferencję dotyczącą Szczytu Zrównoważonego Rozwoju

Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję video dla dziennikarzy poświęconą zbliżającemu się Szczytowi Zrównoważonego Rozwoju, który... Więcej

Międzynarodowy Dzień Dobroczynności Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 5 września 2015 r.

W czasach kiedy potrzeba pomocy humanitarnej nigdy nie była większa, a liczba uchodźców i osób wysiedlonych jest najwyższa od czasów II... Więcej

AKREDYTACJA DLA MEDIÓW OTWARTA DO 9 WRZEŚNIA br. Szczyt Zrównoważonego Rozwoju, Nowy Jork, 25-27 września 2015r.

Ponad 100 światowych przywódców spotka się na historycznym szczycie w Nowym Jorku w celu przyjęcia nowej agendy dla zrównoważonego... Więcej

Międzynarodowy Dzień Ofiar Wymuszonych Zaginięć Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 30 sierpnia 2015 r.

Ofiary wymuszonych zaginięć są pozbawiane wolności, przetrzymywane w ukryciu i rzadko kiedy uwalniane. Często ich los pozostaje... Więcej

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 19 sierpnia 2015 r.

W tym roku ponad 100 milionów kobiet, mężczyzn i dzieci będzie wymagało pomocy humanitarnej ratującej życie. Liczba osób dotkniętych... Więcej

Międzynarodowy Dzień Młodzieży Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 12 sierpnia 2015 r.

Pochwalam dążenia milionów młodych ludzi, którzy w dobie zatrważającego poziomu bezrobocia wśród młodzieży protestują, domagając się... Więcej

Międzynarodowy Dzień Ludności Rdzennej na Świecie (9 sierpnia)

W Międzynarodowym Dniu Ludności Rdzennej na Świecie wzywam społeczność międzynarodową do niezapominania o potrzebach rdzennej ludności.... Więcej

Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 30 lipca 2015 r.

Na całym świecie przestępcy sprzedają ludzi, czerpiąc z tego zyski. Bezbronne kobiety i dziewczęta stanowią zdecydowaną większość ofiar... Więcej

Międzynarodowy Dzień Przyjaźni Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 30 lipca 2015 r.

Siła niechęci i nienawiści na świecie to żaden przeciwnik dla mocy ludzkiego ducha.... Więcej

Obrady Komitetu Antyterrorystycznego 27 – 28 lipca 2015 r., Madryt

W lipcu w Madrycie odbędą się specjalne dwudniowe obrady Komitetu Antyterrorystycznego (Counter Terrorism Committee), spotkanie na szczeblu... Więcej

Laureaci pierwszej Nagrody im. Nelsona Rolihlahli Mandeli

Laureatami pierwszej Nagrody im. Nelsona Rolihlahli Mandeli zostali Helena Ndume z Namibii oraz Jorge Fernando Branco Sampaio z Portugalii.... Więcej

Nagroda im. Nelsona Rolihlahli Mandeli

W tym roku po raz pierwszy zostanie przyznana nagroda im. Nelsona Rolihlahli Mandeli. Jest ona hołdem dla Nelsona Mandeli i jego wyjątkowego... Więcej

Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli - Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ

W Międzynarodowym Dniu Nelsona Mandeli ponawiamy wezwanie do podejmowania działań, które czynią różnicę w życiu społeczności – wystarczy... Więcej

Światowy Dzień Ludności Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 11 lipca 2014 r.

Nigdy, od czasów II Wojny Światowej, aż tak wiele ludzi na świecie nie było zmuszonych do opuszczenia swoich domostw. Prawie 60 milionów osób uciekło... Więcej

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 4 lipca 2015 r.

Badania pokazują, że przedsiębiorstwa spółdzielcze pomagają zmniejszyć różnicę w zarobkach mężczyzn i kobiet oraz promują większą... Więcej

Praktyki w Ośrodku Informacji ONZ – Wspomnień czar Dagmary Bujak

Poznaj Dagmarę Bujak, praktykantkę Ośrodka Informacji ONZ, która brała udział w organizacji Błękitnego Marszu Pokoju i poznała Sekretarza... Więcej

Dagmara Bujak (prawo V rok, Uniwersytet Wrocławski)

Obserwacja pracy Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie było fascynującym doświadczeniem. Miałam... Więcej

Międzynarodowy Dzień Przeciwko Nadużywaniu i Nielegalnemu Handlowi Środkami Odurzającymi 26 czerwca 2015 r.

Musimy rozważyć inne rozwiązania poza kryminalizacją i uwięzieniem osób zażywających narkotyki i skupić wysiłki sądownictwa karnego na... Więcej

Międzynarodowy Dzień Wdów 23 czerwca 2015 r.

W społeczeństwach, gdzie kobieta tylko poprzez zawarcie małżeństwa może poprawić swoją pozycję, wdowy są często lekceważone lub... Więcej

Światowy Dzień Uchodźcy 20 czerwca 2015 r.

Każdego dnia w 2014 r. liczba uchodźców, ludzi starających się o azyl i wewnętrznie przesiedlonych powiększała się o kolejne 42... Więcej

Międzynarodowy Dzień Jogi Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 21 czerwca 2015 r.

Proklamując 21 czerwca Międzynarodowym Dniem Jogi, Zgromadzenie Ogólne ONZ uznało holistyczne korzyści płynące z praktykowania jogi od wieków oraz... Więcej

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 17 czerwca 2015 r.

W przyszłości każdego roku będziemy musieli przeznaczać tereny wielkości Norwegii na ziemię uprawną dla zaspokojenia naszych potrzeb... Więcej

Światowy Dzień Środowiska Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 5 czerwca 2015 r.

Ludzkość nadal zużywa znacznie więcej zasobów naturalnych niż planeta może nam zapewnić. Wiele ekosystemów na Ziemi osiąga swój punkt krytyczny.... Więcej

Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 29 maja 2015 r.

Państwa kierujące swoje kontyngenty do służby w misjach pokojowych ONZ - zarówno te duże, jak i mniejsze; rozwinięte, jak i rozwijające... Więcej

Egzamin kwalifikujący do pracy w ONZ w ramach programu Young Professionals Programme (YPP) 2015

Uwaga: egzamin YPP dla Polaków - młodych absolwentów uczelni wyższych - już ogłoszony!... Więcej

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 17 maja 2015 r.

Pracujmy wspólnie, aby okiełznać moc drzemiącą w technologii dla budowy lepszej przyszłości dla wszystkich ludzi.... Więcej

Międzynarodowy Dzień Rodzin - Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ, 15 maja 2015r.

W zbyt wielu krajach dyskryminacja kobiet i pogarda dla praw dziecka są zakorzenione w prawie rodzinnym i polityce... Więcej

ONZ na światowej wystawie EXPO 2015 w Mediolanie

Należy zapewnić, by ludzie na całym świecie mieli dostęp do bezpiecznej i pełnowartościowej żywności, by mogli wieść zdrowe i aktywne... Więcej

Pomóż Nepalczykom

Każdy może dokonać choćby najmniejszej wpłaty na fundusz CERF i w ten sposób pomóc Nepalczykom.... Więcej

Wystąpienie Sekretarza Generalnego ONZ na panelu wysokiego szczebla z okazji zakończenia II wojny światowej, Gdańsk, 7 maja 2015 r.

Stoimy w obliczu wielu złożonych wyzwań, które wymagają współpracy nas wszystkich w takich kwestiach jak rozwiązanie tragicznego... Więcej

Sekretarz Generalny ONZ z wizytą w Gdańsku

Dziś do Gdańska przylatuje Sekretarz Generalny ONZ, który weźmie udział w obchodach 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz... Więcej

Oświadczenie Sekretarza Generalnego ONZ, Ban Ki-moon’a w sprawie trzęsienia ziemi w Nepalu.

Dziś nasze myśli są z Nepalczykami oraz wszystkimi ludźmi z krajów sąsiednich, którzy ucierpieli na skutek trzęsienia ziemi w Dolinie... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Matki Ziemi

Ziemia jest naszą pierwotną matką, zdumiewającą planetą, która od niepamiętnych czasów podtrzymuje życie w jej niezliczonych... Więcej

Nowa strona Ośrodka Informacji ONZ

Zmieniliśmy grafikę, uproszczona została nawigacja, ujednoliciliśmy i zaktualizowaliśmy wiele materiałów. Więcej

13. Kongres Organizacji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zapobiegania Przestępczości i Promowania Sprawiedliwości Karnej

W ciągu dwóch dni uczestnicy kongresu omówili kwestie związane z prawami człowieka, przestępstwem wobec zwierząt, zaprzestaniem stosowania... Więcej

Światowy Dzień Zdrowia - przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ

Żywność zanieczyszczona bakteriami, wirusami, pasożytami czy środkami chemicznymi wywołuje ponad 200 różnych schorzeń, począwszy od biegunki po... Więcej

Magdalena Skrzypek (studia magisterskie, Dziennikarstwo, Media i Globalizacja, specjalizacja Media i Polityka, Uniwersytet w Aarhus i Uniwersytet Amsterdamski)

Dwa miesiące minęły bardzo szybko. Zaczynałam w pełni funkcjonującym biurze, kończę... Więcej

Karol Zientek (Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Dolnośląska Szkoła Wyższa)

Kwietniowy poniedziałek. Godzina 9:30. Pełen trwogi i niepewności swego losu czekam na przybycie... Więcej

Natalia Banaś (IV rok Prawa Międzynarodowego na Uniwersytecie w Hadze)

Trudno podsumować ponad sto dni spędzonych w UNIC’u w kilku krótkich zdaniach. Ze względu na... Więcej

Igor Sadurski (V rok Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim)

Praktyki w Ośrodku Informacji ONZ, choć początkowo wydawały się bardzo długie,... Więcej

Patrycja Szepczyńska (IV rok Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim)

Kim będę jak dorosnę? Od dziecka każdy zadaje sobie to pytanie. Dzięki praktyce w UNIC... Więcej

Izabela Wypych (V Rok Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim)

Kiedy zaczynałam praktyki w Ośrodku Informacji ONZ (UNIC) w Warszawie nie wiedziałam, czego się... Więcej

Elżbieta Okuniewska (Europeistyka, Uniwersytet Warszawski)

O możliwości odbycia praktyk w Ośrodku Informacji ONZ dowiedziałam się na uczelni. Powiedziano... Więcej

Agnieszka Muzyka (III rok Filologii Angielskiej, absolwentka Europeistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Aplikując na praktyki, miałam nadzieję, że uda mi się spożytkować przerwę wakacyjną na... Więcej

Natalia Macyra (IV rok Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim)

Praktyki latem? Wysyłając zgłoszenie na staż w Ośrodku Informacji ONZ nie byłam przekonana... Więcej

Magdalena Buczek (V rok Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim)

Czas spędzony w Ośrodku Informacji ONZ minął bardzo szybko i pracowicie. Zależało mi na... Więcej

 

Agnieszka Małachowska (V rok Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim)

Zasiadając do pisania tych paru zdań, w których mam zamiar zmieścić moje osobiste wrażenia po... Więcej

Anna Manarczyk (IV rok Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim)

Każdy staż, praktyki, pierwsze prace są dla nas, studentów, podstawowym sposobem na zdobycie... Więcej

Ewa Konopka (V rok Europeistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Wiadomość o przyjęciu na praktyki otrzymałam zupełnie niespodziewanie w Dzień Dziecka.... Więcej

Paweł Godlewski (V rok Historii na Uniwersytecie w Białymstoku)

Praktyki w Ośrodku Informacji ONZ w Warszawie minęły stosunkowo szybko. Praca tutaj ma charakter... Więcej

Anna Małek (I rok Graduate Master of Arts Program in International Relations, Uniwersytet Warszawski)

Przede wszystkim nie było łatwo tu trafić. Budynek Ośrodka informacji ONZ położony w pobliżu... Więcej

Marcelina Klimek (IV rok Psychologia Stosunków Międzykulturowych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)

Dwa miesiące praktyk w Ośrodku Informacji ONZ minęły naprawdę szybko. Informacja na... Więcej

Katarzyna Rymarek (V Rok Politologii na Uniwersytecie Warszawskim)

Praktyki w UNIC były cennym doświadczeniem. Za moich czasów bardzo dużo się działo.... Więcej

Monika Rozwałka (V rok Stosunków międzynarodowych, Uniwersytet im. Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Niewiele polskich uczelni zobowiązuje jeszcze swoich studentów do odbycia praktyk w celu... Więcej

Marta Waszak (IV Rok Filozofii, Uniwersytet i. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

2 miesiące = 9 tygodni = 45 dni - czyli lato w UNIC

Moje praktyki w Ośrodku... Więcej

Izabela Pigan (III rok, stosunki międzynarodowe, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

O praktyce w Ośrodku Informacji ONZ (UNIC) marzyłam odkąd zostałam członkiem... Więcej

Natalia Puchała (V rok, stosunki międzynarodowe, Uniwersytet Warszawski)

Praktyki w UNIC sprawiły mi wiele radości i dały dużo satysfakcji. W naprawdę... Więcej

Magdalena Lesiak (Prawo V rok, Uniwersytet Gdański)

O odbyciu praktyk w Ośrodku Informacji ONZ myślałam od kiedy zostałam członkiem koła... Więcej

Asia Honkisz (V rok Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski)

Ach, co to były za 2 miesiące! W szalonym tempie, którym gna życie w UNICu,... Więcej

Wojtek Majchrzak (Socjologia IV rok , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

W połowie grudnia usłyszałem w słuchawce swojego telefonu: zapraszam na praktyki do UNIC-u... Więcej

Paulina Bazylewicz (V rok, Uniwersytet Gdański)

Praktyka w UNIC'u była moim pomysłem na spędzenie wakacji 2006 roku. Zamiast wylegiwać... Więcej

Olga Ścigała (Politologia V rok, Uniwersytet Opolski)

"Dwa miesiące za darmo? po co?" - tak mniej więcej zareagowali moi rodzice na wiadomość... Więcej

 

Iwona Krzyżanowska (Socjologia - UW) Marta Szuchnicka (Stosunki Międzynarodowe - SGH)

Oczekiwaniu na pierwszy dzień praktyk towarzyszyło poddenerwowanie, ale zarazem... Więcej

Daria Dudkiewicz, studentka V roku Uniwersytetu Łódzkiego

Pisząc notkę do "Wspomnień czar" przez myśl przebiega mi cały pobyt w UNIC - od... Więcej

Maja Toboła, studentka V roku Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

Często słyszy się, że praktyki (także studenckie) polegają na parzeniu kawy/herbaty... Więcej

 

Maria Błatkowska, Szkoła Główna Handlowa Dominik Karczmarek, Uniwersytet Szczeciński

Dwa miesiące to naprawdę niewiele. Minęły jak w oka mgnieniu. Ostatnie dni były naprawdę... Więcej

Marta Grześkowiak - V rok filologii angielskiej UAM

Moja praktyka w Ośrodku Informacji ONZ w Warszawie przypadła na grudzień 2004 -... Więcej

Katarzyna Gwiazdowska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej V rok Natalia Jarzombek, Szkoła Główna Handlowa IV rok Anna Maruszewska, Szkoła Główna Handlowa IV rok

Nasza praktyka w Ośrodku Informacji ONZ w Warszawie przypadła na okres maj-czerwiec... Więcej

 

Wojtek Wojciechowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stosunki Międzynarodowe, V rok

Veni, vidi, vici ... Przez dwa miesiące, które spędziłem w UNIC'U sporo się nauczyłem.... Więcej

 

Robert Peszkowski, University of Stockholm, Department of Media and Communications

- Jak chcesz napisać "i" to napisz "y", a jak chcesz napisać "y" to napisz "i". Och... Więcej

 

Magda Bukowska i Tomek Kochaj - V rok SGH, Andrzej Sosiński - V rok filologii angielskiej UW

Praktyka w Ośrodku Informacji ONZ w Warszawie stanowiła dla nas ciekawe przeżycie. Tu... Więcej

 

Joanna Janiszewska, studentka stosunków międzynarodowych UW

Praktyka dobiegła końca, strona internetowa wzbogaciła się o materiały na temat praw... Więcej

Tomasz Kuroszczyk - student IV roku prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dzień dobry! Jestem Tomek - zgłaszam się na praktyki... Tak zaczął się mój pierwszy dzień... Więcej

 

Liliana Anam, studentka Uniwersytetu Gdańskiego, IV rok

Praktyki w UNIC pozwoliły mi zdobyć bogate doświadczenie. Zobaczyłam "od środka" jak... Więcej

 

Agnieszka Fedejko, IV rok, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Psychologia Stosunków Międzykulturowych

Czuję się tak, jakbym dostała jakąś cenną nagrodę i stojąc przed publicznością... Więcej

 

Joanna Czerwonka, studentka IV roku SGH

To były niezwykłe dwa miesiące. Barwne, ekscytujące i wzbogacające, jak dobrze nakręcony... Więcej

 

Magdalena Szczepaniak - studentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski

Trafiłam na "gorący" czas w UNIC'u. Szykowała się konferencja INCB, którą głównie... Więcej

 

Piotr Biernacki - student V roku Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa

Odbycie praktyki w Ośrodku Informacji ONZ (UNIC) z pewnością była jedną... Więcej

 

Anna Młynarska - studentka prawa w Temple University School of Law w Filadelfii, specjalizacja: prawo międzynarodowe

Kiedy po raz pierwszy przyjechałam do UNIC'u, byłam bardzo podekscytowana i trochę... Więcej

 

Piotr Kaczyński, student stosunków międzynarodowych, ISM UW

Wraz z początkiem nowego tysiąclecia rozpocząłem nowy etap swojego życia, praktykę... Więcej

 

Magdalena Schindler - studentka IV roku Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

Prestiż organizacji takiej jak ONZ przygniótł mnie swoim ciężarem. Byłam przekonana, że jako... Więcej

 

Agnieszka Czmyr, AE w Krakowie, kierunek MSGiP, specjalność: Studia Europejskie

Termin praktyk: 13 września do 13 października 2000 r.
- Czyżby pechowa trzynastka?

Wcale... Więcej

 

Adam Borkowski - student II roku Politologii UAM

Wizyta Sekretarza Generalnego była dla mnie niepowtarzalnym doświadczeniem. Używając słowa... Więcej

 

Aleksandra Kowol - absolwentka prawa na Uniwersytecie w Bonn

Interesuję się głównie działalnością UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju)... Więcej

 

Magdalena Łuba - studentka IV roku SGH

Bardzo cieszyłam się z możliwości odbycia praktyk w Ośrodku Informacji ONZ gdyż... Więcej

 

Joanna Ryczkowska - studentka V roku Pedagogiki Ogólnej UW

Najciekawszymi zajęciami podczas praktyk była dla mnie pomoc przy organizowaniu konkursów dla... Więcej

Światowy Dzień Gruźlicy Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 24 marca 2015 r.

Nie tylko odnotowujemy spadek nowych zachorowań na gruźlicę, ale spodziewamy się zakończyć do 2035 roku epidemię tej choroby, która wnosi tyle... Więcej

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Uwięzionymi i Zaginionymi Pracownikami ONZ

Niepokojąca powszechna przemoc i niestabilna sytuacja w ostatnim roku zebrały żniwo również pośród pracowników Organizacji Narodów... Więcej

Światowy Dzień Meteorologii - przesłanie SG

Spustoszenie, jakie spowodował cyklon Pam w Vanuatu i w innych częściach Oceanii, to tylko jeden z wielu przykładów ukazujących, jak... Więcej

Międzynarodowy Dzień Lasów Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ 21 marca 2015 r.

Utrzymanie zdrowych lasów oraz łagodzenie i przystosowanie do zmian klimatycznych to dwie strony tego samego medalu.... Więcej

Światowy Dzień Wody - przesłanie SG

Zmiany klimatyczne, rosnące zapotrzebowanie na ograniczone zasoby wody w rolnictwie, przemyśle i w miastach, a także coraz większe... Więcej

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową - przesłanie SG

Każdego dnia miliony ludzi na całym świecie doświadcza przejawów nienawiści, niesprawiedliwości i upokarzającego traktowania ze względu na kolor... Więcej

Międzynarodowy Dzień Szczęścia

Szczęśliwe życie całej ludzkiej rodziny to jeden z głównych celów Narodów... Więcej

 

ONZ na temat ataku terrorystycznego w Tunisie

Członkowie Rady Bezpieczeństwa podkreślają, że żaden atak terrorystyczny nie zawróci Tunezji ze ścieżki ku demokracji, ani nie wstrzyma wysiłków... Więcej

Zaproszenie - spotkanie multimedialne dla dziennikarzy nt. zapobiegania przestępczości

Spotkanie multimedialne dotyczyć będzie Trzynastego Kongresu ONZ w Sprawie Zapobiegania Przestępczości i Promowania Sprawiedliwości Karnej.... Więcej

Nowa strona: Trzynasty Kongres ONZ - Zapobieganie Przestępczości i Promowanie Sprawiedliwości Karnej

Ochrona przed przestępczością i przemocą pozostaje głównym priorytetem dla ludzi na całym świecie. Działalność przestępcza podważa autorytet... Więcej

Międzynarodowy Dzień Kobiet - przesłanie SG

Nawet w społeczeństwach, w których panuje pokój, wciąż zbyt wiele dziewcząt i kobiet pada ofiarą przemocy domowej, praktyki okaleczania... Więcej

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej - przesłanie SG

Tegoroczne obchody Dnia koncentrują się na przybierającym już formę plagi zjawisku handlu ludźmi i trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się... Więcej

 

Oświadczenie SG w sprawie Ukrainy

Sekretarz Generalny jest poważnie zaniepokojony doniesieniami o nadal trwających wrogich działaniach, także w Debalcewe.... Więcej

Oświadczenie RB w sprawie zamordowania 21 Egipcjan

Członkowie Rady Bezpieczeństwa stanowczo potępili haniebne, tchórzliwe i jawne morderstwa dokonane na dwudziestu jeden egipskich chrześcijanach... Więcej

 

Oświadczenie SG w sprawie Ukrainy

Sekretarz Generalny wzywa wszystkie zaangażowane strony do zapewnienia, iż realne i trwałe zawieszenie broni nastąpi, tak jak ustalono, 15. lutego,... Więcej

Światowy Dzień Radia - przesłanie SG

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Radia podkreślają jakim ważnym medium jest radio dla 1.8 miliarda młodych mężczyzn i kobiet.... Więcej

Praca w ONZ: zatrudnienie, wolontariat, praktyki - zaproszenie na spotkanie

Zaangażowanie w działalność ONZ to nie tylko zatrudnienie. Podczas spotkania zostaną również przedstawione zasady udziału w wolontariacie... Więcej

Szkoła letnia dla młodych ludzi

Zgłoś się do interaktywnego programu, dołącz do grona 75 młodych ludzi z różnych krajów.... Więcej

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Dziś jesteśmy ponownie wystawieni na próbę. Mniejszości na całym świecie konfrontują się często z bigoterią. Napięcia o podłożu... Więcej

Nowa strona: Konferencja Klimatyczna NZ w Limie

Ban Ki-moom: 'Nie ma już czasu na połowiczne zmiany – nadeszła pora na... Więcej

Spotkanie z wolontariuszami w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Ich udział był istotny w tym skomplikowanym przedsięwzięciu logistycznym i przyczynił się w dużym stopniu do bezproblemowego przebiegu... Więcej

ONZ na temat ataku terrorystycznego na francuską gazetę

Ban Ki-moon: „Ten akt przemocy nie może być w żaden sposób uzasadniony. To jest atak na wolność słowa i wolność prasy, a przecież... Więcej

Wideo: 2014 rok w pigułce

Zobacz jak ONZ niosła nadzieję na przeżycie tym, o których świat zapomniał w tych ciężkich czasach pełnych coraz większych kryzysów.... Więcej

Międzynarodowy Dzień Ludzkiej Solidarności- przesłanie SG

Pracujmy razem jako jedna ludzka rodzina na rzecz wyeliminowania ubóstwa, osiągnięcia dobrobytu i pokoju, chronienia naszej planety i zapewnienia... Więcej

Międzynarodowy Dzień Migrantów - przesłanie SG

Nieustanna dyskryminacja migrantów jest przyczyną nierówności, która ma wpływ na całe społeczeństwa. Migranci zbyt często doświadczają ataków... Więcej

ONZ dla młodzieży: mini kampania #SHOWYOURSELFIE

Przystępując do kampanii pokażemy, że krzywdzące praktyki i przemoc wobec młodzieży, zwłaszcza dziewcząt, stawiają świat na głowie.... Więcej

Dzień Praw Człowieka - przesłanie SG

Wzywam wszystkie państwa do uhonorowania swoich zobowiązań do ochrony praw człowieka, dzień po dniu przez cały rok.... Więcej

Międzynarodowy Dzień Przeciw Korupcji - przesłanie SG

W tegorocznym Międzynarodowym Dniu Przeciw Korupcji, wzywamy ludzi na całym świecie do zaangażowania się w akcję „Przerwanie łańcucha... Więcej

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - przesłanie SG.

Pragnę podziękować wolontariuszom Narodów Zjednoczonych, z których ponad 6,300 pracuje w terenie, a 11,000 udziela porad przez Internet.... Więcej

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych - przesłanie SG

Technologia zmieniła bieg historii. Dostęp do wiedzy stał się łatwiejszy, znacznie też zwiększyły się możliwości ludzi. ... Więcej

Światowy Dzień AIDS - przesłanie SG

Na świecie żyje 35 milionów osób zakażonych wirusem HIV, z czego około 19 milionów nie jest tego świadoma.... Więcej

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Ludnością Palestyńską - przesłanie SG 29 listopada 2014 r.

Ludność izraelska i palestyńska stoi przed problemem dzielenia losu na wspólnej ziemi. Nie ma mowy o wyeliminowaniu którejkolwiek ze... Więcej

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet - przesłanie SG

Kobiety i dziewczęta doświadczają przemocy we wszystkich krajach i środowiskach, w których żyją, ale przestępstwa te często nie... Więcej

Wezwanie do podjęcia działań 2014: Twoja pomarańczowa okolica!

Każdy dzień w ramach ‘16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć’ zostanie poświęcony newralgicznemu obszarowi wskazanemu ... Więcej

„16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć” - kampania "TWOJA pomarańczowa okolica"

Sekretarz Generalny ONZ i kampania "Zjednoczmy się, aby wyeliminować przemoc wobec kobiet" (UNiTE to End Violence against Women) zachęcają do wzięcia... Więcej

Międzynarodowy Dzień Tolerancji- przesłanie SG 16 listopada 2014 r.

Zbrodnie powodowane nienawiścią i inne formy nietolerancji szkodzą zbyt wielu społecznościom i często podsycane są przez nieodpowiedzialnych... Więcej

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych - przesłanie SG

Tegorocznym obchodom towarzyszy hasło "Prędkość zabija". Wiele państw podjęło temat nadmiernej prędkości w kontekście Dekady Działań na Rzecz... Więcej

Światowy Dzień Cukrzycy - przesłanie SG

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Cukrzycy skupiają się na zdrowym odżywianiu jako ważnym elementem zapobiegania i leczenia cukrzycy. Zdrowe... Więcej

Fundusze na projekty organizacji społeczeństwa obywatelskiego (VIII edycja UNDEF)

Fundusz NZ na Rzecz Demokracji (United Nations Democracy Fund - UNDEF) zaprasza organizacje społeczeństwa obywatelskiego do składania wniosków... Więcej

Międzynarodowy Dzień Zakończenia Bezkarności Popełniania Zbrodni Wobec Dziennikarzy

Żaden dziennikarz nie powinien ryzykować życia pracując, by dostarczyć światu najświeższych informacji. ... Więcej

 

Oświadczenie Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie Ukrainy - 29 października

Sekretarz Generalny ONZ ubolewa nad tym, że zbrojne grupy rebeliantów planują przeprowadzenie własnych „wyborów” we wschodniej Ukrainie w dniu 2... Więcej

Światowy Dzień Miast - przesłanie SG

Temat pierwszego Światowego Dnia Miast - Wiodące Transformacje Urbanistyczne -podkreśla pionierską siłę miast. W świecie, w którym już ponad... Więcej

Obchody Dnia ONZ w Warszawie

Nowe biuro Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie jest nie tylko kolejnym dowodem tego zaangażowania, ale będzie też służyć dalszemu zacieśnianiu... Więcej

Dzień ONZ - przesłanie Sekretarza Generalnego

Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych wiąże się z solenną obietnicą złożoną mieszkańcom całego świata, że ataki na ludzką godność... Więcej

Polski konkurs z okazji Dnia ONZ

Uwaga... Więcej

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem - przesłanie SG

Co piąta osoba w regionach rozwijających się, tj. 1,22 miliarda ludzi, żyje za mniej niż $1,25 dziennie, a 2,4 mld – za mniej niż $2. Od... Więcej

Realizacja praw kobiet w Polsce zostanie poddana kontroli przez komitet ONZ

W środę 22 października 2014 r. Komitet ds. Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (Elimination of All Forms of Discrimination against Women -... Więcej

Światowy Dzień Żywności - przesłanie SG

W trwającym obecnie Międzynarodowym Roku Rolnictwa Rodzinnego warto zauważyć, że dziś na świecie głoduje 100 milionów osób mniej niż 10 lat... Więcej

Pokojowa Nagroda Nobla dla Malali Yousafzai i Kaliasha Satyarthi

Pragnę pogratulować laureatom, którzy w pełni zasłużyli na uznanie. To dzięki nim w dniu dzisiejszym prawdziwymi zwycięzcami są dzieci na... Więcej

Międzynarodowy Dzień Młodych Dziewcząt - przesłanie SG

Niepokojąco dużo dorastających dziewcząt na całym świecie pada ofiarą napaści, pobić, gwałtów, okaleczeń, a nawet morderstw. Groźba przemocy... Więcej

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego - przesłanie SG

Na całym świecie na schizofrenię cierpi około 21 milionów osób; choroba ta zaburza percepcję, postrzeganie, zachowanie... Więcej

 

Oświadczenie SG w sprawie Ukrainy - 2 października

Powrót do walk prowadzonych na szeroką skalę może mieć katastrofalne skutki dla Ukrainy, regionu i całego... Więcej

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy - przesłanie SG 2 października 2014 r.

Obchodząc Międzynarodowy Dzień bez Przemocy apeluję do wszystkich ludzi o przeciwstawienie się nietolerancji, wspieranie idei światowego... Więcej

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych - przesłanie SG

Osoby starsze wnoszą różnorodny wkład w ekonomiczny i społeczny rozwój swoich krajów. Niestety, nieustannie doświadczają też dyskryminacji... Więcej

Nowa Misja ONZ ds. Natychmiastowej Pomocy w Kwestii Eboli

Zgromadzenie Ogólne powołało nową Misję, która ma powstrzymać wybuch epidemii, zapewnić chorym opiekę i dostęp do niezbędnych usług, utrzymać... Więcej

Światowy Dzień Turystyki - przesłanie SG

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Turystyki podkreślają znaczenie tej branży dla rozwoju społeczeństw na świecie.... Więcej

Hacked By Bahatyir

Chcielibyśmy dzielić się naszym doświadczeniem i naszymi pomysłami jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa w latach 2018-2019. Więcej

Kariera w ONZ - program spotkania

W spotkaniu uczestniczyć będą zarówno osoby, które zarejestrowały się na tegoroczny - grudniowy egzamin w ramach programu YPP, jak i te... Więcej

Międzynarodowy Dzień Pokoju - przesłanie SG

Zbyt wiele istot cierpi z brutalnych rąk podżegaczy wojennych i terrorystów.
Stańmy przy nich w akcie solidarności. Więcej

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

Protokół montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową jest powszechnie uznawany za jeden z najskuteczniejszych ... Więcej

69. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Sześćdziesiąta dziewiąta sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ rozpocznie się we wtorek 16 września o godz. 15:00 w siedzibie głównej ONZ... Więcej

Międzynarodowy Dzień Demokracji - przesłanie SG

Wzywam największe w historii świata pokolenie młodych ludzi, by stawiło czoło wielorakim wyzwaniom. Zastanówcie się co możecie zrobić, by... Więcej

Kariera w ONZ: spotkanie informacyjne na temat YPP

W spotkaniu wezmą udział zarówno przedstawiciele MSZ, UNIC, jak i laureaci ubiegłorocznego egzaminu YPP, którzy podzielą się swoimi... Więcej

 

Oświadczenie SG w sprawie Ukrainy

Wszystkie strony muszą przyczynić się do znalezienia pokojowego rozwiązania tego konfliktu, które utrzyma suwerenność i integralność... Więcej

Uroczystość z okazji kampanii ONZ: 500 dni do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju

Tam, gdzie żyją niewykształceni ludzie, łatwiej jest propagować ekstremizm i terroryzm. Właśnie z tego powodu musimy wspierać edukację.... Więcej

Kampania ONZ: 500 dni do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju

W tym tygodniu przypada ważny moment: pozostało 500 dni do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju. Bez rozgłosu, lecz z narastającą siłą,... Więcej

ONZ wzywa do zgłaszania kandydatów do Nagrody Służby Publicznej 2015

Nagrody Służby Publicznej 2015 zostaną przyznane tym instytucjom publicznym, które wyróżniają się w jednej z następujących kategorii: 1)... Więcej

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej - przesłanie SG

W ubiegłym roku odnotowaliśmy największą liczbę porwań, rannych i zabitych wśród pracowników humanitarnych niż kiedykolwiek... Więcej

ONZ ogłosiła „trzeci poziom alarmowy” w Iraku

Ogłoszenie na terenie Iraku ‘trzeciego poziomu alarmowego’, który oznacza najwyższy poziom kryzysu humanitarnego, pomoże pozyskać więcej środków... Więcej

 

Specjalni doradcy SG na temat sytuacji w Iraku

Specjalny Doradca Sekretarza Generalnego ONZ ds. Zapobiegania Ludobójstwu, Adama Dieng oraz Specjalny Doradca Sekretarza Generalnego ONZ ds.... Więcej

„ONZ poważnie zaniepokojona sytuacją w północnym Iraku; wzywa do podjęcia pilnych działań”

Działania ISIL, w tym morderstwa, porwania, przymusowe nawrócenia, napaści fizyczne, napaści na tle seksualnym, grabieże oraz niszczenie mienia... Więcej

Międzynarodowy Dzień Młodzieży - przesłanie SG

Podczas tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Młodzieży, Organizacja Narodów Zjednoczonych chce zdjąć zasłonę, za którą młodzi ludzie żyją... Więcej

Uwaga: Upływa termin składania zgłoszeń do egzaminu YPP

Zbliża się koniec terminu składania zgłoszeń do egzaminu Young professionals programme (YPP) skierowanego do młodych absolwentów uczelni wyższych (do... Więcej

Raport o Rozwoju Społecznym 2014„Utrwalenie Rozwoju Społecznego: zmniejszanie wrażliwości grup społecznych i budowa odporności”

Bez działań politycznych i społecznych ukierunkowanych na wrażliwość grup społecznych, postęp nie będzie ani sprawiedliwy, ani zrównoważony.... Więcej

 

Sekretarz Generalny ONZ na temat ataków na Jezydów i innych grup mniejszościowych w Iraku

Społeczność Jezydów gromadzi się wzdłuż granicy tureckiej, tysiące osób pozostaje uwięzionych w górach Sinjar, gdzie rozpaczliwie potrzebują... Więcej

Międzynarodowy Dzień Ludności Rdzennej na Świecie - przesłanie SG

Interesy ludności rdzennej muszą być wzięte pod uwagę w nowej strategii rozwoju świata, aby mogła ona osiągnąć... Więcej

 

Rada Bezpieczeństwa na temat sytuacji w Iraku

Członkowie Rady Bezpieczeństwa zwracają uwagę, że powszechne i systematyczne ataki na ludność cywilną ze względu na ich pochodzenie etniczne,... Więcej

 

Sekretarz Generalny ONZ na temat ataków w prowincji Niniwa w Iraku

Sekretarz Generalny przypomina, że systematyczne ataki na ludność cywilną lub grupy ludności cywilnej ze względu na ich pochodzenie etniczne, poglądy... Więcej

 

Sekretarz Generalny na temat ataku na szkołę UNRWA (3 sierpnia)

Atak jest przejawem pogwałcenia zasad moralnych i stanowi akt przestępczy. To szaleństwo musi się... Więcej

 

Sekretarz Generalny na temat przemocy na tle antysemickim

Sekretarz Generalny ONZ ubolewa nad niedawnym wzrostem ataków o charakterze antysemickim, do jakich doszło zwłaszcza w Europie podczas protestów... Więcej

 

Sekretarz Generalny na temat sytuacji w Strefie Gazy (1 sierpnia 2014 r.)

Zamiast ulżyć obu stronom, zwłaszcza ludności cywilnej w Strefie Gazy, i dać wszystkim czas na zaopiekowanie się rannymi, pochowanie zabitych... Więcej

Humanitarna kampania ONZ (informacja prasowa)

Kampania ma wzbudzić ducha solidarności i pokazać, że w każdym z nas drzemie bohater, który może pomóc tym w potrzebie.... Więcej

 

Sekretarz Generalny i Sekretarz Stanu USA: humanitarne zawieszenie broni w Strefie Gazy

Humanitarne zawieszenie broni rozpocznie się o godzinie 8 rano czasu lokalnego w piątek, 1 sierpnia 2014 roku i potrwa przez 72 godziny,... Więcej

Kampania ONZ „Świat potrzebuje więcej bohaterów pomocy humanitarnej”

Celem kampanii jest zbudowanie wspólnoty orędowników pomocy humanitarnej, którzy chcą coś zmienić. Zostań ambasadorem Światowego Dnia Pomocy... Więcej

 

Oświadczenie rzecznika SG w sprawie Strefy Gazy

Sekretarz Generalny ONZ z niepokojem przyjmuje informacje o tym, że dziś wieczorem Siły Obronne Izraela zrzuciły ulotki w północnej... Więcej

 

Oświadczenie rzecznika SG w sprawie sytuacji w Strefie Gazy

Sekretarz Generalny ONZ wzywa strony konfliktu do wprowadzenia kolejnej przerwy humanitarnej w działaniach bojowych w Strefie Gazy oraz trwałego... Więcej

Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi - przesłanie SG

Handel ludźmi to bezduszny biznes na skalę światową, który pozbawia ofiary ich praw i godności oraz generuje miliardy dolarów dla zorganizowanych... Więcej

Międzynarodowy Dzień Przyjaźni - przesłanie SG

Jednakże duch człowieczeństwa jest znacznie silniejszy niż przyczyny i mocniejszy od potężnych sił napędzających wrogość i przemoc... Więcej

Ogólnoświatowa kampania w sprawie kobiet - informacja prasowa

Kampania potrwa do września 2015 r., kiedy to będziemy obchodzili 20. rocznicę Czwartej Światowej Konferencji w Sprawie Kobiet w Pekinie.... Więcej

Nowa kampania „Większe możliwości dla kobiet to większe możliwości dla ludzkości. Pokaż to!”

Organizatorzy kampanii zwracają się do społeczeństwa obywatelskiego i rządów państw, aby podjęli działania ukazujące dotychczasowy postęp na... Więcej

Szczyt Klimatyczny - informacja prasowa

Szczyt Klimatyczny zajmie się takimi zagadnieniami jak: energia; krótkotrwałe substancje zanieczyszczające klimat; miasta i  transport; zrównoważone... Więcej

Nowa strona: Szczyt Klimatyczny (23 września 2014 r.)

Zmiany klimatyczne dokonują się na naszych oczach i mają realny wpływ na życie ludzi. Ponosimy wysokie koszty ich skutków, w tym wstrzymanego... Więcej

Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli - przesłanie SG

Empatia, jaką wykazał się po spędzeniu 27 lat w więzieniu utwierdziła nas, że prawa człowieka i równość są silniejsze od dyskryminacji... Więcej

Nowa rezolucja Rady Bezpieczeństwa dotycząca Syrii

Niniejsza rezolucja ma za zadanie dostarczenie pomocy korzystając z czterech przejść granicznych i dotarcie do prawie 3 milionów ludzi, którzy... Więcej

Weź udział w nowej kampanii ONZ przeciwko handlowi ludźmi

Zachęcamy do wzięcia udziału w kampanii ONZ, zainicjowanej przez Biuro NZ ds. Narkotyków... Więcej

Światowy Dzień Ludności - przesłanie SG

Obecne pokolenie młodzieży jest największe w historii. 1,8 miliarda młodych ludzi, którzy żyją głównie w krajach rozwijających się, ma... Więcej

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości - przesłanie SG

Przedsiębiorstwa spółdzielcze są własnością swoich członków i są prowadzone przez nich z myślą o czerpaniu korzyści. Tym samym... Więcej

Uprzedzenia podsycają niechęć do osób LGBT - artykuł Navi Pillay

Homofobii sprzyja niewiedza i uprzedzenia, np. postrzeganie homoseksualizmu jako “nienaturalnego”; przekonanie, że geje przejawiają skłonność do... Więcej

Wizyta Orędowników Milenijnych Celów Rozwoju w Afryce - przemówienie SG

Tradycyjny styl życia odszedł do przeszłości, teraz kraje afrykańskie osiągają szeroki wzrost w telekomunikacji, bankowości, budownictwie, handlu... Więcej

Specjalny Przedstawiciel SG dla Iraku wzywa do pilnego porozumienia w sprawie wyborów marszałka parlamentu

Ten krok pozwoli parlamentowi wybrać nowego prezydenta, poczynić postęp w procesie formowania nowego rządu i zaangażować się... Więcej

Międzynarodowy Dzień Przeciwko Nadużywaniu i Nielegalnemu Handlowi Środkami Odurzającymi

Co roku na świecie z powodu przedawkowania narkotyków umiera około 200 tysięcy... Więcej

Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ

Każdego dnia kobiety, mężczyźni i dzieci na całym świecie doświadczają celowych fizycznych i psychicznych tortur za zgodą i na wniosek... Więcej

Kryzys w Syrii: wojna domowa, globalne zagrożenie - artykuł SG

Niebezpieczne napięcia na tle religijnym, migracje mas uchodźców, codzienne przypadki potworności wojny i szerząca się niestabilność obszaru... Więcej

Egzamin do pracy w ONZ

Zdanie egzaminu YPP to niepowtarzalna szansa rozpoczęcia międzynarodowej kariery w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Organizatorzy mają nadzieję na... Więcej

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem - przesłanie SG

„Ziemia jest przyszłością - uchrońmy ją przed zmianami klimatycznymi”
Degradacja gleby powodowana przez zmiany klimatyczne stanowi zagrożenie... Więcej

Niszczycielskie powodzie w Bośni i Hercegowinie - wypowiedź zastępcy SG

Do dnia 18 czerwca b.r. Organizacja Narodów Zjednoczonych wraz z partnerami przygotują wszechstronny plan odbudowy kraju. Działania pomocowe muszą... Więcej

Podsekretarz Generalny ONZ do Spraw Politycznych zakończył wizytę na Ukrainie

Podsekretarz Generalny podkreślił potrzebę prowadzenia inkluzywnego dialogu i reform dążących do spełnienia nadziei i oczekiwań wszystkich... Więcej

65. Konferencja NZ dla organizacji pozarządowych

Konferencja zakończy się przyjęciem Deklaracji, która będzie jednocześnie agendą działań organizacji pozarządowych w zakresie ograniczenia... Więcej

Międzynarodowy Rok Małych, Rozwijających się Państw Wyspiarskich

Od 1992 roku ONZ skupia uwagę na wyzwaniach stojących przed małymi, rozwijającymi się państwami wyspiarskimi (Small Island Developing States - SIDS).... Więcej

Światowy Dzień Środowiska - przesłanie SG

Tegoroczny Światowy Dzień Środowiska łączy się z obchodami Międzynarodowego Roku Małych, Rozwijających się Państw Wyspiarskich, który został... Więcej

"To podróbki: Nie wspieraj przestępczości zorganizowanej" - reklama społeczna UNODC

To podróbki!!! - Nie wspieraj przestępczości zorganizowanej - obejrzyj reklamę społeczną Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków... Więcej

Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ - przesłanie SG

Obecnie w 16 operacjach pokojowych służy 116 000 osób z ponad 120 krajów. Pracując w warunkach ogromnego ryzyka, żołnierze, policjanci... Więcej

Międzynarodowy konkurs na esej dla dzieci i młodzieży

Temat konkursu "Moja rola jako obywatela Ziemi" skłania do postawienia sobie pytań: Jak myślisz, jaką drogę powinna obrać ludzkość ku lepszej... Więcej

Nagła Koalicja na Rzecz Akcji Edukacyjnej

W jej skład wchodzą wybitni przywódcy, którzy z jeszcze większą wytrwałością chcą pracować nad osiągnięciem postępu... Więcej

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - przesłanie SG

Technologie informacyjne i komunikacyjne stanowią siłę napędową światowej gospodarki, oferując rozwiązania dla zrównoważonego wzrostu... Więcej

„Życzenie dla planety” - międzynarodowy konkurs na opowiadanie lub rysunek

Zapraszamy dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat do wzięcia udziału w konkursie inspirowanym przez baśń „Mały Książę”.... Więcej

Międzynarodowy Dzień Rodzin - przesłanie SG

W Międzynarodowym Dniu Rodzin potwierdźmy, że będziemy podejmować wysiłki, by wzmocnić te małe, ale jakże istotne grupy społeczne. Wtedy... Więcej

Dzień Wesak - przesłanie SG

W Dniu Wesak, który upamiętnia narodziny, oświecenie i odejście Buddy, Organizacja Narodów Zjednoczonych wraz z milionami ludzi na... Więcej

„Świat wolny od seksualnej przemocy wojennej” - Podsekretarz Generalna ONZ

Przemoc seksualna stosowana w konfliktach zbrojnych jest zbrodnią wojenną wokół której narosło wiele mitów, zbrodnią stygmatyzowaną... Więcej

„Energię czerpię z wody” - konkurs ekologiczny dla uczniów gimnazjów i szkół średnich

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia najlepiej ilustrującego hasło przewodnie. Na autorów osiemnastu najlepszych prac czekają wyjątkowe... Więcej

 

Oświadczenie rzecznika Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie sytuacji na Ukrainie

Sekretarz Generalny ONZ mocno potępia ostatnie zatrzymanie i przetrzymywanie obserwatorów wojskowych OBWE, jak również kilkoro towarzyszącego im... Więcej

 

Oświadczenie rzecznika Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie Ukrainy

Jako że stawka jest bardzo wysoka, Sekretarz Generalny poważnie obawia się, że sytuacja może szybko wymknąć się spod kontroli, czego konsekwencji nie... Więcej

Konkurs na najlepszy film krótkometrażowy „PLURAL+” Festiwal wideo dla młodzieży

PLURAL+ to konkurs dla młodych twórców filmowych, który zachęca do zapoznania się z tematyką migracji, różnorodności kulturowej... Więcej

Światowy Dzień Walki z Malarią - przesłanie SG

Chwaląc dotychczasowe postępy, nie możemy zapominać, że malaria wciąż zabija ponad pół miliona osób każdego roku. Większość z nich to dzieci... Więcej

Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi - przesłanie SG

Powietrze, którym oddychamy, woda, którą pijemy i gleba, na której rosną jadalne rośliny – wszystko to stanowi część kruchego ekosystemu... Więcej

20 lat po ludobójstwie w Rwandzie: Przerobione i nieprzerobione lekcje

Akty ludobójstwa w Rwandzie i Srebrenicy to jaskrawy przykład porażki społeczności międzynarodowej.... Więcej

Oświadczenie rzecznika SG w sprawie Syrii

Zbyt wielu ludzi w Syrii i innych krajach jest przekonanych, że konflikt w tym kraju można rozwiązać wyłącznie na drodze militarnej.... Więcej

Światowy Dzień Zdrowia - przesłanie SG

Każdego roku ponad milion osób umiera z powodu chorób przenoszonych przez komary, muchy, kleszcze i inne owady z rodziny pluskwiaków.... Więcej

XX Rocznica ludobójstwa w Rwandzie

Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz cała społeczność międzynarodowa przyznała, że nie potrafiła zapobiec ludobójstwu w Rwandzie w 1994... Więcej

Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju - przesłanie SG

Ten nowy Międzynarodowy Dzień podkreśla rolę i potencjał sportu w kwestii przestrzegania praw człowieka i usuwania barier oraz... Więcej

Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Zagrożeniu Minami i Pomocy przy Rozminowywaniu

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Wiedzy o  Zagrożeniu Minami i  Pomocy przy Rozminowywaniu skupiają się wokół roli kobiet w ... Więcej

Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie - przesłanie SG

Poprzez włączenie dzieci z autyzmem w różne programy nauczania i umożliwiane im uczęszczania do szkół wyspecjalizowanych możemy... Więcej

Międzynarodowy konkurs fotograficzny 2014 „Rolnictwo rodzinne: Żywić świat, dbać o ziemię”

Organizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego, konkurs fotograficzny zwraca uwagę na znaczenie i rolę rolnictwa... Więcej

Konkurs na Młodzieżowego Delegata 2014

Ośrodek Informacji ONZ zachęca młodych ludzi w wieku 18-25 lat, którzy biegle władają językiem angielskim, do wzięcia udziału w konkursie... Więcej

 

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Uwięzionymi i Zaginionymi Pracownikami ONZ - przesłanie SG

 Alec Collett (© UN Photo / Milton Grant)

Międzynarodowy Dzień... Więcej

Międzynarodowy Dzień Pamięci Zniesienia Transatlantyckiego Handlu Niewolnikami - przesłanie SG

Tego dnia, jak co roku, oddajemy hołd pamięci milionów mężczyzn, kobiet i dzieci... Więcej

Światowy Dzień Walki z Gruźlicą - przesłanie SG

Gruźlica zaraz po HIV/AIDS jest drugą najbardziej śmiercionośną choroba zakaźną na świecie wśród osób dorosłych. Każdego roku gruźlica zabija 1,... Więcej

Dzień Prawa do Prawdy - przesłanie SG

Organizacja Narodów Zjednoczonych wspiera szereg działań, które mają na celu ujawnienie faktów dotyczących poważnych naruszeń praw człowieka... Więcej

Międzynarodowy Dzień Wody - przesłanie SG

Współzależność wody i energii może pomóc lub przeszkodzić naszym wysiłkom dążącym do budowy stabilnych społeczeństw i godnego życia... Więcej

Międzynarodowy Dzień Szczęścia - przesłanie SG

Szczęście to nie lekkomyślność ani luksus. Szczęście to głęboko zakorzenione pragnienie dzielone przez wszystkich członków rodziny ludzkiej. Nie... Więcej

 

Komunikat rzecznika prasowego Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie Ukrainy

Sekretarz Generalny wzywa wszystkie zainteresowane strony do podjęcia zwiększonych wysiłków i  konstruktywnego zaangażowania w pokojowe... Więcej

Międzynarodowy Dzień Lasów - przesłanie SG

Pracując nad agendą rozwoju po 2015 roku, musimy uwzględnić zasadniczą rolę lasów i zobowiązać się do współpracy na rzecz ochrony tych ... Więcej

58. sesja Komisji ds. Statusu Kobiet - przemówienie SG

Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet należą do moich priorytetów, są też kwestią zasadniczą dla osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju... Więcej

Nowa strona: Międzynarodowy Rok Solidarności z Ludnością Palestyńską

Rok ten będzie miał przełomowe znaczenie dla osiągnięcia rozwiązania dwupaństwowego, mającego zakończyć okupację rozpoczętą w 1967 r. oraz... Więcej

 

Oświadczenie SG w sprawie Ukrainy

Dalsze pogorszanie sytuacji wiąże się z poważnymi reperkusjami dla obywateli Ukrainy, całego regionu oraz ... Więcej

„Równość i sprawiedliwość na sali sądowej” - Navi Pillay, Wysoka Komisarz NZ ds. Praw Człowieka

Dyskryminacja na sali sądowej, w miejscu, gdzie spodziewamy się uczciwego i bezstronnego stosowania prawa, jest szczególnie szkodliwa.... Więcej

Międzynarodowy Dzień Kobiet - przesłanie SG

Chcę przekazać następujące przesłanie każdej urodzonej dzisiaj dziewczynce, każdej kobiecie i dziewczynie na całym świecie: przestrzeganie praw... Więcej

Zaproszenie: III Sympozjum im. Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego: „ONZ – Bezsilna? Nie do zastąpienia?”

Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacja imienia... Więcej

Światowy Dzień Przyrody obchodzony pod hasłem: „Dziki entuzjazm dla dzikiej przyrody!”

Ludzie wszystkich kultur od tysiącleci korzystali z bogactwa fauny i flory. Rośliny i zwierzęta... Więcej

 

Film - “Mój język ojczysty, to coś co mnie określa”

Zapraszamy do obejrzenia filmu wyprodukowanego przez UNIC/Lima z okazji Międzynarodowego Dnia... Więcej

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ, 21 lutego 2014 r.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony jest w celu podkreślenia znaczenia, jakie... Więcej

Ukraina: wysocy funkcjonariusze ONZ potępiają nadużywanie siły w obliczu intensyfikacji protestów

20 lutego 2014 r. – Wraz ze wzrostem liczby ofiar w pogrążonym w kryzysie Kijowie i jego... Więcej

Światowy Dzień Radia - przesłanie SG

Radio może pomóc w likwidacji głęboko zakorzenionych stereotypów i zatroszczyć się o równe traktowanie kobiet... Więcej

Przemówienie Sekretarza Generalnego ONZ podczas 126. Sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego

Igrzyska Olimpijskie pokazują siłę sportu, który zbliża ludzi bez względu na wiek, rasę, przynależność społeczną, wyznanie, sprawność, płeć,... Więcej

Zaproszenie na praktyki w Ośrodku Informacji ONZ

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie serdecznie zaprasza studentów studiów magisterskich na... Więcej

Wezwanie SG do przestrzegania rozejmu olimpijskiego na czas Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich

Uczestnicy Igrzysk w Soczi poniosą flagi wielu państw, lecz wszyscy wystąpią pod wspólnym sztandarem równości, fair play, wzajemnego szacunku... Więcej

Międzynarodowy Rok Solidarności z Ludnością Palestyńską

Izraelczycy i Palestyńczycy muszą wywiązać się ze złożonych obietnic przyjęcia wynegocjowanego rozwiązania dwupaństwowego zgodnego... Więcej

Konferencja Genewska w Sprawie Syrii - wystąpienie SG

Ilu jeszcze Syryjczyków zginie, straci swoich najbliższych, zostanie okaleczonych na całe życie lub straci swoje domostwa, jeżeli nie wykorzystamy tej... Więcej

“Wizyta w Auschwitz” - artykuł SG

Stojąc kilka kroków przed krematorium w obozie Auschwitz, oddałem się chwili refleksji. Dotknąłem ręką drutu kolczastego – już nie będącego... Więcej

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - przesłanie SG

W tym roku skupiamy się na refleksji o Holokauście – osobiście wspominam swoją podróż do... Więcej

Międzynarodowy Rok Rolnictwa Rodzinnego

Wraz ze wzrostem populacji do 2030 roku należy spodziewać się 50 procentowego wzrostu zapotrzebowania na żywność. Kampania z okazji... Więcej

Międzynarodowy Rok Krystalografii

Międzynarodowy Rok Krystalografii stwarza doskonałą okazję do promowania wiedzy o krystalografii. Podejmowane wydarzenia przyczynią się do... Więcej

 

Międzynarodowy Rok Krystalografii - przesłanie SG

Krystalografia leży u podstaw badań dotyczących struktury materii, budowy minerałów i  odkrywa molekularne procesy określane jako "życie".... Więcej

Międzynarodowy Rok Solidarności z Ludnością Palestyńską - przesłanie SG

Wzywam całą społeczność międzynarodową, a zwłaszcza Izraelczyków i Palestyńczyków do podejmowania wspólnych wysiłków na rzecz... Więcej

Życzenia świąteczne

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia Więcej

Dzień Ludzkiej Solidarności - przesłanie SG

Wszyscy musimy ponieść koszty, jak i podzielić się korzyściami płynącymi ze zrównoważonego rozwoju, zgodnie z naszymi potrzebami... Więcej

Międzynarodowy Dzień Migrantów - przesłanie SG

Międzynarodowa migracja jest potężnym narzędziem w walce z ubóstwem i szansą na polepszenie życia. Obecnie jest około 232 mln migrantów... Więcej

Niezatarte wspomnienie o JFK - autor: Ban Ki-moon

Spotykając się z młodymi ludźmi na całym świecie staram się przekazać ideę, jaką JFK przekazał mi: Bądźcie obywatelami świata... Więcej

Wypowiedź Sekretarza Generalnego ONZ w Centrum Pamięci Nelsona Mandeli

Nelson Mandela był kimś więcej niż jednym z największych przywódców naszych czasów. Był nauczycielem, który uczył na własnym przykładzie.... Więcej

Nowa strona: „20 lat w walce o Twoje prawa”

Zapraszamy na nową stronę, która powstała z okazji Dnia Praw Człowieka, obchodzonego 10 grudnia na całym świecie. Strona przedstawia 20... Więcej

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet - przesłanie SG

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt bezpośrednio dotyczy nie tylko poszczególnych osób, lecz również godzi w nasze... Więcej

Spotkanie ministrów w sprawie finansowania walki ze zmianami klimatu

Finansowanie walki ze zmianami klimatu to inwestycja w przyszłość, która nie może stać się zakładnikiem krótkotrwałych trudności... Więcej

Sekretarz Generalny ONZ i Premier Donald Tusk - spotkanie prasowe

Polska odgrywała i odgrywa ważną rolę w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polska jest krajem, który pomyślnie dokonał transformacji... Więcej

Sekretarz Generalny ONZ i Prezydent Bronisław Komorowski - spotkanie prasowe

Zaprosiłem Pana Prezydenta Komorowskiego na Szczyt Klimatyczny, który odbędzie się w Nowym Jorku we wrześniu przyszłego roku. Mam nadzieję, że... Więcej

Oświadczenie SG - Były Niemiecki Nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz – Birkenau

Stojąc przed komorami gazowymi i krematorium, nie mogę uwierzyć w to wszystko. Drżę ze zgrozy na myśl o okrucieństwie tych, którzy... Więcej

Konferencja w Sprawie Zmian Klimatu - wystąpienie SG

Na całym świecie ludzie odczuwają skutki zmian klimatycznych i obawiają się wzburzenia planety Ziemi, zaniepokojonej ocieplaniem się klimatu. ... Więcej

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych - przesłanie SG

W Światowym Dniu Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych przypominamy, że każdego roku wypadki drogowe pochłaniają niemal milion dwieście czterdzieści... Więcej

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - przesłanie SG

Tolerancja nie może być pasywna. Wymaga dokonywania świadomych wyborów opartych na wzajemnym zrozumieniu i szacunku, szczególnie gdy istnieje... Więcej

 

Informacja prasowa - Sekretarz Generalny ONZ z wizytą w Miejscu Pamięci Auschwitz

Zapraszamy dziennikarzy do relacjonowania wizyty Sekretarza Generalnego w byłych obozach Auschwitz I i Auschwitz... Więcej

Międzynarodowy Tydzień Nauki i Pokoju - przesłanie SG

Nauka i technologia odgrywają ważną rolę w promowaniu postępu i pokoju na świecie. Mają znaczenie dla wielu dziedzin związanych m.in.... Więcej

 

Komitet ONZ Przeciwko Torturom zbada sytuację w Polsce

W dniach 30 i 31 października b.r. Komitet ONZ Przeciwko Torturom dokona przeglądu sytuacji w Polsce. Sesje posiedzeń będzie można... Więcej

Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych - przesłanie SG

Konflikt w Syrii stanowi nasze największe wyzwanie dla światowego bezpieczeństwa.
Miliony ludzi polegają na pomocy humanitarnej udzielanej... Więcej

Nowa strona: Demokracja i ONZ - kobiety a demokracja

Prawdziwa demokracja wymaga uczestnictwa kobiet, a kobiety potrzebują demokracji, jeśli mają zmieniać przepisy i systemy prawne, które... Więcej

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem - przesłanie SG

Razem możemy stworzyć zrównoważony świat, w którym będzie panował pokój i dostatek, sprawiedliwość i równość – świat pełen... Więcej

Fala dyplomatycznych osiągnięć na forum ONZ - artykuł SG

Ten tydzień przyniósł przełom pod postacią rezolucji Rady Bezpieczeństwa w sprawie Syrii -- to pierwsza pozytywna wiadomość po latach impasu... Więcej

Syria: wspólne działania Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej i Organizacji Narodów Zjednoczonych

Sekretarz Generalny ONZ przedłożył Radzie propozycję utworzenia wspólnej misji Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej i Organizacji Narodów... Więcej

Nowa strona: Demokracja i ONZ - społeczeństwo obywatelskie

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Demokracji (UNDEF) wspiera projekty, które umacniają społeczeństwo obywatelskie, promują prawa człowieka... Więcej

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych - przesłanie SG

Do 2050 roku populacja osób starszych w krajach rozwiniętych będzie dwukrotnie większa od populacji dzieci. Szacuje się, że liczba osób starszych... Więcej

68. sesja Zgromadzenia Ogólnego - forum na temat Milenijnych Celów Rozwoju

Nowe zobowiązania w wysokości $2,5 miliarda pomogą osiągnąć cele redukcji ubóstwa na świecie. ONZ uruchamia innowacyjne partnerstwa na rzecz... Więcej

Wystąpienie Prezydenta RP na 68. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Dramat Syrii, w tym użycie broni chemicznej, jest egzemplifikacją szerszego zjawiska, którym jest lekceważenie przyjętych przez naszą organizację... Więcej

68. sesja Zgromadzenia Ogólnego - Agenda rozwoju po roku 2015

Tematem 68. sesji Zgromadzenia Ogólnego jest „Agenda rozwoju po roku 2015: przygotowanie gruntu” . Na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych odbędzie... Więcej

Raport Sekretarza Generalnego ONZ: „Godne Życie Dla Wszystkich"

25 września odbędzie się specjalne spotkanie zwołane przez przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ na temat stanu realizacji Milenijnych Celów... Więcej

Raport Misji ONZ badającej zarzuty użycia broni chemicznej w Syrii

To jest zbrodnia wojenna i poważne naruszenie protokołu z 1925 r. oraz norm międzynarodowego prawa zwyczajowego. Ufam, że tak jak ja cały świat... Więcej

Międzynarodowy Dzień Pokoju - przesłanie Sekretarza Generalnego

Tegoroczne obchody podkreślają znaczenie inicjatywy ‘Edukacja dla Pokoju’. Musimy wspierać globalną edukację i budować społeczeństwo ceniące... Więcej

Przygotowanie Gruntu - artykuł przewodniczącego 68. sesji Zgromadzenia Ogólnego

ONZ zajmie się stworzeniem nowego paradygmatu związanego z Agendą Rozwoju Po 2015 roku. Prawdopodobnie będzie to jedno z najbardziej odważnych... Więcej

Nowa strona: Demokracja i ONZ - wybory krajowe

Głównym celem udzielanej przez ONZ pomocy wyborczej jest wspieranie państw członkowskich w organizacji regularnych, inkluzyjnych i  przejrzystych... Więcej

68. sesja Zgromadzenia Ogólnego: harmonogram prac

Skrócona lista harmonogramu prac 68. sesji Zgromadzenia Ogólnego... Więcej

68. sesja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych

Otwarcie sześćdziesiątej ósmej sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych nastąpi wewtorek 17 września b.r. o godzinie... Więcej

 

Międzynarodowy Dzień Demokracji - przesłanie SG

Wypowiedz się. Zaangażuj się. Wyjdź naprzeciw, zrozum i wysłuchaj tych, którzy są od Ciebie słabsi i bezbronni. Wszyscy mamy jednakowy... Więcej

Nowa strona: Demokracja i ONZ - prawa człowieka

Demokracja to jedna z uniwersalnych, niepodzielnych i kluczowych wartości i zasad Organizacji Narodów Zjednoczonych. Opiera się na... Więcej

Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji - przesłanie SG

Ponad 773 milionów młodych ludzi i osób dorosłych nie jest w stanie przeczytać tego przesłania. Należą oni do tej części naszego... Więcej

Strona ‘Wirtualna wycieczka po ONZ’ – nowe materiały

Na stronie znajdują się nowe informacje na temat sześciu głównych organów ONZ – Zgromadzenia Ogólnego, Rady Bezpieczeństwa, Rady Gospodarczej... Więcej

Międzynarodowy Dzień Dobroczynności - przesłanie SG

W tym nowym Międzynarodowym Dniu Dobroczynności zwracam się do każdego człowieka w każdym wieku na całym świecie i zachęcam do... Więcej

Bezprawie w sercu Afryki - artykuł Asystenta SG ds. Praw Człowieka

Jeżeli bezpieczeństwo nie poprawi się, nauczyciele i lekarze, którzy schronili się w stolicy, nie powrócą do szkół i ośrodków... Więcej

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej - przesłanie SG

Kampania: "Jak myślisz, czego więcej potrzebuje świat?" Zachęcam wszystkich w każdym zakątku świata do odwiedzenia naszej strony internetowej... Więcej

Międzynarodowy Dzień Młodzieży - przesłanie SG

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Młodzieży skupiają się wokół zagadnienia migracji młodych ludzi. Rocznie emigruje 214 milionów ludzi,... Więcej

Nowa strona: ONZ wobec terroryzmu

Strona przedstawia definicje terroryzmu, Globalną Strategię Zwalczania Terroryzmu, konwencje międzynarodowe, działania podjęte przez ONZ oraz takie... Więcej

Międzynarodowy Dzień Przyjaźni - przesłanie SG

W tym Międzynarodowym Dniu Przyjaźni dążmy do podtrzymania dobrych relacji, które wzmacniają nasze wspólne człowieczeństwo i przyczyniają... Więcej

Nowa strona: Zgromadzenie Ogólne ONZ - prawa człowieka, skrajne ubóstwo, podstawowe wolności

Wytyczne są praktycznym narzędziem dla decydentów, organizacji i instytucji zajmujących się polityką publiczną, w tym kwestią ograniczenia... Więcej

Nowa strona: Raport o Milenijnych Celach Rozwoju na rok 2013

W wyniku realizacji celów udało się poprawić jakość życia milionów ludzi. Zredukowano ubóstwo, zwiększono dostęp do czystej wody, poprawiono... Więcej

Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli - przesłanie SG

Celebrując tegoroczny Dzień, Organizacja Narodów Zjednoczonych przyłącza się do Fundacji Nelsona Mandeli i zwraca się do wszystkich ludzi na... Więcej

Praca w ONZ dla młodych Polaków - jak zdać egzamin YPP

Zamierzasz przystąpić do egzaminu konkursowego w ramach Young Professionals Programme (YPP) dla młodych absolwentów wyższych uczelni i pracować... Więcej

Światowy Dzień Ludności - przesłanie SG

Jestem zadowolony, że myśl przewodnia tegorocznego Światowego Dnia Ludności wiąże się z tak wrażliwym tematem jakim są ciąże nastolatek.... Więcej

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości - przesłanie SG

W czasach trwających finansowych i ekonomicznych zawirowań spółdzielczość udowodniła swoją siłę i odporność na... Więcej

Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur, 26 czerwca 2013 r.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur wzywam państwa członkowskie ONZ, aby zwiększyły wysiłki na rzecz pomocy wszystkim tym, którzy... Więcej

Światowy Dzień Uchodźcy, 20 czerwca 2013 r.

Na świecie liczba osób przymusowo przesiedlonych nadal rośnie. Obecnie liczbę uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych szacuje się na 45... Więcej

Nowe strony: Agenda Rozwoju Po Roku 2015

Obecnie trwają prace nad opracowaniem nowego planu rozwoju dla świata. Tematem tym zajął się Panel Wysokiego Szczebla w Sprawie Agendy Rozwoju Po... Więcej

Światowy Dzień Wiedzy na Temat Niewłaściwego Traktowania Starszych Ludzi

Osoby starsze oraz całe społeczności zasługują na to, by zwalczać wszelką dyskryminację z powodu wieku oraz podnosić godność starszych... Więcej

Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ - interaktywny plakat

Z okazji Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Departament ds. Operacji Pokojowych na swojej stronie umieścił interaktywny plakat... Więcej

Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ - przesłanie SG

Misje pokojowe ONZ stale pracują nad ulepszeniem swojej polityki działania, tak by mogły one jak najlepiej sprostać pojawiającym się zagrożeniom... Więcej

Dzień Wesak - przesłanie SG

Tegoroczne obchody odbywają się w czasie, gdy świat zmaga się z wieloma problemami i  szerzy się cierpienie. Jest to okazja, aby przyjrzeć... Więcej

Konkurs na ‘Młodzieżowego Delegata’

Ośrodek Informacji ONZ zachęca młodych ludzi w wieku 18-25 lat, którzy biegle władają językiem angielskim, do wzięcia udziału w konkursie... Więcej

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej - przesłanie SG

Żyjemy w świecie odznaczającym się coraz większym brakiem bezpieczeństwa wodnego, w którym popyt na wodę często przekracza podaż,... Więcej

Kariera w ONZ - egzamin konkursowy do pracy

3 grudnia 2013 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych przeprowadzi w różnych ośrodkach na całym świecie egzamin konkursowy, organizowany w ramach... Więcej

Nowa strona: Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową

Głęboko zakorzenione homofobiczne i transfobiczne postawy, często w połączeniu z brakiem odpowiedniej ochrony prawnej przed dyskryminacją... Więcej

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - przesłanie SG

Wykorzystajmy w pełni technologie, aby w znaczny sposób zmniejszyć liczbę śmiertelnych wypadków drogowych. W ten sposób możemy... Więcej

Międzynarodowy Dzień Rodzin - przesłanie SG

Kwestia wspierania rodzin nigdy dotychczas nie była tak ważna jak w dzisiejszych czasach. Jest ona istotna dla młodego człowieka, który poszukując... Więcej

Drugi Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - przesłanie SG

Każdego roku w wypadkach drogowych ginie blisko 1,3 miliona osób, a około 50 milionów odnosi obrażenia. Ponad 250 tysięcy ofiar śmiertelnych... Więcej

Drugi Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

6 maja b.r. rozpoczyna się Drugi Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który będzie poświęcony kwestiom bezpieczeństwa pieszych. Szacuje... Więcej

Powieść graficzna: ludobójstwo w Rwandzie widziane oczami dzieci

Skutki ludobójstwa są odczuwalne po dzień dzisiejszy na wiele sposobów przez wszystkich Rwandyjczyków: dzieci, kobiety i mężczyzn. Zapraszamy do... Więcej

 

Apel szefów wiodących agend humanitarnych systemu NZ o pomoc dla narodu syryjskiego

W imieniu tych wszystkich ludzi, którzy już tyle wycierpieli i których przyszłość wisi na włosku, apelujemy: Dość już! Zbierzcie się... Więcej

Międzynarodowy Konkurs Rysunkowy dla Dzieci - Wstępne rezultaty dla Europy

Z Europy na konkurs nadeszło blisko 10 000 prac. Najwięcej przesłały dzieci z Polski – w sumie ponad 3 700... Więcej

Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi - wypowiedź SG

Gdy działamy na szkodę Ziemi, niszczymy nasz jedyny dom oraz szansę na... Więcej

Światowy Dzień Zdrowia - przesłanie SG

Podczas tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia świat bije na alarm przypominając o cichym globalnym zabójcy, jakim jest... Więcej

Nowa strona: Ludobójstwo w Rwandzie

W 1994 roku na oczach społeczności międzynarodowej doszło do masakry ponad 800 000 Rwandyjczyków, w większości z grupy etnicznej Tutsi.... Więcej

Oświadczenie SG w sprawie przyjęcia Traktatu o Handlu Bronią

Jest to wydarzenie o  historycznym znaczeniu, do którego doszło w wyniku wieloletnich negocjacji dyplomatycznych i podjęcia znaczących... Więcej

Światowy Dzień Wiedzy o Autyźmie - przesłanie SG

Nadszedł czas, by działać na rzecz bardziej włączającego społeczeństwa, podkreślać zdolności osób dotkniętych autyzmem oraz zapewnić im... Więcej

 

Komunikat w sprawie zakończenia Konferencji NZ dotyczącej Traktatu o Handlu Bronią

Sekretarz Generalny ONZ jest głęboko rozczarowany fiaskiem Końcowej Konferencji NZ dotyczącej Traktatu o Handlu Bronią, na której nie osiągnięto... Więcej

Tydzień solidarności z ludami zmagającymi się z rasizmem i dyskryminacją rasową

Sport i towarzyszące mu wartości, takie jak samodyscyplina, szacunek dla przeciwnika, fair play czy praca zespołowa, mogą pomóc w integracji... Więcej

Międzynarodowy Dzień Lasów i Drzew - przesłanie SG

Człowiek zaspokaja swoje różne potrzeby kosztem lasów. Postępująca urbanizacja i zwiększona konsumpcja, zapotrzebowanie coraz liczniejszych... Więcej

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową - przesłanie SG

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową podkreśla znaczenie potęgi sportu w walce z plagą rasizmu.... Więcej

Przesłanie SG z okazji Międzynarodowego Dnia Szczęścia

Dążenie do szczęścia leży u podłoża wszelkich ludzkich starań. Ludzie na całym świecie pragną prowadzić szczęśliwe i spełnione życie... Więcej

Raport o Rozwoju Społecznym 2013

Chiny prześcignęły już Japonię i stały się drugą największą gospodarką świata, w tym samym czasie zmniejszając o wiele milionów... Więcej

Nowa strona: Końcowa Konferencja NZ dotycząca Traktatu o Handlu Bronią

Strona informuje dlaczego świat potrzebuje nowego traktatu oraz jakie są konsekwencje nieuregulowania kwestii handlu bronią. Przedstawia też fakty... Więcej

 

Wypowiedź SG na temat Konferencji NZ dotyczącej Traktatu o Handlu Bronią

Tylko skuteczny Traktat o Handlu Bronią jest w stanie zmniejszyć cierpienie milionów ludzi dotkniętych konfliktami zbrojnymi... Więcej

 

Wypowiedź SG dotycząca wyboru Papieża Franciszka

Pragnę wyrazić najserdeczniejsze gratulacje dla kardynała Jorge Mario Bergoglio z Buenos Aires w Argentynie, który wraz z rozpoczęciem... Więcej

Nowe strony: Międzynarodowe trybunały

Zapraszamy na stronę poświęconą prawom człowieka, na której zostały umieszczone nowe materiały dotyczące Międzynarodowych Trybunałów oraz... Więcej

 

Rezolucja RB dot. próby z bronią jądrową przeprowadzonej przez KRLD

Sekretarz Generalny pozostaje głęboko zaniepokojony podwyższonym napięciem na Półwyspie Koreańskim. Wzywa KRLD do zaniechania dalszych kroków... Więcej

Międzynarodowy Dzień Kobiet - przesłanie SG

Rozejrzyj się wokół siebie, zwróć uwagę na kobiety w swoim otoczeniu. Są one członkami twojej rodziny i społeczności. Zdajmy sobie sprawę... Więcej

Roczny raport INCB oraz roczny raport na temat prekursorów

W opublikowanym 5 marca 2013 r. corocznym raporcie Międzynarodowy Organ Kontroli Środków Odurzających (INCB) podkreśla, jak ważne jest ponoszenie... Więcej

Rozpoczęcie obchodów Międzynarodowego Roku Komosy Ryżowej

Jestem przekonany, że za sprawą komosy ryżowej uda nam się zrealizować założenia Milenijnych Celów Rozwoju. Zboże te odegra również istotną rolę... Więcej

Konferencja w sprawie finansowania pomocy dla Syrii - przemówienie SG

Ogłosiliśmy dwa apele o pomoc dla Syrii na kwotę 1,5 mld USD, by przez kolejne pół roku ograniczyć skutki katastrofy humanitarnej w tym kraju.... Więcej

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej - przesłanie SG

Obchodząc Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej widzimy, że na świecie jest zbyt wiele miejsc, gdzie nowe możliwości na poprawę swojego bytu są... Więcej

Zapobieganie najcięższym zbrodniom w 2013 r. i wyzwania z tym związane

Gdy mamy do czynienia z ochroną ludności, to Organizacja Narodów Zjednoczonych i podmioty współpracujące z nią wypełniają zadania... Więcej

Świat może usłyszeć więcej, gdy ONZ mówi kilkudziesięcioma językami

Organizacja Narodów Zjednoczonych stara się dotrzeć do wszystkich ludzi na całym świecie. Ważną rolę w promowaniu działalności Organizacji... Więcej

 

Kampania „Nazywam się Miliard” - przesłanie SG

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt na świecie przybrała już rozmiary epidemii. Jest ona szczególnie widoczna w społeczeństwach, w których... Więcej

 

Rzecznik prasowy nt. próby nuklearnej w KRLD

Sekretarz Generalny wyraża ubolewanie, że władze w Pjongjangu zignorowały wyraźny i zdecydowany apel społeczności międzynarodowej... Więcej

 

Rada Bezpieczeństwa nt. próby nuklearnej w KRLD

Członkowie Rady Bezpieczeństwa podkreślają, że w styczniu została jednogłośnie przyjęta rezolucja nr 2087, mówiąca o determinacji Rady do... Więcej

 

Przyspieszenie działań na rzecz rozbrojenia i  nierozprzestrzeniania broni jądrowej - wypowiedź SG

W ciągu czterech godzin wydaje się tyle pieniędzy na zbrojenia, ile wynoszą roczne budżety wszystkich organizacji międzynarodowych, które zajmują... Więcej

„Edukacja przede wszystkim” - globalna inicjatywa SG

Edukacja odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu społeczeństw. Każdy ma do niej prawo – nie jest ona bowiem przywilejem dla... Więcej

Międzynarodowy Rok Komosy Ryżowej

Rok 2013 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Komosy Ryżowej. Komosa ryżowa uprawiana jest już od ponad 7000 lat w Ameryce Południowej, gdzie... Więcej

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu - przesłanie SG

Tegoroczne hasło „Ocalenie w czasach Holokaustu – odwaga do okazania troski” wyraża uznanie dla tych wszystkich, którzy ryzykowali nie tylko... Więcej

Rada Bezpieczeństwa nt. ataków terrorystycznych w In Amenas

Członkowie Rady Bezpieczeństwa zdecydowanie potępiają atak terrorystyczny, do jakiego doszło 16 stycznia w In Amenas w Algierii, w wyniku... Więcej

Nowa strona: Misje pokojowe ONZ

Misje utrzymania pokoju należą do jednych z najważniejszych działań podejmowanych przez ONZ w celu zapewnienia międzynarodowego pokoju... Więcej

Międzynarodowy Rok Współpracy w Dziedzinie Wody

"Znaczenia wody nie można przecenić. Stanowi ona wspólny mianownik, leżący u podstaw najważniejszych wyzwań i potrzeb naszych czasów:... Więcej

Chroniąc wszystkich członków ludzkiej rodziny - artykuł SG

Dziś przełamujemy falę dyskryminacji zarówno na papierze, jak i w praktyce. Znikają niektóre ze starych uprzedzeń, inne jednak pozostają. Na... Więcej

Międzynarodowy Dzień Solidarności - przesłanie SG 20 grudnia 2012 r.

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Solidarności obchodzony jest w okresie dramatycznych przemian. Ludzie na całym świecie żądają większej wolności... Więcej

Życzenia świąteczne

Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku... Więcej

 

Międzynarodowy Dzień Migrantów - przesłanie SG

Poświęcenie uwagi prawom migrantów jest szczególnie ważne w dobie światowego kryzysu finansowego. Trudna sytuacja ekonomiczna powoduje wdrażanie... Więcej

Nowa strona „Poznaj ONZ – wirtualna wycieczka”

Na stronie znajdują się informacje na temat historii Organizacji Narodów Zjednoczonych, godła i flagi, siedzib głównych, państw członkowskich,... Więcej

 

Kondolencje Sekretarza Generalnego z powodu śmierci Oscara Niemeyera

Z ogromnym smutkiem przyjąłem informację o śmierci Oscara Niemeyera, jednego z architektów Głównej Siedziby ONZ w Nowym Jorku. Był... Więcej

Dzień Praw Człowieka, przesłanie SG

w niektórych częściach świata obserwujemy nasilenie alarmujących zagrożeń dla demokratycznych rządów i osiągnięć, które zostały tak... Więcej

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - przesłanie SG

Jestem szczególnie wdzięczny 7,700 wolontariuszom Narodów Zjednoczonych, którzy podejmują działania dążące do zapobiegania konfliktom, pomagają... Więcej

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych - przesłanie SG

Osoby niepełnosprawne wywierają znaczący i pozytywny wpływ na społeczeństwo, a usunięcie barier, które je ograniczają, mogłoby... Więcej

Światowy Dzień AIDS - przesłanie SG

Zero nowych zakażeń HIV, zero dyskryminacji i zero zgonów spowodowanych AIDS – możemy to osiągnąć do 2015 roku.... Więcej

Wystąpienie SG przed Zgromadzeniem Ogólnym w kwestii palestyńskiej

Jestem przekonany, że Palestyńczycy mają uzasadnione prawo do własnego, niepodległego państwa. Jestem przekonany, że Izrael ma prawo do pokojowego... Więcej

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Ludnością Palestyńską - przesłanie SG

Musimy zdać sobie sprawę, że zarówno Izraelczycy, jak i Palestyńczycy pragną pokoju – pokoju, który zakończy trwającą od 1967 roku okupację... Więcej

Wystąpienie SG w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego

w tym okresie próby, gdy cały region przechodzi głęboką transformację, nie zapominajmy, że osiągnięcie pokoju jest naszym priorytetem... Więcej

„16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć” - kampania ONZ

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest jednym z najbardziej powszechnych naruszeń praw człowieka. Wejdź na stronę „16 Dni Akcji Przeciwko... Więcej

„Mój głos się liczy” - kampania ONZ z okazji Dnia Praw Człowieka

Weź udział w kampanii „My Voice Counts”, użyj mediów społecznościowych i spraw, aby Twój głos się liczył! Tym samym potwierdzisz, że... Więcej

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet - przesłanie SG

Miliony kobiet i dziewcząt na całym świecie pada ofiarą napaści, bicia, gwałtów, okaleczeń narządów płciowych, a nawet zabójstw. Jest to... Więcej

 

Oświadczenie prasowe - sytuacja w Demokratycznej Republice Konga

Członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ pragną wyrazić głębokie zaniepokojenie szybko pogarszającymi się warunkami bezpieczeństwa i kryzysem... Więcej

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych - przesłanie SG

W tym roku na całym świecie wypadki drogowe pochłonęły niemal milion dwieście tysięcy ludzkich istnień, a ponad 50 milionów osób zostało... Więcej

„ONZ dla młodzieży” - prezentacja

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją „ONZ dla młodzieży” (www.unic.un.org.pl/dla_mlodziezy/onz.pdf), przygotowaną przez Ośrodek Informacji... Więcej

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - przesłanie SG

Trzeba dążyć do czegoś więcej niż tylko do pokojowego współistnienia. Prawdziwa tolerancja wymaga swobodnego przepływu idei, jakościowej edukacji... Więcej

UNDEF zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o dotacje

Fundusz NZ na rzecz Demokracji (UNDEF) zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o finansowanie projektów promujących rozwój... Więcej

 

Oświadczenie rzecznika Sekretarza Generalnego - wybory w USA

Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych składa serdeczne gratulacje prezydentowi Barackowi Obamie z okazji jego reelekcji na urząd... Więcej

ONZ a spółdzielczość - artykuł p.o. Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie

Powinny być prowadzone działania na szczeblu krajowym dążące do sprawiedliwego, zrównoważonego wzrostu i wspierające produktywność. Działania... Więcej

Nowa strona: Raport „Globalne Partnerstwo dla Rozwoju: Urzeczywistnienie Retoryki”

Autorzy raportu stwierdzają, istotne osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju są zagrożone spowolnieniem na skutek malejącego wsparcia finansowego. Mimo... Więcej

Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych - przesłanie SG

Żyjemy w czasach wielkiego wzburzenia społecznego, przemian i transformacji. Szerzy się poczucie niepewności, nierówności oraz nietolerancja.... Więcej

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem - przesłanie SG

Łatwo jest potępiać ubóstwo, ale trudno z nim walczyć. Ci, którzy cierpią głód, niedostatek i poniżenie, nie potrzebują współczujących... Więcej

Światowa kampania ONZ na rzecz walki z ubóstwem

17 października 2012 r. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Z tej okazji po raz pierwszy na świecie zostanie zorganizowana... Więcej

Pokojowa Nagroda Nobla dla Unii Europejskiej - oświadczenie SG

Nieodzowny partner Organizacji Narodów Zjednoczonych otrzymał dzisiaj zasłużony dowód uznania za swoje osiągnięcia oraz istotną rolę, jaką odgrywa... Więcej

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania i Ograniczania Skutków Katastrof - przesłanie SG

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Zapobiegania i Ograniczania Skutków Katastrof skupiają się na istotnej roli, jaką kobiety i dziewczęta... Więcej

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego - przesłanie SG

Depresja zmniejsza zdolność osób chorych do radzenia sobie z wyzwaniami życia codziennego. Często prowadzi do rozpadu rodzin, przeszkadza... Więcej

 

Komunikaty prasowe ONZ w sprawie Syrii (4 października)

W miarę jak sytuacja w Syrii pogarsza się, zwiększa się ryzyko eskalacji konfliktu w regionie oraz zagrożony jest międzynarodowy pokój... Więcej

Światowy Dzień Nauczyciela - przesłanie SG

Żaden system edukacyjny nie zastąpi samych nauczycieli. Pełnią oni przewodnią rolę w procesie kształcenia – przekazują wiedzę, wartości... Więcej

Oświadczenie Rzecznika SG w sprawie incydentu na syryjskiej granicy

Dzisiejsze incydenty, podczas których tureckie miasteczko zostało ostrzelane przez stronę syryjską, po raz kolejny pokazują, jak konflikt w Syrii... Więcej

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy - przesłanie SG

To rządy państw muszą wykazać się przywództwem. Jednakże docelowo świat bez przemocy zostanie zbudowany przez ludzi: nauczycieli i przywódców... Więcej

Światowy Dzień Habitatu - przesłanie SG

Połowa ludności Ziemi zamieszkuje małe i duże miasta. Już za dwa pokolenia, dwie trzecie światowej populacji będzie zamieszkiwać tereny miejskie.... Więcej

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych - przesłanie SG

Szybkie starzenie się populacji oraz stały wzrost długości życia ludzi na całym świecie świadczą o jednej z największych społecznych,... Więcej

Wystąpienie Prezydenta RP podczas 67. sesji Zgromadzenia Ogólnego

Po doświadczeniach ostatnich lat świat nadal znajduje się w trudnym momencie swego rozwoju. Bezsporna pozostaje słabość instytucji międzynarodowych... Więcej

Światowe działania na rzecz pokoju - kampania cyfrowa

Z okazji 67. sesji Zgromadzenia Ogólnego ogłoszona została kampania cyfrowa dotycząca zaangażowania poszczególnych państw członkowskich... Więcej

„Edukacja przede wszystkim” - globalna inicjatywa SG

Edukacja ukształtowała moje życie i historię mojego kraju. Dorastałem w społeczeństwie spustoszonym przez wojnę i pogrążonym... Więcej

„Wyzwanie rzucone ambicjom” - artykuł SG

Każdego roku we wrześniu, w siedzibie głównej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku spotykają się przywódcy rządów, aby dokonać... Więcej

 

Spotkanie wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego NZ dotyczące rządów prawa

Uznając rosnące znaczenie praworządności dla celów Narodów Zjednoczonych, 24 września 2012 r., na dzień przed debatą ogólną, Zgromadzenie Ogólne... Więcej

Światowy Dzień Turystyki - przesłanie SG

Każdy z nas ma do odegrania ważną rolę w zrównoważonej turystyce.(...)Chciałbym również podziękować turystom, którzy przyczyniają się... Więcej

22 Międzynarodowy Konkurs Rysunkowy dla Dzieci Woda: Skąd się bierze woda? Woda jako źródło życia.

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 6-14 lat do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Rysunkowym na temat środowiska.... Więcej

Międzynarodowy Dzień Pokoju - przesłanie SG

Zwracamy się do wszystkich ludzi na świecie, aby w południe lokalnego czasu uczcili minutą ciszy ofiary konfliktów zbrojnych – tych, którzy... Więcej

67. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ

We wtorek 18 września 2012 r. w siedzibie głównej ONZ, Zgromadzenie Ogólne rozpocznie sześćdziesiątą siódmą sesję. W poniedziałek 24... Więcej

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej - przesłanie SG

25 lat temu jedno z największych wyzwań dla ludzkości – kurczenie się warstwy ozonowej, chroniącej życie na ziemi przed szkodliwym promieniowaniem... Więcej

Międzynarodowy Dzień Demokracji - przesłanie SG

Spoglądamy dziś wstecz na kolejny rok pełen nadzwyczajnych wydarzeń w historii demokracji – historii, która wciąż jest tworzona przez ludzi... Więcej

Nowa strona: Raport o Milenijnych Celach Rozwoju - 2012 r., Woda jako jeden z obszarów Milenijnych Celów Rozwoju

W 2010 roku 89 procent ludności na świecie korzystało z ulepszonych źródeł wody pitnej, co oznacza wzrost do 76 procent w porównaniu... Więcej

Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji - przesłanie SG

Szacuje się, że 775 milionów młodych ludzi i dorosłych na całym świecie nadal nie umie ani czytać, ani pisać; 122 miliony dzieci nie odbiera... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ do Walnego Zgromadzenia Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego

Jakkolwiek może to być bolesne, pamięć o Holokauście i edukacja przyszłych pokoleń jest koniecznością, aby pokonać uprzedzenia, przemóc... Więcej

"Świat jest nadmiernie uzbrojony, a pokój niedofinansowany - artykuł SG

W ubiegłym roku światowe wydatki na wojskowość przekroczyły 1.7 bln USD. Stanowi to sumę ponad 4.6 mld USD dziennie, która odpowiada niemal... Więcej

Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych - przesłanie SG

W Międzynarodowym Dniu Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych osobiście zobowiązuję się kontynuować swoje zaangażowanie w kwestie rozbrojenia... Więcej

To Twoje Zgromadzenie Ogólne – video ONZ

Z okazji zbliżającej się 67. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Telewizja ONZ przygotowała krótkie video we wszystkich sześciu oficjalnych językach... Więcej

Woda jako jeden z obszarów Milenijnych Celów Rozwoju - Raport 2012

Siódmy Milenijny Cel Rozwoju, który dotyczy wody został zrealizowany już w 2010 roku - na pięć lat przed ostatecznym terminem.... Więcej

Światowa kampania humanitarna 2012

Kampania skierowana jest do pojedynczych osób z prośbą o złożenie obietnicy, że w dniu 19 sierpnia udzielą one pomocy osobie... Więcej

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej - przesłanie SG

Przyczyńmy się do nadania znaczenia Światowemu Dniu Pomocy Humanitarnej i przedstawmy nasze dobre uczynki na stronie www.whd-iwashere.com . Może się... Więcej

Międzynarodowy Dzień Młodzieży - przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ

Zbyt wielu młodych ludzi, w tym również dobrze wykształconych, cierpi z powodu niskiego wynagrodzenia, pracy bez perspektyw i rekordowo... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Ludności Tubylczej na Świecie 9 sierpnia 2012 r.

Tematem tegorocznego Międzynarodowego Dnia Ludności Tubylczej na Świecie jest „Lokalne media – większe prawo głosu ludności tubylczej”. Od... Więcej

Sekretarz Generalny ONZ z wizytą w Londynie podczas Igrzysk Olimpijskich

Organizacja Narodów Zjednoczonych podkreśla znaczącą rolę sportu i wychowania fizycznego w takich dziedzinach jak rozwój, pokój na świecie... Więcej

Przesłanie SG dotyczące Rozejmu Olimpijskiego - lipiec 2012 r.

Dziś, sport i wydarzenia, takie jak Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie, przełamują bariery i gromadzą ludzi z całego świata,... Więcej

Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli - przesłanie SG

Nelson Mandela poświęcił 67 lat swojego życia, by odmienić los ludności Afryki... Więcej

Syria: Sześciopunktowa propozycja Wspólnego Specjalnego Wysłannika ONZ i Ligi Państw Arabskich

... zobowiązać się do zaprzestania walk oraz pod skutecznym nadzorem Organizacji Narodów Zjednoczonych niezwłocznie zaprzestać przemocy zbrojnej we... Więcej

Raport o Milenijnych Celach Rozwoju (2012)

Zgodnie z Raportem o Milenijnych Celach Rozwoju, po raz pierwszy odkąd zaczęto monitorować kwestię ubóstwa, zarówno liczba osób żyjących... Więcej

Grupa Działania do Spraw Syrii - komunikat końcowy

Członkowie Grupy Działania są zdecydowani podjąć pilne, intensywne prace w celu położenia kresu przemocy i łamaniu praw człowieka oraz... Więcej

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości - przesłanie SG

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości jest okazją do zwrócenia szczególnej uwagi na sposób w jaki spółdzielnie budują lepszy świat poprzez... Więcej

Wystąpienie SG dotyczące rezultatów Konferencji Rio+20

W Rio byliśmy świadkami dalszego rozwoju globalnego ruchu na rzecz zmiany, który niezaprzeczalnie... Więcej

Światowy Raport o Narkotykach (2012)

Około 230 milionów ludzi, czyli co 20 osoba, co najmniej raz zażyła nielegalne środki odurzające w 2010 roku - stwierdza Światowy Raport... Więcej

Oświadczenie SG z okazji zamknięcia konferencji Rio+20

Szczyt Rio+20 dał nam solidne podstawy, na których możemy budować. Dał nam też narzędzia, których możemy do tej budowy użyć. Praca zaczyna się już... Więcej

Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur - przesłanie SG

W zbyt wielu krajach odpowiedzią na słuszne żądania wolności i praw człowieka są brutalne represje. Nawet wtedy, gdy zmieniają się reżimy,... Więcej

Międzynarodowy Dzień Przeciwko Nadużywaniu i Nielegalnemu Handlowi Środkami Odurzającymi

Miliardy dolarów pochodzących ze sprzedaży nielegalnych środków odurzających napędzają działalność terrorystyczną i inne przestępstwa, takie... Więcej

Uroczystość otwarcia konferencji Rio+20 - przemówienie SG

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że wkroczyliśmy w nową erę… a nawet w nową epokę geologiczną, gdzie działalność człowieka... Więcej

Globalny ruch na rzecz zmiany - artykuł SG

W Rio ponad tysiąc liderów korporacji ze wszystkich kontynentów przekaże wspólne przesłanie: to, co dotychczas było normą w biznesie,... Więcej

Światowy Dzień Uchodźcy - przesłanie SG

Pomimo ograniczonych budżetów państw na całym świecie, nie możemy odwrócić się tyłem do ludzi, którzy są w potrzebie. Uchodźcy opuszczają... Więcej

Egzamin do pracy w ONZ

Do przystąpienia do egzaminu zapraszamy młodych, dynamicznych absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych działalnością ONZ i jej agend... Więcej

Nowa edycja konferencji Modelu ONZ

W dniach 27-29 sierpnia 2012 r. DPI organizuje warsztaty związane z Modelem ONZ dla liderów studenckich, którzy są zaangażowani... Więcej

Światowy Dzień Środowiska - przesłanie SG

Zrównoważony rozwój zakłada stworzenie szans dla wszystkich ludzi przy zachowaniu równowagi pomiędzy rozwojem społecznym, gospodarczym... Więcej

Światowy Dzień bez Tytoniu - przesłanie SG

Tegoroczny Światowy Dzień bez Tytoniu obchodzimy w momencie, gdy przemysł tytoniowy podejmuje coraz bardziej agresywne działania, aby zniweczyć... Więcej

Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych - przesłanie SG

Obecnie 116 państw członkowskich wspomaga nasze operacje wojskowym i policyjnym personelem. Ta imponująca liczba odzwierciedla rosnące przekonanie... Więcej

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej - przesłanie SG

Pomimo olbrzymiego znaczenia bioróżnorodności środowiska morskiego – która jest tematem przewodnim tegorocznego Międzynarodowego Dnia Różnorodności... Więcej

Wyeliminujmy polio. Już teraz. - Autor: Ban Ki Moon

Szerzące się w zastraszającym tempie wirusy i nieokiełznany ogień mają dwie wspólne cechy. Jeżeli je zlekceważymy, rozprzestrzenią się... Więcej

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, 17 maja - przesłanie SG

Pragnę wyrazić zadowolenie, iż w centrum zainteresowania tegorocznych obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego... Więcej

Międzynarodowy Dzień Rodzin, 15 maja - przesłanie SG

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Rodzin podkreśla potrzebę równowagi pomiędzy pracą a życiem rodzinnym. Jego celem jest wspieranie pracowników na... Więcej

Raport o Rozwoju Społecznym w Afryce na rok 2012: Przyszłość i Bezpieczeństwo Żywnościowe

Gdyby rządy państw afrykańskich w ciągu ostatnich 30 lat spełniły oczekiwania swoich społeczeństw, ten Raport nie byłby potrzebny. Jedna czwarta... Więcej

NOTA PRASOWA (UNDP) - Raport o Rozwoju Społecznym w Afryce na rok 2012: Przyszłość i Bezpieczeństwo Żywnościowe

Afryka Subsaharyjska nie utrzyma swego wzmożonego wzrostu gospodarczego o ile nie wyeliminuje głodu, który dotyka blisko jedną czwartą mieszkańców,... Więcej

„Przewodnik Polityczny ONZ” - autor dr Janusz Rydzkowski

„Przewodnik Polityczny ONZ” zawiera najnowsze informacje z grudnia 2011 r. dotyczące między innymi utrzymania międzynarodowego pokoju... Więcej

Międzynarodowy Dzień Jazzu, 30 kwietnia

W tym roku po raz pierwszy będziemy obchodzili Międzynarodowy Dzień Jazzu, który został ogłoszony w listopadzie 2011 r. przez Organizację... Więcej

Światowy Dzień Walki z Malarią - przesłanie SG

Osiągnięcie stanu ‘zero zgonów na malarię’ jest jednym z kluczowych priorytetów, jaki umieściłem w planie działania na kolejne pięć... Więcej

Nowa strona: Konferencja Rio + 20

Zapraszamy na stronę internetową poświęconą konferencji „Rio+20”, na której znajdują się informacje dotyczące kwestii ubóstwa i prac,... Więcej

Światowy Dzień Zdrowia - przesłanie SG

Tegoroczny temat, „Lepsze zdrowie – dłuższe życie”, niesie ważne przesłanie: troska o zdrowie przez całe życie zwiększa szanse, by cieszyć... Więcej

Stypendium ONZ dla dziennikarzy

Departament Informacji Publicznej ONZ zaprasza do udziału w tegorocznej edycji programu stypendialnego Reham Al-Farra Memmorial Journalists... Więcej

Światowy Dzień Wiedzy o Autyźmie - przesłanie SG

Zasięg występowania autyzmu nie ogranicza się do jednego regionu lub kraju; niepełnosprawność ta jest ogólnoświatowym wyzwaniem wymagającym globalnego... Więcej

Nowa strona: Obchody ustanowione przez ONZ

Strona zawiera informacje na temat międzynarodowych dni, tygodni, lat, dekad oraz innych obchodów ogłoszonych przez... Więcej

 

Nowa strona: Obchody ustanowione przez ONZ

Zapraszamy na nową stronę poświęconą obchodom organizowanych przez ONZ. Strona zawiera informacje na temat międzynarodowych dni, tygodni, lat, dekad oraz... Więcej

Światowy Dzień Gruźlicy - przesłanie SG

Nadszedł czas, by stać się jeszcze bardziej ambitnym i "Zlikwidować gruźlicę za naszego pokolenia" – taki jest temat przewodni tegorocznego... Więcej

Światowy Dzień Wody - przesłanie SG

Tematem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Wody jest bezpieczeństwo wodne i bezpieczeństwo... Więcej

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową - przesłanie SG

Rasizm zagraża pokojowi, sprawiedliwości i postępowi społecznemu. Jest pogwałceniem praw człowieka, prowadzi do zrywania więzi między ludźmi,... Więcej

Międzynarodowy Dzień Nowruz - przesłanie SG

Przez trzy tysiące lat w dziejach świata obchody święta Nowruz jednoczyły regiony i narodowości, religie i języki. W dniu... Więcej

Międzynarodowy Dzień Kobiet - przesłanie SG

Dyskryminujące prawo i praktyki dotyczą nie tylko kobiet, ale również całych społeczeństw i narodów. W krajach, w których kobiety... Więcej

Przesłanie SG z okazji Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej, 20 lutego

Na przestrzeni minionego roku Ziemię omiótł wiatr zmian. Miliony obywateli wyraziło swoje niezadowolenie z powodu wzajemnie powiązanych kwestii:... Więcej

Nowa strona: Światowy Raport o Młodych Ludziach (2011 r.)

Światowy Raport o Młodych Ludziach powstał w oparciu o informacje pochodzące od młodych ludzi i organizacji młodzieżowych na całym... Więcej

Światowy Raport o Młodych Ludziach (nota prasowa)

Raport ONZ: młodzi ludzie na całym świecie wyrażają obawy dotyczące możliwości zatrudnienia i żądają większych inwestycji... Więcej

Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi

W grudniu 2010 roku Zgromadzenie Ogólne NZ na mocy rezolucji A/RES/65/151 ogłosiło rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Energii dla... Więcej

Pięcioletni Plan Działania - wystąpienie Sekretarza Generalnego ONZ na forum Zgromadzenia Ogólnego

Nadszedł czas na zmiany. Jeżeli będziemy mądrze sterować zmianami, możemy stworzyć bardziej bezpieczną i zrównoważoną przyszłość dla nas... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu poświęcone są dzieciom – dziewczętom i chłopcom, którzy stanęli... Więcej

Międzynarodowy Rok Spółdzielczości

Przedsiębiorstwa spółdzielcze zapewniają małym firmom stały dostęp do wiarygodnych kredytów oraz innych usług finansowych. Ponadto, przedsiębiorstwa... Więcej

Nowa strona: „Arabska wiosna”

Organizacja Narodów Zjednoczonych popiera aspiracje społeczeństw arabskich na rzecz demokracji. Sytuacja w każdym kraju arabskim jest inna – łączy... Więcej

Międzynarodowy Dzień Solidarności - przesłanie SG

W świecie pełnym wspólnych wyzwań, żadne państwo nie odniesie sukcesu działając w pojedynkę. Działając razem w imię wspólnej sprawy... Więcej

Dzień Praw Człowieka - przeslanie SG

Z końcem tego tak niezwykłego dla praw człowieka 2011 roku, zaczerpnijmy siłę z jego osiągnięć: nowych demokratycznych przemian, nowych... Więcej

Międzynarodowy Dzień Przeciw Korupcji - przesłanie SG

Korupcja może doprowadzić do marginalizowania osób ubogich, jednak nie będą one znosiły tego w milczeniu. W poprzednich latach, jak również... Więcej

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - przesłanie SG

W tym roku liczba ludności na świecie przekroczyła 7 miliardów, dlatego też musimy starać się o pozyskanie każdego, kto może pomóc innym.... Więcej

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych - przesłanie SG

Coraz więcej krajów zobowiązuje się do ochrony i promowania praw osób niepełnosprawnych. Jednak pozostało jeszcze wiele wyzwań przed nami. Osoby... Więcej

Nowa strona: ONZ dla młodzieży

Organizacja Narodów Zjednoczonych już dawno zauważyła, że młodzi ludzie mają ogromny wpływ na rozwój i wywołują pozytywne zmiany... Więcej

Światowy Dzień AIDS - przesłanie SG

Postęp, jakiego dokonaliśmy do tej pory, jest dowodem na to, że możemy zrealizować naszą wizję: zero nowych zakażeń wirusem HIV, zero dyskryminacji... Więcej

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet - przesłanie SG

Zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, powszechność występowania przemocy powinna wstrząsnąć nami wszystkimi. Przemoc –... Więcej

Raport o Rozwoju Społecznym 2011

Problemy środowiskowe mogą zagrażać państwom Europy Wschodniej i Azji Środkowej oraz ich dużym osiągnięciom w zakresie rozwoju społecznego... Więcej

Nowa strona: Tolerancja

Tolerancja to sposób w jaki myślimy, wartość jaką wyznajemy, sposób postępowania i traktowania innych oraz rola jaką pełnimy... Więcej

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - przesłanie SG

Nadszedł czas, w którym stary świat zmienia się powoli choć nieodwracalnie, a kontury nowego świata dopiero zaczynają nabierać kształtów.... Więcej

Nowa strona: Róg Afryki

W regionie Rogu Afryki panuje obecnie najgorszy kryzys humanitarny i kryzys bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Są one spowodowane... Więcej

Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych - przesłanie SG

Jeszcze w tym miesiącu powitamy siedmiomiliardowego obywatela ludzkiej rodziny. Niektórzy mówią, że jest nas zbyt dużo na naszej planecie. Ja... Więcej

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem - przesłanie SG

Zbyt często w naszych debatach na temat przyszłości zauważam, że brakuje w nich troski o biednych, młodzież i naszą planetę. Więcej

Światowy Dzień Żywności - przeslanie SG

W skali globalnej głód w Rogu Afryki stanowi jedynie niewielki fragment tego niepotrzebnego zagrożenia. Na świecie jest wystarczająco dużo... Więcej

Światowa kampania 2011 - “Wstań i Zacznij Działać”

Już po raz czwarty miliony ludzi na całym świecie „Wstanie i Zacznie Działać”, domagając się by światowi przywódcy wywiązali się... Więcej

Nowa strona: Somalia

Zapraszamy na nową stronę poświęconej Somalii, która ukazuje genezę somalijskiej wojny domowej oraz próby znalezienia pokojowego rozwiązania konfliktu.... Więcej

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania i Ograniczania Skutków Katastrof - przesłanie SG

Kiedy dojdzie do katastrofy często obwiniamy środowisko naturalne. Rzadko myślimy o działaniach człowieka, które zwiększają ryzyko... Więcej

7 miliardów ludzi - 7 miliardów działań Światowa kampania ONZ na rzecz ludzkości

31 października 2011 r. populacja na Ziemi przekroczy próg 7 miliardów ludzi. Serdecznie zapraszamy na stronę 7 miliardów... Więcej

Nowa strona - Sudan i Sudan Południowy

9 lipca 2011 r. narodziło się nowe państwo – Republika Południowego Sudanu. W wyniku przeprowadzonego w Republice Sudanu w styczniu 2011... Więcej

Światowy Dzień Habitatu - przesłanie SG

W tym roku obchody Światowego Dnia Habitatu przypadają w miesiącu, w którym według prognoz demografów narodzi się siedmiomiliardowy... Więcej

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych - przesłanie SG

Prawie dwie trzecie osób starszych mieszka w krajach rozwijających się. Jednak osoby starsze są nadal w dużym stopniu wykluczane... Więcej

Poznaj ONZ – zapraszamy na praktyki !!!

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie przyjmie studentów na praktyki w 2012 roku... Więcej

Światowy Dzień Turystyki - przesłanie Sekretarza Generalnego

Turystyka odgrywa ważną rolę w rozwoju państw i zwiększaniu poczucia globalnej solidarności. Dzięki turystyce rozwijają się możliwości dla... Więcej

„MY, LUDY” - wypowiedź SG na forum Zgromadzenia Ogólnego

Chciałbym podzielić się z wami moimi przekonaniami dotyczącymi przyszłości. Uważam, że należy skupić się na pięciu nadrzędnych sprawach –... Więcej

Pokój i demokracja: Niech świat usłyszy Twój głos!

Jest wiele sposobów uczestniczenia w demokratycznych praktykach, na przykład partycypowanie w dialogach dotyczących tworzenia konstytucji,... Więcej

Międzynarodowy Dzień Pokoju - przesłanie SG

Każdego roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju, ludzie na całym świecie opowiadają się za niestosowaniem przemocy oraz za harmonijnymi... Więcej

Raport grupy zadaniowej ds. zaległości w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju

Problemy ekonomiczne, które nastąpiły po załamaniu finansowym w 2008 r. sprawiły, że wiele krajów rozwijających się musi przeznaczyć dodatkowe... Więcej

Międzynarodowy Dzień Demokracji - przesłanie SG

W Międzynarodowym Dniu Demokracji ze zdwojoną siłą wspierajmy wszystkich ludzi, zwłaszcza młodych, gdyż dzięki nim doszło do historycznych... Więcej

Dziesiąta rocznica ataków terrorystycznych z 11 września 2011 r. - przesłanie SG

Tak jak wiele osób i instytucji na całym świecie, również Organizacja Narodów Zjednoczonych była celem terrorystów – nie dalej niż dwa tygodnie... Więcej

Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji - przesłanie Sekretarza Generalnego

Umiejętność czytania i pisania wyzwala zdolność człowieka do planowania i budowania satysfakcjonującej przyszłości. Otwiera drogę do... Więcej

Konkurs ONZ dla młodych mężczyzn na najlepszy projekt koszulki

Konkurs jest przeznaczony dla młodych mężczyzn w wieku 18 – 25 lat, którzy są przeciwko stosowaniu przemocy wobec kobiet. Uczestnicy proszeni są... Więcej

Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych - Przesłanie SG

Konieczny jest dalszy postęp w budowaniu świata wolnego od prób jądrowych i broni atomowej. Obecnie dobrowolne moratoria w sprawie prób... Więcej

Zaproszenie dla dziennikarzy - 64 Konferencja NZ dla organizacji pozarządowych

Tegoroczna konferencja ma na celu przedyskutowanie skutecznych sposobów umożliwiających obywatelom budowę zrównoważonego społeczeństwa. Uczestnicy... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Młodzieży, 12 sierpnia 2011 r.

Sekretarz Generalny ONZ podkreśla, że zbyt wielu spośród miliarda młodych ludzi na świecie nie ma dostępu do edukacji, wolności i możliwości na... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej, 19 sierpnia 2011 r.

Sekretarz Generalny ONZ podkreśla, że jak dotąd nie odnotowano ani jednego roku, w którym by nie wybuchł nowy kryzys... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego z okazji Międzynarodowego Dnia Ludności Rdzennej na Świecie, 9 sierpnia 2011 r.

Sekretarz Generalny ONZ podkreśla, że ludność rdzenna zmaga się z wieloma wyzwaniami, aby zachować swoją tożsamość, tradycję... Więcej

Sytuacja w Syrii – sprawozdanie Specjalnych Doradców Sekretarza Generalnego ONZ ds. Zapobiegania Ludobójstwu i Odpowiedzialności za Ochronę.

Według doniesień siły bezpieczeństwa nadal atakują ludność cywilną w obszarach, gdzie odbywają się protesty zabijając uczestników... Więcej

Kryzys humanitarny w Rogu Afryki

Dane opracowane przez Biuro NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA), 25 lipca 2011 r.... Więcej

Oświadczenie Rzecznika Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie ataków w Norwegii Nowy Jork, 22 lipca 2011 r. Oświadczenie prasowe Rady Bezpieczeństwa NZ w sprawie ataków terrorystycznych w Norwegii, Siedziba główna ONZ, 23 lipca 2011 r.

Atak terrorystyczny... Więcej

Głód w Somalii - artykuł Sekretarza Generalnego ONZ

Długo powstrzymywaliśmy się przed mówieniem o „klęsce głodu”. Jednak w środę oficjalnie przyznaliśmy, że sytuacja gwałtownie pogarsza... Więcej

Klęska głodu w południowej Somalii

Najbardziej dotknięte głodem rejony leżą na południu Somalii: Dolna Shabelle, Środkowa i Dolna Dżuba, Bay, Bakool, Benadir, Gedo, Hiraan. ... Więcej

Narodził się nowy kraj - artykuł Sekretarza Generalnego ONZ

W dniu 9 lipca w Dżubie wspólnie z przywódcami innych krajów uczciliśmy narodziny Sudanu Południowego. Ostatnią rzeczą, której ten... Więcej

Międzynarodowa kariera w ONZ: szansa dla ambitnych

Organizacja Narodów Zjednoczonych poszukuje młodych, dynamicznych, wysoko wykwalifikowanych osób zainteresowanych pracą w Sekretariacie ONZ.... Więcej

Uwaga! Fałszywe informacje wysyłane w imieniu ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych została powiadomiona o korespondencji rozsyłanej drogą e-mailową, pocztową, faksem lub umieszczanej na stronach... Więcej

Sekretarz Generalny ONZ - wystąpienie z okazji niepodległości Sudanu Południowego

Witam osiem milionów obywateli Republiki Sudanu Południowego . W tym wspaniałym i doniosłym dniu życzę Wam pełnej pokoju, pomyślnej... Więcej

Przesłanie SG z okazji Światowego Dnia Ludności, 11 lipca

Tegoroczny Światowy Dzień Ludności obchodzimy w przełomowym roku, w którym spodziewamy się, że populacja na Ziemi wyniesie 7 miliardów ludzi.... Więcej

10 lat realizacji Milenijnych Celów Rozwoju

W ciągu ostatnich 10 lat udało się osiągnąć olbrzymi postęp. Ubóstwo na świecie wciąż spada, więcej dzieci niż kiedykolwiek wcześniej... Więcej

Raport na temat Milenijnych Celów Rozwoju 2011 - informacja prasowa

Raport na temat Milenijnych Celów Rozwoju 2011, ogłoszony dzisiaj przez Ban Ki-moona, Sekretarza Generalnego ONZ, ocenia, że są powody do zadowolenia,... Więcej

Sytuacja wdów na świecie (Międzynarodowy Dzień Wdów)

Wdowy są nieobecne w statystykach i niezauważane przez badaczy, pomijane przez władze krajowe i lokalne, a także niedostrzegane przez... Więcej

Wystąpienie SG, Zgromadzenie Ogólne, 21 czerwca

Razem zróbmy wszystko, co w naszej mocy by pomóc naszej szlachetnej Organizacji służyć „nam, ludom narodów”.
Działając wspólnie żadne... Więcej

Międzynarodowy Dzień Wdów, przesłanie SG, 23 czerwca

Obchodzony po raz pierwszy na świecie Międzynarodowy Dzień Wdów jest okazją do zwrócenia uwagi na wiele naglących spraw, którym kobiety muszą stawiać... Więcej

Spotkanie wysokiego szczebla na temat AIDS, 8-10 czerwca 2011

Od czasu Specjalnej Sesji Narodów Zjednoczonych na temat HIV/AIDS w 2001 r., również w skali globalnej nastąpił wyraźny postęp... Więcej

10 lat rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 (2000 r.)

Raport „Dziesięć lat badań nad implementacją rezolucji 1325 w misjach pokojowych” uwypukla kluczową rolę jednostek ONZ zajmujących się... Więcej

Światowy Dzień Środowiska, Przesłanie Sekretarza Generalnego, 5 czerwca

Temat tegorocznego Światowego Dnia Środowiska "Lasy: natura w służbie człowieka” uwypukla ogromne znaczenie ekosystemów dla społeczeństw,... Więcej

Oświadczenie specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. odpadów toksycznych

Na zakończenie swojej wizyty podczas konferencji prasowej w Ośrodku Informacji ONZ w Warszawie, specjalny sprawozdawca przekazał swoje... Więcej

 

Udział społeczeństwa i gospodarowanie odpadami w Polsce: wyzwania i proponowane rozwiązania

Specjalny Sprawozdawca Narodów Zjednoczonych Calin Georgescu zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzenia szeroko zakrojonych konsultacji na szczeblu... Więcej

Światowy Dzień bez Tytoniu, Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ, 31 maja 2011 r.

Używanie tytoniu, które jest bardzo uzależniające, w XX wieku spowodowało śmierć około 100 milionów ludzi i jeżeli nie zaczniemy działać,... Więcej

Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych - przesłanie SG, 29 maja

Myślą przewodnią tegorocznego Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych jest praworządność, tak istotna dla utrzymania pokoju na świecie. ... Więcej

Konferencja prasowa z udziałem specjalnego sprawozdawcy ONZ, 31 maja

Specjalny sprawozdawca spotka się również z dziennikarzami, by podzielić się swoimi wstępnymi wnioskami z wizyty... Więcej

Odpady toksyczne: pierwsza misja eksperta ONZ ds. praw człowieka w Polsce

Od 25 do 31 maja 2011 r. z wizytą w Polsce przebywać będzie niezależny ekspert NZ. Podczas swojej misji Calin Georgescu oceni obecne problemy... Więcej

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, przesłanie SG, 22 maja 2011 r.

Celem obchodów jest edukowanie oraz podniesienie świadomości globalnego społeczeństwa dotyczącej wartości lasów oraz przerażających skutków... Więcej

64 Konferencja NZ dla organizacji pozarządowych, wrzesień 2011 r.

Konferencja w Bonn umożliwi także nawiązanie kontaktów i budowę sieci networkingowych ułatwiających współpracę organizacjom pozarządowym.... Więcej

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, przesłanie SG, 17 maja

Temat tegorocznych obchodów ‘Lepsze życie w wiejskich społecznościach dzięki technologiom informacyjnym i komunikacyjnym’ podkreśla... Więcej

Międzynarodowy Dzień Rodzin, przesłanie SG, 15 maja

Zbyt wiele rodzin cierpi z powodu chronicznej biedy i  ciężkich warunków życia. Brakuje pracy i środków, aby ‘związać koniec... Więcej

Globalna Konferencja - Model Narodów Zjednoczonych w sierpniu, Incheon, Republika Korei Południowej

Departament Informacji Publicznej ONZ zachęca studentów uczelni wyższych z całego świata w wieku 18-26 lat do udziału w konferencji.... Więcej

Dzień Pamięci o Ofiarach Wojen Chemicznych, 29 kwietnia - Przesłanie SG

W tym Dniu Pamięci, obchodzonym co roku w rocznicę wejście w życie Konwencji o zakazie broni chemicznej z 1997 r.,... Więcej

Wypowiedź Valerie Amos, Podsekretarz Generalnej NZ do Spraw Humanitarnych na temat sytuacji na Wybrzeżu Kości Słoniowej

Po rozmowach na Wybrzeżu Kości Słoniowej stało się dla mnie jasne, że stoi przed nami wiele politycznych wyzwań. Zarówno one, jak i obecne... Więcej

Wybrzeże Kości Słoniowej: "Odpowiedzialność tak, odwet nie." - Ivan Simonovic, Asystent-Sekretarz Generalny ONZ ds. Praw Człowieka

Podczas mojej ubiegłotygodniowej podróży po Abidżanie i zachodniej części Wybrzeża Kości Słoniowej, kiedy to wysiłki zmierzające do... Więcej

 

Tragiczny tydzień w historii misji pokojowych ONZ

Ostatni tydzień był jednym z najbardziej tragicznych w historii misji pokojowych ONZ. Od 30 marca do 6 kwietnia 2011 r. życie straciło... Więcej

Badanie jakości wody – eksperyment chemiczny dla uczniów

Międzynarodowy Rok Chemii 2011 jest okazją do udziału w ogólnoświatowym eksperymencie chemicznym, polegającym na badaniu wody – najistotniejszego... Więcej

Światowy Dzień Zdrowia - przesłanie SG, 7 kwietnia

Niektóre lekarstwa ratujące życie naszych rodziców czy dziadków, nie są już skuteczne. Lekooporność wiąże się z ogromnymi kosztami dla systemu... Więcej

Dzień Upamiętniający 17-tą Rocznicę Ludobójstwa w Rwandzie - przesłanie SG

Organizacja Narodów Zjednoczonych stoi na straży zapobiegania podobnym tragediom. Przyznanie się międzynarodowej społeczności do braku skuteczności... Więcej

Światowy Dzień Wiedzy o Autyźmie - przesłanie SG

Dzieci i osoby dorosłe cierpiące na autyzm stają przed różnymi wyzwaniami związanymi z napiętnowaniem i dyskryminacją, jak również... Więcej

Przesłanie SG Z okazji Światowego Dnia Wody, 22 marca

W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba mieszkańców miast, którzy nie mają dostępu do wody z kranu w domu lub najbliższym otoczeniu... Więcej

Przesłanie SG z okazji Międzynarodowego Dnia Nowruz

Sekretarz Generalny ONZ nawołuje do harmonii z okazji po raz pierwszy obchodzonego Międzynarodowego Dnia... Więcej

 

Oświadczenie rzecznika Sekretarza Generalnego ONZ na temat Libii, 16 marca

Sekretarz Generalny wzywa wszystkie strony konfliktu do natychmiastowego zaprzestania walk oraz przestrzegania rezolucji 1970 Rady Bezpieczeństwa. Ci,... Więcej

Wystąpienie SG ONZ w sprawie Libii na forum Zgromadzenia Ogólnego, 1 marca

Świat przemówił jednym głosem: żądamy natychmiastowego zakończenia stosowania przemocy wobec ludności oraz pełnego poszanowania fundamentalnych praw... Więcej

Nowa strona: Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach systemu ONZ

Zapraszamy na nową stronę przedstawiającą mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach systemu ONZ. Strona dotyczy składania skarg indywidualnych... Więcej

Przesłanie SG z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, 8 marca

W obecnych czasach coraz więcej dziewcząt i kobiet ma możliwość kształcenia się, ale kwestia dostępu do edukacji różni się... Więcej

2011 - Międzynarodowy Rok Chemii ”Chemia - nasze życie, nasza przyszłość”

Nauki chemiczne mają zasadniczą rolę w rozwoju i poprawie naszego życia. Chemia
ma kluczowe znaczenie dla przeciwdziałania skutkom... Więcej

Powołanie Polskiego Komitetu ds. Obchodów Międzynarodowego Roku Ludności Pochodzenia Afrykańskiego (2011).

26 stycznia 2011 r. w siedzibie Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli rządu, organizacji... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZz okazji Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej 20 lutego 2011 r.

Sprawiedliwość społeczna jest czymś więcej niż powszechnie obowiązujące zasady etyczne – jest podstawą dla stabilności państw i dobrobytu... Więcej

Raport o Rozwoju Społecznym 2010 - Prawdziwe bogactwo Narodów: Ścieżki rozwoju społecznego

Tegoroczny Raport pokazał znaczny postęp osiągnięty przez większość krajów w wielu dziedzinach, przy czym największe sukcesy można było... Więcej

Przesłanie SG z okazji rozpoczęcia obchodów Międzynarodowego Roku Lasów

Ogłaszając rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych stworzyło ważną platformę, która ma na celu informowanie... Więcej

Przesłanie SG z okazji obchodów Światowego Tygodnia Zgody Między Wyznaniami, 1 - 7 lutego

Proklamując obchody Tygodnia, Zgromadzenie Ogólne NZ zachęca wszystkie państwa do głoszenia w pierwszym tygodniu lutego przesłania zgody między... Więcej

2011 - Międzynarodowy Rok Lasów

„Świadomość ludzi na temat znaczenia lasów wciąż wzrasta. Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę jak ważne są lasy dla stabilizacji zmian... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu

W tym roku oddajemy szczególny hołd kobietom, które ucierpiały w wyniku Holokaustu. Matkom, córkom, babciom, siostrom i ciotkom, których... Więcej

2011 - Międzynarodowy Rok Ludności Pochodzenia Afrykańskiego

Społeczność międzynarodowa nie może godzić się na to, aby całe społeczności były marginalizowane ze względu na kolor ich skóry. Ludzie pochodzenia... Więcej

Nowa strona: Konferencja klimatyczna w Cancun

Zapraszamy na nową stronę „Konferencja NZ w Sprawie Zmian Klimatu w Cancun”, która przedstawia rezultaty i postanowienia państw... Więcej

Przesłanie SG z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności, 20 grudnia

Międzynarodowy Dzień Solidarności podkreśla znaczenie działań na rzecz osób najsłabszych - dla wspólnego dobra... Więcej

Przesłanie SG z okazji Międzynarodowego Dnia Migrantów, 18 grudnia

Światowa gospodarka pozostaje niestabilna, a efekty licznych kryzysów ekonomicznych są nadal odczuwalne, szczególnie dla 214 milionów migrantów na... Więcej

Nowa strona: Nadzwyczajne Izby Sądów Kambodży

W 2001 r. Zgromadzenie Narodowe Kambodży postanowiło o utworzeniu sądu zajmującego się osądzeniem poważnych przestępstw popełnionych przez... Więcej

Przesłanie SG z okazji Dnia Praw Człowieka, 10 grudnia

To przede wszystkim na rządach państw spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie ochrony orędownikom praw człowieka. Wzywam wszystkie państwa, by... Więcej

Nowa strona: Specjalny Trybunał dla Libanu

Zapraszamy na nową stronę przedstawiającą Specjalny Trybunał dla Libanu Zawiera ona informacje na temat kompetencji Trybunału, jego organizacji, składu,... Więcej

Przesłanie SG z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Korupcji, 9 grudnia

Korupcja stanowi zagrożenie dla rozwoju, demokracji i stabilności państw. Zakłóca wymianę handlową, ogranicza wzrost gospodarczy i zniechęca... Więcej

Przesłanie SG z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, 5 grudnia

Wolontariat łączy pojedyncze osoby i całe społeczeństwa. Stanowi potężną siłę, która mobilizuje wszystkie grupy społeczne do aktywnej... Więcej

Przesłanie SG z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, 3 grudnia

Niepełnosprawność często łączy się z ubóstwem. Osoby niepełnosprawne stanowią około 20% ludzi żyjących w biedzie w krajach... Więcej

Przesłanie SG z okazji Międzynarodowego Dnia Zniesienia Niewolnictwa, 2 grudnia

Zniesienie transatlantyckiego handlu niewolnikami w XIX wieku nie zakończyło tego procederu na świecie. Wręcz przeciwnie, przybrał on nowe formy... Więcej

Nowa strona: Specjalny Trybunał dla Sierra Leone

Zapraszamy na nową stronę przedstawiającą Specjalny Trybunał dla Sierra Leone. Zawiera ona informacje na temat kompetencji Trybunału, jego organizacji,... Więcej

Przesłanie SG z okazji Światowego Dnia AIDS, 1 grudnia

Już trzy dekady świat boryka się z HIV/AIDS. Nadszedł czas na wyznaczenie sobie kolejnych zadań: zero nowych zakażeń wirusem HIV, zero... Więcej

Przesłanie SG ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, 25 listopada

Od Ameryki Łacińskiej do Stanów Zjednoczonych, od Azji do Afryki, mężczyźni i chłopcy, młodzi i starzy, muzycy, celebryci, znani sportowcy,... Więcej

Przesłanie SG z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, 21 listopada

W ramach inicjatywy ONZ „Współpraca dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” w nadchodzących miesiącach zostanie ogłoszony globalny... Więcej

Przesłanie SG Z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji, 16 listopada

Tolerancja ma wyjątkowe znaczenie, gdyż chroni przed polaryzacją społeczeństwa. Natomiast stereotypy, ignorancja i nienawiść grożą rozdarciem... Więcej

Przesłanie SG z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, 14 listopada

Nie można akceptować sytuacji, w której chorzy na cukrzycę umierają w wyniku braku dostępu do informacji, leczenia czy leków ratujących... Więcej

Homofobia: Przemoc poprzez nietolerancję, autor: Navanethem Pillay

Odpowiedzialność za zbrodnie nienawiści spada na ich sprawców, natomiast my wszyscy mamy obowiązek przeciwdziałać nietolerancji i uprzedzeniom oraz... Więcej

Zaproszenie na konferencję: Realizacja Milenijnych Celów Rozwoju – 5 lat na spełnienie obietnic

Zaprazamy do wzięcia udziału w konferencji i dyskusjach... Więcej

Przesłanie SG z okazji Dnia Organizacji Narodów Zjednoczonych, 24 października

W Dniu Organizacji Narodów Zjednoczonych składam wyrazy wdzięczności milionom ludzi na całym świecie, którzy głęboko wierzą w naszą pracę... Więcej

Przesłanie SG z okazji Światowego Dnia Statystyki, 20 października

Wyrażam uznanie dla ekspertów zajmujących się statystyką za ich zaangażowanie w opracowaniu raportów i publikacji. Wypełniają oni ważną... Więcej

Przesłanie SG z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, 17 października

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem skupiają uwagę świata wokół zagadnień godnej pracy, zatrudnienia, dochodów... Więcej

Przesłanie SG z okazji Światowego Dnia Żywności, 16 października

Światowy kryzys żywnościowy i finansowy nadal dotyka przede wszystkim najsłabszych. Ceny żywności pozostają niestabilne i w ostatnim... Więcej

Przesłanie SG ONZ z okazji Światowego Dnia Kobiet z Obszarów Wiejskich, 15 października

W państwach rozwijających się kobiety wykonują większość prac rolnych, borykając się z ogromnymi problemami związanymi ze złymi warunkami... Więcej

Szczyt ONZ w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju, 20-22 września

Szczyt ONZ w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju zakończył się przyjęciem globalnego planu działania zmierzającego do osiągnięcia ośmiu celów... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego 10 października 2010 r.

Choroby psychiczne znacznie wpływają na stan kondycji fizycznej człowieka i na relacje społeczne. Natomiast choroby związane ze zdrowiem fizycznym,... Więcej

Konferencja prasowa „Forum Pomocy Humanitarnej”, 12 października

O pomocy humanitarnej będą rozmawiali przedstawiciele wysokiego szczebla państw - donatorów oraz eksperci podczas międzynarodowej konferencji, jaką... Więcej

Przesłanie SG z okazji Światowego Dnia Habitatu, 4 października

Hasło tegorocznych obchodów „Lepsze miasto, lepsze życie” ma na celu podkreślenie znaczenia działań dążących do poprawy bytu miliarda... Więcej

Przesłanie SG z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, 1 października

w krajach najbardziej dotkniętych przez pandemię AIDS, to przede wszystkim osoby starsze sprawują opiekę nad osieroconymi dziećmi. W Afryce... Więcej

Przesłanie SG z okazji Światowego Dnia Turystyki, 27 września

Turystyka i bioróżnorodność są ściśle ze sobą powiązane. Miliony ludzi podróżują każdego roku, by podziwiać piękno natury. Zyski płynące... Więcej

Przemówienie SG na forum Zgromadzenia Ogólnego, 20 września 2010 r.

Zgromadziliśmy się tutaj, ponieważ walka o bardziej dostani, stabilny i sprawiedliwy świat leży na sercu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Więcej

Przesłanie SG z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju, 21 września

Młodzi ludzie dobrze rozumieją czym jest globalna różnorodność i dobrze się czują w świecie wzajemnych powiązań. Jednak są oni również... Więcej

Szczyt ONZ w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju (główne przesłania)

Milenijne Cele Rozwoju są osiągalne, ale musimy działać już teraz, gdyż zostało tylko pięć lat do realizacji Celów. Nadszedł już najwyższy... Więcej

Ludzie na całym świecie podniosą głos przeciwko ubóstwu, podczas gdy przywódcy państw przybędą na Szczyt ONZ.

Ludzie na całym świecie wyrażą swoje oczekiwania wobec rządów,
że Milenijne Cele Rozwoju zostaną osiągnięte. Nie będzie można zignorować... Więcej

Przesłanie SG z okazji Międzynarodowego Dnia Demokracji, 15 września

Zauważmy, że ludzie na całym świecie wyraźnie domagają się demokratycznych rządów. Demokracja jest celem sama w sobie i jest niezbędna dla... Więcej

Pakistan potrzebuje naszej natychmiastowej pomocy

Stojąc pod zasnutym chmurami niebem Pakistanu zobaczyłem morze cierpienia. Powódź zmyła z powierzchni ziemi tysiące miast i wiosek.... Więcej

Przesłanie SG z okazji Międzynarodowego Dnia Alfabetyzacji

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Alfabetyzacji podkreślają znaczenie umiejętności czytania i pisania dla uwłasnowolnienia kobiet.... Więcej

ONZ w Kwestii Kobiet - UN Women

2 lipca 2010 r. Zgromadzenie Ogólne zdecydowało jednogłośnie o utworzeniu nowej jednostki ONZ. Jej celem jest przyśpieszenie tempa prac dotyczących... Więcej

Konkurs na plakat „Uwolnij swoją kreatywność w walce z ubóstwem” rozstrzygnięty

Stefán Einarsson, lat 44, grafik zamieszkały w  Rejkiawiku (Islandia) otrzymał główną nagrodę za pracę „Wciąż... Więcej

Milenijne Cele Rozwoju: Kończy się czas. Artykuł Navi Pillay

Poprawa życia ludzi nie nastąpi w krajach, w których polityka rozwojowa nie jest prowadzona w oparciu o prawa człowieka. Zbyt długo... Więcej

Nowa strona: Kampania „Wstań i Zacznij Działać” w 2010 r.

Już po raz piąty miliony ludzi na całym świecie włączą się do akcji "Wstań i Zacznij Działać”: Głośniej wokół Milenijnych Celów... Więcej

Przesłanie SG ONZ z okazji Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej, 19 sierpnia

Ludzie, którzy przeżyli tragiczne wydarzenia, często są pozostawieni... Więcej

Inauguracja Międzynarodowego Roku Młodzieży, 12 sierpnia

Przyjmując rezolucję 64/134, ogłaszającą obchody Międzynarodowego Roku Młodzieży, państwa członkowskie ONZ podkreśliły jak ważne dla... Więcej

Dlaczego ogłoszono Międzynarodowy Rok Młodzieży?

Świat zmaga się z wieloma, często zazębiającymi się kryzysami (finansowym, bezpieczeństwa, środowiskowym) i problemami... Więcej

Przesłanie SG z okazji Międzynarodowego Dnia Młodzieży, 12 sierpnia

Światowy kryzys ekonomiczny wywarł negatywny wpływ na sytuację młodych ludzi – z powodu kryzysu część młodzieży straciła pracę, więc... Więcej

Przesłanie SG z okazji Międzynarodowego Dnia Ludności Rdzennej na Świecie, 9 sierpnia

To dzięki ludności tubylczej spora część kulturowej historii świata przetrwała do dnia dzisiejszego. Większość języków świata używana jest... Więcej

Nowa strona: Trzęsienie ziemi na Haiti w 2010 roku

W styczniu 2010 r. Haiti, najbiedniejszy kraj zachodniej hemisfery, nawiedziło trzęsienie... Więcej

Przesłanie SG z okazji Międzynarodowego Dnia Ludności, 11 lipca


W tym roku, blisko sześćdziesiąt państw zgromadzi dane o stanie populacji, potrzebne do... Więcej

Przesłanie SG z okazji Miedzynarodowego Dnia Nelsona Mandeli, 18 lipca

Nelson Mandela jest postacią wybitną. Uosabia najwyższe wartości człowieczeństwa oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego życie, jego siła... Więcej

Nowa strona: KAŻDEGO DNIA

Organizacja Narodów Zjednoczonych każdego dnia pomaga milionom ludzi na ogromną skalę, którą trudno jest sobie wyobrazić. ONZ działa dla ludzi... Więcej

Przesłanie SG z okazji Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur, 26 czerwca

Tortury są zbrodnią w świetle prawa międzynarodowego. Zakaz stosowania tortur jest absolutny i jednoznaczny. Żadna z takich okoliczności... Więcej

Przesłanie SG z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwko Nadużywaniu i Nielegalnemu Handlowi Środkami Odurzającymi, 26 czerwca

Nielegalny handel narkotykami ma negatywny wpływ na sprawowanie władzy i instytucje. Osłabia również spójność społeczną. Handlarze narkotyków... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Uchodźcy, 20 czerwca

Podczas tegorocznych obchodów Światowego Dnia Uchodźcy musimy zwrócić uwagę na niepokojące zjawisko - coraz mniej uchodźców ma szansę na powrót do... Więcej

Międzynarodowy Rok Zbliżania Kultur

"Dialog między kulturami, cywilizacjami i religiami jest konieczny, by spełnić główne cele Karty Narodów Zjednoczonych, przestrzegać prawa... Więcej

Przesłanie SG z okazji Światowego Dnia Walki z Pustynnieniem i Suszą, 17 czerwca

Prawie trzy czwarte terenów dotkniętych jest procesem pustynnienia. Przez ostatnie czterdzieści lat blisko jedna trzecia światowych gruntów ornych uległa... Więcej

100 dni do Międzynarodowego Dnia Pokoju - wypowiedź Sekretarza Generalnego

Hasło tegorocznego Dnia obchodzonego 21 września to „Pokój = Przyszłość”.
W centrum uwagi obchodów jest związek między... Więcej

‘Osiem Celów dla Afryki’- kampania muzyczna na rzecz walki z ubóstwem

Piosenka będzie nadawana podczas trwania i po zakończeniu Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. W trakcie Mistrzostw artyści będą promować... Więcej

„Rasizm i Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej”, artykuł Wysokiej Komisarz NZ ds. Praw Człowieka

„Wykopmy” dyskryminację z boiska. Odrzućmy wykluczenie. Sprawmy żeby rasizm znalazł się na spalonym. Więcej

Polska wśród najlepszych w europejskim konkursie na plakat

102 prace pochodzą z Francji, Polska znajduje się na drugim miejscu z 82 zgłoszonymi plakatami.... Więcej

Przesłanie SG z okazji Światowego Dnia Środowiska, 5 czerwca

Tegoroczne hasło Światowego Dnia Środowiska „Wiele gatunków. Jedna planeta. Jedna przyszłość” nawiązuje do Międzynarodowego Roku... Więcej

Polska ma szansę wygrać europejski konkurs przeciwko ubóstwu!

Jesteśmy na półmetku konkursu. Do tej pory wpłynęło 227 prac z 23 państw. Polska zajmuje trzecie miejsce pod względem ilości zgłoszonych... Więcej

Przesłanie SG z okazji Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych, 29 maja

Tegoroczne uczczenie pamięci zmarłych jest niezwykle smutnym wydarzeniem. Ostatnie 14 miesięcy zebrało szczególnie śmiertelne żniwo pośród... Więcej

Przesłanie SG z okazji Dnia Afryki, 25 maja

Tegoroczne obchody mają szczególne znaczenie ponieważ nawiązują do 50-lecia niepodległości kilku afrykańskich państw frankofońskich oraz Nigerii,... Więcej

Przesłanie SG z okazji Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej

Straty na polu bioróżnorodności burzą ekosystemy zmierzając tym samym do punktu, w którym nie będą w  stanie pełnić swoich istotnych... Więcej

Nowa Strona: Przed publikacją „Raportu o Milenijnych Celach Rozwoju - 2010 r.”

"Nie możemy zawieść miliardów istot ludzkich, które z ufnością spoglądają na społeczność międzynarodową mając nadzieję na spełnienie... Więcej

Przesłanie SG z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego, 17 maja

Jak ważną rolę odgrywa telekomunikacja świat przekonał się podczas trzęsienia ziemi, które zdewastowało Haiti na początku tego roku. Użyto wtedy... Więcej

Przesłanie SG z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin, 15 maja

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dna Rodzin skupiają się na wpływie migracji na rodzinę. Więcej

Konferencja: System Karny i Zapobieganie Przestępczości, 26 maja Warszawa

Według raportu przygotowanego przez Sekretarza Generalnego ONZ na XII Kongres, w ciągu ostatnich pięciu lat w krajach rozwiniętych zanotowano... Więcej

"Głodni wiedzy" artykuł Asha-Rose Migiro

Smukła matka pchnęła w moim kierunku swoje wygladające na osiem lat, bystrookie dziecko. – On chce się uczyć – powiedziała mi... Więcej

Konkurs na plakat „UWOLNIJ SWOJĄ KREATYWNOŚĆ W WALCE Z UBÓSTWEM”

Zaprojektuj plakat przeciwko ubóstwu.
Nagroda ufundowana przez hiszpańską Prezydencję Unii Europejskiej wynosi 5,000... Więcej

Przesłanie SG z okazji Światowego Dnia Wolności Prasy, 3 maja 2010 r.

Niektórzy dziennikarze są narażeni na zastraszanie, zatrzymanie lub nawet na utratę życia, tylko i wyłącznie z powodu korzystania ze swojego... Więcej

Nowa strona: Konferencja Pekin + 15

Komisja skupiła się na omówieniu tematyki umieralności okołoporodowej, przemocy wobec kobiet, roli kobiet w podejmowaniu decyzji oraz na utworzeniu... Więcej

Przesłanie SG z okazji Międzynarodowego Dnia Matki Ziemi, 22 kwietnia

Bez zrównoważonej polityki środowiskowej mamy marne szanse osiągnąć założone cele, czyli zmniejszyć ubóstwo, głód na świecie, poprawić opiekę... Więcej

Zgromadzenie Ogólne NZ składa uroczysty hołd polskiemu Prezydentowi, który zginął w katastrofie lotniczej

Zastępca przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego, w skład którego wchodzą 192 państwa członkowskie, Christopher Fitzherbert Hackett (Barbados)... Więcej

Hołd po śmierci polskiego przywódcy i wysokiego szczebla urzędników państwowych

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego NZ i szef Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) złożyli hołdy... Więcej

Nowa strona: Kongres ONZ na temat Systemu Karnego i Zapobieganiu Przestępczości

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nowej strony poświęconej XII Kongresowi ONZ na temat Systemu Karnego i Zapobieganiu Przestępczości, który odbywa... Więcej

Kondolencje dla Narodu Polskiego
Wstrząśnięci bezprecedensową tragedią

w imieniu Organizacji Narodów Zjednoczonych,
Więcej

Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon oddał hołd polskiemu Prezydentowi i dziesiątkom ofiar katastrofy lotniczej.

Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon był bardzo wstrząśnięty i wyraził swój głęboki smutek na wieść o dzisiejszej katastrofie lotniczej... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Zdrowia

Pierwszy raz w historii więcej ludzi mieszka w miastach niż na obszarach wiejskich. Jednocześnie problem ubóstwa na świecie przenosi się ze... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Wiedzy o Autyźmie

Autyzm jest skomplikowaną i niedostatecznie zrozumianą chorobą, która objawia się na wiele sposobów. Dzieci i dorośli żyjący... Więcej

Przesłanie SG z okazji Światowego Dnia Gruźlicy, 24 marca

W minionym roku gruźlica zabrała życie 1,8 milionom ludzi i tym samym zajmuje drugie miejsce na liście najbardziej śmiercionośnych chorób... Więcej

Przesłanie SG z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową, 21 marca 2010 r.

Tegoroczne obchody koncentrują się na związku między rasizmem a sportem. Kwestia ta ma szczególne znaczenie, ponieważ w tym roku Republika... Więcej

Przesłanie SG z okazji Międzynarodowego Dnia Nowruz, 21 marca

Od stuleci, kiedy słońce przecina równik, a na półkuli północnej rozpoczyna się wiosna, narody zamieszkałe na Bałkanach, w basenie Morza... Więcej

Przesłanie SG z okazji Światowego Dnia Wody, 22 marca

Więcej ludzi umiera z powodu spożywania wody niezdatnej do picia niż w wyniku wojen czy innych form przemocy. Stanowi to zniewagę dla ludzkości... Więcej

'Zabójstwa honorowe i przemoc domowa' - artykuł Navi Pillay

Przemoc wywołuje poczucie wyobcowania i bezsilność, a dom staje się dla kobiet więzieniem. W rezultacie wiele przypadków przemocy domowej... Więcej

Przesłanie SG z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, 8 marca 2010 r.

Równouprawnienie kobiet i dziewcząt jest kluczowe dla społeczeństwa i gospodarki. Dopóki życie kobiet nie będzie wolne od ubóstwa... Więcej

Broszurka „Postęp dla wszystkich: równe prawa, równe szanse dla kobiet i mężczyzn”

Równoprawne uczestnictwo i równe szanse kobiet i mężczyzn w życiu społecznym, ekonomicznym i politycznym na całym świecie znajdują... Więcej

Przesłanie SG z okazji Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej, 20 lutego

Sprawiedliwość społeczna obejmująca wszystkich ludzi na świecie stanowi sedno misji Organizacji Narodów Zjednoczonych skupiającej się na promowaniu... Więcej

Wnioski wyciągnięte z tragedii na Haiti

Podczas każdej wielkiej katastrofy powtarza się ten sam schemat: zbyt duży nacisk kładzie się na pomoc międzynarodową, natomiast lokalne starania... Więcej

Międzynarodowy Rok Młodzieży (12 sierpnia 2010 - 11 sierpnia 2011)

Obchody Międzynarodowego Roku Młodzieży, którego hasłem przewodnim jest dialog i wzajemne zrozumienie, mają na celu zachęcanie do dialogu... Więcej

Nowa strona: Kwestia palestyńska

Zapraszamy na nową stronę poświęconą kwestii palestyńskiej. Zawiera ona ujęcie historyczne tematu, omówienie najważniejszych zagadnień, a także... Więcej

Przesłanie SG z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, 27 stycznia 2010 r.

Wszyscy ocaleni mają nam do przekazania niezwykle ważne przesłanie. Przesłanie o triumfie ludzkiego ducha i godności. Uratowani pozostają... Więcej

2010 - Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej

Przez ostatnie pół wieku działalność człowieka spowodowała zubożenie różnorodności biologicznej. Wiele gatunków wymiera tysiące razy szybciej niż... Więcej

HAITI – tydzień po trzęsieniu ziemni

Jednym z głównych priorytetów jest udoskonalenie i lepsza ochrona systemu dystrybucji pomocy humanitarnej, który umożliwiłby skuteczniejsze... Więcej

Haitańczycy potrzebują natychmiastowej pomocy humanitarnej

W najbliższych dniach planowana jest budowa tymczasowego osiedla dla 100 tysięcy osób. W ciągu miesiąca Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji... Więcej

Pomóż dzieciom na Haiti!

Tysiące ludzi jest nadal pod gruzami, wśród ofiar większość to... Więcej

Sekretarz Generalny ONZ o katakliźmie na Haiti

Ban Ki-moon oświadczył, że wystąpił o przyznanie 10 milionów dolarów z Centralnego Funduszu ds. Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych (CERF) na... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego z okazji Dnia Praw Człowieka, 10 grudnia

Dyskryminacja dotyka jednostki i grupy najbardziej podatne na atak: niepełnosprawnych, kobiety i dziewczęta, ubogich, migrantów, mniejszości oraz... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, 5 grudnia

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w 2009 roku chciałbym podkreślić ważną rolę wolontariuszy na całym świecie zajmujących się... Więcej

3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami promują zrozumienie problematyki niepełnosprawności oraz dążenie do... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami

Wszyscy jesteśmy narażeni na niepełnosprawność, tymczasową lub stałą, zwłaszcza z upływem lat. W większości krajów, co najmniej jedna... Więcej

 

Uwaga! Ośrodek Informacji ONZ zamknięty dla publiczności

Uprzejmie informujemy, że z  powodu remontu budynku i utrudnieniach w pracy, pomieszczenia Ośrodka Informacji ONZ pozostaną zamknięte dla... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego z okazji Światowego Dnia AIDS, 1 grudnia

Wzywam wszystkie państwa do usunięcia represyjnych praktyk, polityk i praw, które uniemożliwiają właściwe reagowanie na AIDS, na przykład... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności z Ludnością Palestyńską, 29 listopada 2009 r.

62 lata temu Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, w rezolucji 181, przedstawiło wizję dwóch państw. Państwo Izrael istnieje. Państwo... Więcej

Nowa strona: Kwestia palestyńska

Celem UNRWA jest dostarczanie pomocy humanitarnej uchodźcom palestyńskim żyjącym na terenach Jordanii, Libii, Syrii, Strefy Gazy i Zachodniego... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet

Gwałt używany jako broń w czasie wojny, przemoc domowa, handel kobietami, czy tak zwane ‘honorowe zbrodnie’ oraz okaleczania żeńskich narządów... Więcej

Nowa strona: Rola UNMIK w Kosowie

Na stronie znajdują się informacje dotyczące zadań UNMIK z zakresie tworzenia lokalnych struktur administracyjnych, wprowadzania reform ekonomicznych... Więcej

Raport nt. Rozwoju Społecznego 2009 - Przekraczając bariery: Mobilność a rozwó.

W roku 2009 tematem raportu o rozwoju społecznym jest mobilność a rozwój. Mobilność terytorialna, zarówno wewnętrzna jak... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego z okazji Dnia Organizacji Narodów Zjednoczonych, 24 października

Wszystko to uświadamia nam prawdę XXI wieku: dzielimy jedną planetę, jeden wspólny dom. Razem popłyniemy naprzód albo zatoniemy - my wszyscy, całe... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Żywności, 16 października

W ciągu ostatnich dwóch lat niestabilne ceny żywności, kryzys ekonomiczny, zmiany klimatyczne oraz konflikty zbrojne doprowadziły do dramatycznego... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, 17 października

W dniu dzisiejszym pragniemy docenić walkę z biedą ludzi w potrzebie i postanawiamy zwiększyć wysiłki, by na zawsze uwolnić świat... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania i Ograniczania Skutków Katastrof, 14 października

Szpitale i ośrodki zdrowia spełniają nie tylko znaczącą rolę, ale są także wyznacznikiem dobrobytu społeczeństwa. Sprawą zasadniczą jest ich... Więcej

Przesłanie SG ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego, 10 października 2009

W krajach rozwijających się wpływ zaburzeń psychicznych na występujące choroby i niepełnosprawność jest większy niż wpływ wywierany przez... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Habitatu, 5 października

Największe wyzwania XXI wieku dla środowiska miejskiego to szybki rozwój wielu miast i upadek innych, ekspansja szarej strefy oraz wpływ miast na... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego z okazji Międzynarodowego Dnia bez Przemocy, 2 października 2009 r.

W dniu dzisiejszym szczególną uwagę zwracamy na poglądy Mahatmy Gandhiego, który powiedział: „by nieużywanie przemocy miało jakąkolwiek... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, 1 października 2009 r.

W minionej dekadzie świat zwiększył wysiłki na rzecz budowania „społeczeństwa dla ludzi w każdym wieku”.... Więcej

 

ZAPROSZENIE na prezentację Globalnego Raportu UNDP nt. Rozwoju Społecznego 2009

Coroczne raporty o rozwoju społecznym wydawane przez UNDP od 1990 r. dają obraz głównych wyzwań jakie stoją przed ludzkością. Odnoszą się do... Więcej

 

Konferencja z okazji Światowego Dnia Habitatu oraz Światowego Dnia Architektury

Warszawskie Biuro UN-HABITAT serdecznie zaprasza na konferencję poświęconą obchodom Światowego Dnia Habitatu i Światowego Dnia Architektury. Podczas... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Warstwy Ozonowej

Istnieje wiele dowodów na to, że stopniowe wycofywanie substancji znanych jako chlorofluorokarbony (CFC) od roku 1990 spowolniło postępujące zmiany... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Demokracji 15 września 2009 r.

Międzynarodowy Dzień Demokracji jest potwierdzeniem zaangażowania wspólnoty międzynarodowej... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju 21 września 2009 r.

Międzynarodowy Dzień Pokoju jest ogólnoświatowym wezwaniem do zawieszenia broni oraz... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Alfabetyzacji

Szacuje się, że około 776 milionów dorosłych - w tym większość kobiet - nie opanowało choćby podstaw umiejętności czytania, pisania... Więcej

Nowa strona: Kampania Wstań i Zacznij Działać!

Akcja "Wstań i Zacznij Działać!" jest organizowana w ramach Kampanii Milenijnej oraz Globalnego... Więcej

Raport dotyczący Milenijnych Celów Rozwoju na rok 2009 (omówienie)

Istotne postępy w walce ze skrajnym ubóstwem osiągnięte w okresie od 1990 r. do 2005 r. zostały prawdopodobnie wstrzymane. W tym czasie... Więcej

Nowa strona: Konferencja Przeglądowa Światowej Konferencji Przeciwko Rasizmowi

Głównym zadaniem konferencji była ocena postępu w działaniach ustanowionych podczas Światowej Konferencji Przeciwko Rasizmowi, Dyskryminacji... Więcej

Przesłanie SG z okazji Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej, 19 sierpnia

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej kieruje naszą uwagę na ludzi w potrzebie
i konieczność zapewnienia im pomocy, na którą... Więcej

19 sierpnia 2009 roku po raz pierwszy obchodzony będzie Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej

W ciągu ostatniego dziesięciolecia ponad 700 pracowników humanitarnych poświęciło swoje życie pomagając ludziom w najbardziej niebezpiecznych... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Młodzieży

Temat tegorocznego Międzynarodowego Dnia Młodzieży: „Zrównoważony Rozwój: Nasze Wyzwanie, Nasza Przyszłość” – jest globalnym apelem... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Ludności Rdzennej na Świecie

Nadal jednak ludy tubylcze pozostają najbardziej marginalizowaną częścią społeczeństw, cierpiącą z powodu ubóstwa oraz nierównego dostępu do... Więcej

Nowa strona: Irak - ustanowienie UNAMI, Fundusz Odbudowy Iraku, porozumienie z rządem Iraku, pomoc humanitarna, wspieranie procesu przemian politycznych i społecznych

W wyniku ustanowienia Misji Wsparcia Narodów Zjednoczonych dla Iraku (UNAMI), Międzynarodowego Funduszu Odbudowy Iraku (IRFFI) oraz podpisania... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego z okazji Międzynarodowego Dnia Ludności, 11 lipca 2009 r.

Inwestowanie w naukę dziewczynek przynosi dobrze znane korzyści. Wyedukowane dziewczęta mogą więcej zarabiać i otrzymać lepszą pracę, ... Więcej

Nagrody Służby Publicznej 2009 (United Nations Public Service Award 2009)

ONZ przyznała coroczne Nagrody Służby Publicznej 2009, które mają podkreślić znaczenie innowacji w dziedzinie usług publicznych oraz ich wpływ na... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Uchodźcy (20 czerwca 2009 r.)

Na całym świecie miliony ludzi zostały zmuszone do opuszczenia swoich domostw ze względu na przemoc, prześladowania... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego z okazji Światowego Dnia Środowiska (5 czerwca)

Ziemia staje w obliczu wielkich zagrożeń wynikających ze zmian klimatu. Wszystkie państwa odczują negatywne skutki tych zmian, jednak najbardziej... Więcej

Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi w Polsce – Wstępne wnioski i zalecenia

Pani Joy Ngozi Ezeilo, Specjalny Sprawozdawca ONZ w sprawie handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, przekazuje niniejszym... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych (29 maja 2009 r.)

Kobiety w błękitnych hełmach, obserwatorki monitorujący przestrzeganie praw człowieka oraz inne uczestniczki misji pomagają zdobywać nowe... Więcej

Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ "Rola kobiet w misjach pokojowych: więcej siły dla wyższego statusu"

Te rozszerzone obowiązki bardziej niż kiedykolwiek zwiększają zapotrzebowanie na udział kobiet w misjach pokojowych. We wszystkich tych dziedzinach,... Więcej

Konferencja prasowa z udziałem Specjalnego Sprawozdawcy ds. handlu ludźmi (II)

W dniach 24-29 maja b.r. w Polsce przebywać będzie Specjalny Sprawozdawca ONZ – niezależny ekspert powołany do monitorowania, badania... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej

Ogólnoświatowe straty na polu bioróżnorodności nadal pozostają alarmujące, pomimo ustaleń podjętych na Światowym Szczycie na rzecz Zrównoważonego... Więcej

Konferencja prasowa z udziałem Specjalnego Sprawozdawcy ds. handlu ludźmi (I)

W dniach 24 - 29 maja b.r. w Polsce przebywać będzie Specjalny Sprawozdawca ONZ – niezależny ekspert powołany do monitorowania, badania... Więcej

Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. prawa do zdrowia w Polsce - Wstępne wnioski i spostrzeżenia

Misja skupia się na trzech kluczowych kwestiach, które uznaję za szczególnie istotne: prawie do zdrowia prokreacyjnego i seksualnego, kwestii... Więcej

Międzynarodowy Rok Nauczania o Prawach Człowieka 2009

ONZ jest przekonana, że każdy człowiek - kobieta, mężczyzna i dziecko - musi mieć świadomość o wszystkich przysługujących mu prawach... Więcej

Konferencja prasowa z udziałem Specjalnego Sprawozdawcy ds. prawa do zdrowia (II)

Na zakończenie swojej wizyty w Polsce Anand Grover spotka się z dziennikarzami, którym przekaże swoje obserwacje i dokona podsumowania ... Więcej

Nowa strona: Specjalny Sprawozdawca NZ ds. prawa do zdrowia

Zapraszamy do odwiedzenia strony poświęconej Specjalnemu Sprawozdawcy NZ, niezależnym ekspertom powołanym do monitorowania, badania i ... Więcej

Konferencja prasowa z udziałem Specjalnego Sprawozdawcy ds. prawa do zdrowia (I)

Serdecznie zapraszamy dziennikarzy na konferencję prasową z udziałem Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. prawa do zdrowia psychicznego... Więcej

Nowa strona: Kampania Sekretarza Generalnego ONZ – 2009 r. „Zjednoczmy się, aby wyeliminować przemoc wobec kobiet”

W ramach Kampanii na całym świecie zostaną podjęte różne działania organizowane przez rządy państw, organizacje pozarządowe i innych... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Zdrowia

Chcąc zwrócić uwagę świata na te proste, lecz ważne powiązania, obchody Światowego Dnia Zdrowia w 2009 roku upłyną pod hasłem: "Ratujmy życie.... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Wiedzy o Autyźmie

Wyznaczając 2 kwietnia Światowym Dniem Wiedzy o Autyźmie, Zgromadzenie Ogólne ONZ poparło międzynarodowe starania sprzyjające rozumieniu... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ popierające akcję ‘Godzina dla Ziemi’

28 marca świat weźmie udział w akcji „Godzina dla Ziemi”. Miliony ludzi zamieszkujących setki miast wyłączą w domu na godzinę wszystkie... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Likwidacji Dyskryminacji Rasowej

W kolejnych latach świat doświadczył niepokojącego wzrostu nienawiści i fanatyzmu częściowo związanego z terroryzmem oraz... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Wody

Woda jest naszym najcenniejszym bogactwem naturalnym. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek musimy razem współpracować, aby mądrze z niego... Więcej

Międzynarodowy Rok Astronomii 2009

400 lat upłynęło odkąd Galileusz po raz pierwszy dokonał obserwacji nieba przez teleskop. W 2009 r. celebrujemy osiągnięcia astronomii - jej... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

Rok temu ogłosiłem kampanię wzywającą ludzi na całym świecie i rządy państw do współdziałania, aby zakończyć przemoc wobec kobiet... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej

Dokonujemy postępu w kwestii sprawiedliwości społecznej gdy usuwamy bariery, o które ludzie się potykają ze względu na płeć, wiek, rasę,... Więcej

Międzynarodowy Rok Włókien Naturalnych (2009 r.)

Rozmaite włókna naturalne produkowane w wielu krajach stanowią znaczące źródło dochodu rolników i odgrywają ważną rolę w kwestii... Więcej

Międzynarodowy Rok Pojednania (2009)

20 listopada 2006 r. Zgromadzenie Ogólne NZ proklamowało rok 2009 Międzynarodowym Rokiem Pojednania (rezolucja A/RES/61/17). Państwa członkowskie ONZ... Więcej

ONZ ogłasza dzień 20 luty Światowym Dniem Sprawiedliwości Społecznej

26 listopada 2007 r. na forum Zgromadzenia Ogólnego wszystkie państwa członkowskie ONZ jednomyślnie przyjęły rezolucję, na mocy której 20 luty... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Dziś czcimy pamięć milionów ofiar nazistów - prawie jednej trzeciej narodu żydowskiego oraz wielu innych mniejszości – którzy byli ofiarami... Więcej

Nowa strona: Kampania Sekretarza Generalnego ONZ przeciw przemocy wobec kobiet – plan działań


“UNiTE to End Violence Against Women”

„Zjednoczmy się, aby... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Dnia Praw Człowieka, 10 grudnia

Podczas tegorocznego Dnia Praw Człowieka jednocześnie obchodzimy 60. rocznicę Powszechnej... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Korupcji

Świat chwieje się dotknięty przez kryzys finansowy, który jest spowodowany chciwością i ... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza


Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Woluntariusza przypada pod koniec roku, w którym wszyscy... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych przypada na tydzień przed 60... Więcej

Nowa strona: Konferencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu Poznań, 1-12 grudnia 2008 r.

Globalne ocieplenie jest problemem współczesnego świata, który zagraża nam wszystkim. Radzenie... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia AIDSW dwudziestą rocznicę obchodów Światowego Dnia AIDS znajdujemy się u progu nowej ery.
Więcej

 

W dniach 1 - 12 grudnia Ośrodek Informacji ONZ nieczynny


Uprzejmie informujemy, że w czasie trwania Konferencji NZ ws. Zmian Klimatu w Poznaniu w dniach... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy Wobec KobietNa całym świecie, w bogatych i biednych krajach, kobiety są bite, gwałcone i zabijane; są... Więcej

Obchody Dnia ONZ w Polsce - 2008 r.

Ponad 700 osób uczestniczyło w całodziennym pikniku rodzinnym zorganizowanym z okazji obchodów Dnia ONZ w Polsce poświęconym tematyce zmian klimatu... Więcej

Raport UNFPA: SYTUACJA LUDNOŚCI ŚWIATA 2008 - PŁASZCZYZNY POROZUMIENIA: KULTURA, PŁEĆ I PRAWA CZŁOWIEKA


Przegląd

Kultura, jako jeden z fundamentalnych elementów życia ludzi musi być brana pod... Więcej

ONZ przyznaje fundusze na projekty realizowane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego


Fundusz NZ na rzecz Demokracji zaprasza organizacje społeczeństwa obywatelskiego do zgłaszania... Więcej

Uwaga! Nowe strony poświęcone Raportowi dot. realizacji Milenijnych Celów Rozwoju (MDG Report 2008)


Przygotowany przez Departament ds. Gospodarczo-Społecznych (UNDESA) Raport dotyczący realizacji... Więcej

Prezentacja Raportu UNFPA "Sytuacja ludności świata 2008: Płaszczyzny porozumienia: kultura, płeć i prawa człowieka”


12 listopada 2008 r., godz. 11:00
PAIiIZ SA, ul. Bagatela 12, Warszawa


Polska Agencja... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego z okazji Dnia ONZ


W sześćdziesiątą trzecią rocznicę powstania Organizacji świętujmy razem Dzień ONZ.
Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem


Temat tegorocznego Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem – „Prawa Człowieka... Więcej

ONZ w Polsce i „LOLEK - zaproszenie na piknik rodzinny26 października 2008 r, rozpoczęcie pikniku godz.: 12.00
„LOLEK”, Pole... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Habitatu


Wiele z najważniejszych wyzwań przed którymi stoi współczesny świat, między innymi... Więcej

Sekretarz Generalny ONZ - Przesłanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych


Temat przewodni tegorocznego Międzynarodowego Dnia Osób Starszych - „Prawa Osób... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju


W tym roku Międzynarodowy Dzień Pokoju nabiera szczególnego znaczenia. Równocześnie... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Warstwy Ozonowej


Niepokój na rynkach, spadek koniunktury gospodarczej i dyskusje o recesji zawsze oznaczały... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji pierwszego Międzynarodowego Dnia Demokracji


Jestem wzruszony mogąc obchodzić dziś z Wami pierwszy Międzynarodowy Dzień Demokracji... Więcej

Pierwszy Międzynarodowy Dzień Demokracji, 15 września 2008 r. (część II)8 listopada 2007 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło 15 września Międzynarodowym Dniem... Więcej

Pierwszy Międzynarodowy Dzień Demokracji, 15 września 2008 r.8 listopada 2007 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło 15 września Międzynarodowym Dniem... Więcej

Międzynarodowe Forum Organizacji Pozarządowych „Beyond 2008” (Global NGO Forum"Beyond 2008")


W lipcu br. w Wiedniu odbyło się współorganizowane przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds.... Więcej

Przemówienie Sekretarza Generalnego ONZ dot. Raportu Grupy Zadaniowej ds. braków w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju


Dzień dobry, Panie i Panowie. Cieszę się, że Państwa widzę na tym spotkaniu.

Jestem... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Alfabetyzacji


Jeden na pięciu dorosłych, czyli około 774 milionów osób, jest analfabetą
i z tego... Więcej

Oświadczenie Rzecznika Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie sytuacji w Gruzji


Nowy Jork, 13 sierpnia 2008 r.


Sekretarz Generalny ONZ z zadowoleniem przyjmuje wiadomość... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Młodzieży

Zagadnienie zmian klimatycznych jest złożone, niektóre fakty są jednak oczywiste: świat... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Ludności Tubylczej na Świecie


W 1994 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło 9 sierpnia Międzynarodowym Dniem Ludności... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Ludności


Czterdzieści lat temu światowi przywódcy ogłosili, że każdy ma podstawowe prawo do... Więcej

Przesłanie SG ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Narkomanią i Nielegalnym Handlem Narkotykami


Dziesięć lat temu Państwa Członkowskie ONZ zareagowały na powagę problemu narkotykowego na... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Uchodźcy


Nietolerancja, kryzysy polityczne i konflikty zbrojne mają swoją długą i niechlubną... Więcej

Przesłanie SG ONZ z okazji Światowego Dnia Walki z Pustynnieniem i Suszą


Temat tegorocznego Dnia Walki z Pustynnieniem i Suszą: “Zwalczanie degradacji ziemi dla... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Środowiska


Uzależnienie jest straszną rzeczą. Wyniszcza nas i przejmuje nad nami kontrolę; sprawia, że... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego z okazji 60 rocznicy misji pokojowych ONZ


W tym roku w Międzynarodowym Dniu Uczestników Misji Pokojowych ONZ obchodzimy także... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ okazji Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej


Obchody tego Dnia mają nam przypominać o wadze różnorodności biologicznej na Ziemi... Więcej

Przesłanie SG ONZ z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego


Począwszy od najwcześniejszych tradycyjnych form komunikowania się, telegrafia - czyli... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin


Temat tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Rodzin: “Ojcowie i rodziny:... Więcej

Nowa strona: Pokojowa Nagroda Nobla dla Organizacji Narodów Zjednoczonych


Już od początku swojej działalności w 1945 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych, jej... Więcej

60 rocznica Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka


60 lat temu Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka,... Więcej

 

Oświadczenie Rzecznika Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie cyklonu „Nargis” w Myanmar (Birma)

Sekretarz Generalny ONZ wyraża głębokie ubolewanie z powodu śmierci mieszkańców Myanmar i strat poniesionych w wyniku cyklonu... Więcej

 

Zmiana adresu e-mailowego Ośrodka Informacji ONZ


Uprzejmie informujemy, że z powodu rekonfiguracji systemu poczty elektronicznej Ośrodka... Więcej

 

Zaproszenie - otwarty wykład Anny K. Tibaijuki Dyrektor Wykonawczej ONZ-HABITAT, 18 kwietnia 2008 r.

W piątek 18 kwietnia 2008 r. o godzinie 9:50 w Auli III Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ na temat Światowego Dnia Zdrowia


Podejmując temat zmian klimatycznych, często przedstawia się je tylko w kontekście naszej... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji inauguracji Światowego Dnia Wiedzy o Autyźmie

W dniu dzisiejszym na całym świecie po raz pierwszy obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy na temat... Więcej

 

Przesłanie SG ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności z Uwięzionymi i Zaginionymi Pracownikami ONZ

Każdego dnia na całym świecie niezliczona liczba odważnych kobiet i mężczyzn ryzykuje swoim... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Likwidacji Dyskryminacji Rasowej

Zgromadzenie Ogólne NZ ogłosiło dzień 21 marca Światowym Dniem Likwidacji Dyskryminacji... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Wody

W tym roku Światowy Dzień Wody zbiega się z obchodami Międzynarodowego Roku Warunków... Więcej

 

"WODA JEST ŻYCIEM"

22 marca w Organizacji Narodów Zjednoczonych będziemy obchodzili Światowy Dzień Wody. Nie... Więcej

"Nowe oblicze głodu na świecie" - Ban Ki–moon


Cena żywności wzrasta. Rośnie także zagrożenie głodem i niedożywieniem. Miliony... Więcej

Kampania ONZ przeciw przemocy wobec kobiet


Kampania Sekretarza Generalnego ONZ przeciw przemocy wobec kobiet

Kobiety w wieku 15 - 44 lat... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet


Podczas Światowego Szczytu w 2005 roku rządy wszystkich państw przyznały, że “postęp... Więcej

Międzynarodowy Rok Planety Ziemi

2008 r. został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne NZ jako Międzynarodowy Rok Planety Ziemi... Więcej

Ambasadorzy Dobrej Woli i Posłańcy Pokoju


Ambasadorzy Dobrej Woli i Posłańcy Pokoju to osoby zaangażowane w działalność ONZ, które... Więcej

Międzynarodowy Rok Języków 2008


16 maja 2007 r. Zgromadzenie Ogólne NZ ogłosiło rok 2008 Międzynarodowym Rokiem Języków.... Więcej

Międzynarodowy Rok Warunków Sanitarnych


Właściwe warunki sanitarne i dostęp do infrastruktury sanitarnej są jedną z najważniejszych... Więcej

Nowa strona: Konferencja NZ w Sprawie Zmian Klimatu


"Ocieplenie klimatu jest faktem - a my jego głównymi sprawcami. (...) Dobrą wiadomością,... Więcej

Broszurka „Silniejsza ONZ dla lepszego świata: Moje priorytety – Sekretarz Generalny ONZ”.


Odwaga i wizja, które natchnęły światowych przywódców w 1945 roku są dla mnie inspiracją... Więcej

Międzynarodowy Rok Ziemniaka


Rok 2008 poświęcono tematyce ziemniaka ze względu na jego duże znaczenie w walce z głodem,... Więcej

Ogólnoświatowa akcja ‘Wstań i Zabierz Głos"


W dniach 16 i 17 października z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem organizowana... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu


Dziś po raz trzeci obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W tym... Więcej

Afganistan: Nie utracony i nie zapomniany - artykuł Sekretarza Generalnego ONZ


Afganistan jest wyrazistym symbolem - ceną ponoszoną za pozastawianie narodów na pastwę... Więcej

Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura ONZ-HABITAT w WarszawieProgram Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich (ONZ-HABITAT) poszukuje... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Migrantów


Już po raz ósmy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Migrantów. Z każdym kolejnym rokiem dzień... Więcej

Oświadczenia Sekretarza Generalnego ONZ oraz Podsekretarza Generalnego ONZ i Doradcy Administratora UNDP po zamachu w Algierze


Oświadczenie Sekretarza Generalnego ONZ, Ban Ki-moona


Bali, Indonesia, 12 grudnia 2007 r.,... Więcej

Bali i przyszłość: nowa ‘zielona’ ekonomia - artykuł Sekretarza Geberalnego ONZ


Znamy opracowania naukowe. Ocieplenie klimatu jest faktem – a my jesteśmy jego głównymi... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Dnia Praw Człowieka


Tegoroczny Dzień Praw Człowieka rozpoczyna trwające przez cały przyszły rok obchody... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Zniesienie Niewolnictwa


Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienia Niewolnictwa powinien być obchodzony jedynie... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych


Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych koncentrują się wokół... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza


Wyzwania, przed którymi stoi świat, są ogromne i  złożone – począwszy od... Więcej

 

Zapraszamy studentów na seminarium „Wspólnie z ONZ na rzecz praw człowieka”


Instytucje reprezentujące system ONZ w Polsce oraz Collegium Civitas serdecznie zapraszają... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia AIDS


Tematem tegorocznego Światowego Dnia AIDS jest przewodnictwo. Bez przewodnictwa nigdy nie uda... Więcej

Raport o Rozwoju Społecznym 2007/2008 „Przeciw zmianom klimatycznym: solidarność w podzielonym świecie”


Raport o Rozwoju Społecznym przygotowany przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet


Przemoc wobec kobiet pozostaje nadal jednym z najbardziej haniebnych, systematycznych... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Roku Warunków Sanitarnych 21 listopada 2007 r.

Właściwe warunki sanitarne i dostęp do infrastruktury sanitarnej są jedną z najważniejszych... Więcej

Kiyotaka Akasaka, Podsekretarz Generalny ONZ ds. Komunikacji i Informacji Publicznej z wizytą w Polsce


W dniach 15-17 listopada 2007 r. w Warszawie przebywał Kiyotaka Akasaka, Podsekretarz Generalny... Więcej

 

Networking na rzecz pokoju: uczestnicy misji pokojowych z Europy Środkowej na spotkaniu ONZ w Wiedniu


WIEDEŃ, 9 listopada (Służba Informacyjna ONZ) – uczestnicy misji pokojowych, czynni... Więcej

Nowa strona: Afganistan

Zapraszamy na nową stronę internetową poświęconą Afganistanowi. Strona zawiera informacje... Więcej

 

Dzień Narodów Zjednoczonych - zaproszenie na debatę "Polska w ONZ – ONZ w Polsce”


W ramach polskich obchodów Dnia Narodów Zjednoczonych instytucje reprezentujące system ONZ... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Dnia Narodów Zjednoczonych


Świat zmienia się na korzyść Organizacji Narodów Zjednoczonych, ponieważ więcej ludzi... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem


Na początku nowego tysiąclecia przywódcy światowi podjęli odważne zobowiązania wobec... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Żywności 16 października 2007 r.


Prawo do żywności jest prawem człowieka. Jednak 854 miliony ludzi na świecie doświadcza... Więcej

Przystąp do ogólnoświatowej akcji ‘Wstań i Zabierz Głos’ *** Głos każdego Polaka będzie zauważony na arenie międzynarodowej


Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie gorąco zachęca organizatorów wydarzeń z okazji... Więcej

Ogólnoświatowa akcja ‘Wstań i Zabierz Głos’

Globalne Wezwanie do Działania Przeciwko Ubóstwu
Milenijna Kampania ONZ


W dniach 16 i 17... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania i Ograniczania Skutków Katastrof


Prawie trzy lata temu państwa przyjęły Plan z Hyogo - program działań mający na celu... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego


Kultura i różnorodność mają wpływ na wiele aspektów zdrowia psychicznego.
Po pierwsze,... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy


Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych przyświecała nadzieja, że ludzie nie tylko... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych


Temat tegorocznego Międzynarodowego Dnia Osób Starszych zwraca naszą uwagę na wyzwania... Więcej

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy 2 października 2007 r.


2 października 2007 r. po raz pierwszy świat będzie obchodzić Międzynarodowy Dzień Bez... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Ludzkich Siedlisk


Żyjemy na początku nowej ery urbanistycznej. Połowa ludzkości mieszka w małych
i dużych... Więcej

Przemówienie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na 62. Sesji Zgromadzenia ONZ 26 września 2007 r.


Szanowny Panie Przewodniczący.
Szanowny Panie Sekretarzu Generalny.

Przede wszystkim... Więcej

Co zobaczyłem w Darfurze - artykuł Sekretarza Generalnego ONZ


Często i łatwo mówimy o Darfurze. Ale co możemy powiedzieć z całkowitą pewnością?... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju


Drodzy przyjaciele,

Pokój jest jedną z najcenniejszych potrzeb ludzkości. Jest również... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Alfabetyzacji


Temat tegorocznego Międzynarodowego Dnia Alfabetyzacji – zdrowie i piśmienność –... Więcej

Irak - artykuł, John Holmes, Zastępca Sekretarza Generalnego ONZ ds. Humanitarnych


Jednym z największych i najszybciej pogłębiających się kryzysów humanitarnych jest... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Ludności Rdzennej na Świecie


W dniu dzisiejszym zwracamy naszą uwagę na wartości, jakie wnoszą w dorobek ludzkości ludy... Więcej

 

Konkurs na plakat promujący Światowy Dzień Habitatu 2007
Z okazji obchodzonego z inicjatywy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Ludności

Temat tegorocznego Światowego Dnia Ludności – ”Mężczyźni jako partnerzy... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZz okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Narkomanią i Nielegalnym Handlem Narkotykami

Narkomania to problem, któremu można zapobiec, który można leczyć i kontrolować. Choć trzeba... Więcej

 

Prezentacja Raportu UNFPA "Sytuacja ludności świata 2007: Uwolnienie potencjału, płynącego z rozwoju obszarów miejskich".


(The State of World Population Report 2007: “Unleashing the Potential of Urban... Więcej

 

Wyniki ogólnopolskiego konkursu na plakat dla szkół ponadgimnazjalnych „Holokaust – wieczna pamięć”


Na początki czerwca został rozstrzygnięty konkurs „Holokaust – wieczna... Więcej

 

Zaproszenie - konferencja "Trzecia transformacja. Starzejące się społeczeństwa Europy Wschodniej i krajów d. ZSRR"

Biuro Banku Światowego w Polsce oraz CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych mają... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Walki z Pustynnieniem i Suszą


Pustynnienie to nie tylko jedno z największych światowych wyzwań związanych ze środowiskiem... Więcej

Dlaczego świat zmienił zdanie na korzyść ONZ?


Moje zwykłe poranne zajęcia mogą wyglądać bardzo podobnie jak wasze. Bierzemy do ręki... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Środowiska


Emisja gazów cieplarnianych spowodowana działalnością człowieka powoduje, że nasz świat... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ


W dniu dzisiejszym członkowie rodziny Narodów Zjednoczonych na całym świecie składają hołd... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej


Bioróżnorodność jest podstawą życia na Ziemi i jednym z filarów zrównoważonego rozwoju.... Więcej

 

Obchody Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce


Co roku 17 maja obchodzony jest Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa... Więcej

Uwaga – strona „Terroryzm” zaktualizowanaSerdecznie zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji strony poświęconej zagadnieniu terroryzmu.... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia RodzinTemat przewodni tegorocznego Międzynarodowego Dnia Rodzin to „Rodziny i osoby... Więcej

Zaproszenie: Marsz ‘Walk the World’ w Warszawie


W niedzielę 13 maja 2007 r. na całym świecie odbędą się marsze pod hasłem „Walk the... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego


Od czasu wynalezienia telegrafu w połowie XIX wieku Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego z okazji Pierwszego Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ogłoszonego przez ONZ


Pierwszy Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ogłoszony przez ONZ poświęcony... Więcej

Nowa strona: „Niepełnosprawność”


Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony internetowej „Niepełnosprawność”. Jest ona... Więcej

Komunikaty: Konferencja prasowa z okazji wizyty w Polsce Johna Powella, Zastępcy Dyrektora Wykonawczego WFP, Warszawa 30 marca 2007 r.WFP wyraża uznanie wobec rosnącego wsparcia Polski dla walki
z głodem na świecie.
... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Zdrowia


Temat przewodni tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia – międzynarodowe bezpieczeństwo... Więcej

 

Zaproszenie na konferencję prasową


W dniu 30 marca z inicjatywy Światowego Programu Żywnościowego (WFP) odbędzie się... Więcej

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

13 grudnia 2006 r. na mocy rezolucji 61/106, Zgromadzenie Ogólne NZ jednogłośnie przyjęło... Więcej

 

Raport „Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15-49 lat. Polska 2006”


Raport „Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15-49 lat. Polska 2006” przygotowany... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Gruźlicy


Tematem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Gruźlicy jest „Wystąpienie gruźlicy... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet


Czuję się zaszczycony, że jako Sekretarz Generalny ONZ mogę wam po raz pierwszy przesłać... Więcej

 

Raport Międzynarodowego Organu Kontroli Środków Odurzających

Tegoroczny raport zwraca uwagę, między innymi, na wzrastającą tendencję do nadużywania leków hamujących łaknienie w celu odchudzania, która... Więcej

‘Możemy Pokonać Ubóstwo’ Międzynarodowy konkurs dla dzieci na projekt znaczka pocztowego


Konkurs „Możemy pokonać ubóstwo” jest zorganizowany z okazji uczczenia... Więcej

 

Zaproszenie Banku Światowego

16 lutego 2007 r.

Szanowni Państwo,


Raport “Doing Business in 2007” jest... Więcej

Nowa strona: Demokratyczna Republika Konga


Od 1998 roku konflikt w Demokratycznej Republice Konga pochłonął prawie 4 miliony ludzkich... Więcej

Komunikat medialny aktorów grających w nowym filmie Warner Bros ”Krwawy diament"

18 stycznia 2007 r.

Warszawa - „Co ma tak wielką moc, że może pokonać największy... Więcej

„Holokaust – wieczna pamięć” konkurs na plakat


Ośrodek Informacji ONZ i Fundacja Shalom zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych do... Więcej

Nowa strona "ONZ – NGO"


Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nowej strony poświęconej współpracy Organizacji Narodów... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji drugich obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Działania upamiętniające Holokaust wyrażają hołd przede wszystkim tym co zginęli. Odgrywają również istotną rolę w przeciwstawianiu się... Więcej

Nowa strona poświęcona Libanowi

W Libanie od blisko 30 lat stacjonują Tymczasowe Siły Zbrojne Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNIFIL), które monitorują sytuację oraz zapewniają... Więcej

Przemówienie Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moon’a podczas uroczystości zaprzysiężenia

W naszej wędrówce do wspólnego celu skupię się na odbudowaniu zaufania. Będę tym, który dąży do osiągnięcia harmonii i budowania... Więcej

Ban Ki-moon Biografia Sekretarza Generalnego ONZ

Ban Ki-moon z Republiki Korei, ósmy Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, obejmując stanowisko wnosi ze sobą
37 lat... Więcej

INFORMACJA PRASOWA UNEP

Kraje Karpat podejmują działania w zakresie obszarów chronionych i zrównoważonej turystyki. We współpracy z UE, ONZ i organizacjami... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Migrantów

W ciągu ostatniego dziesięciolecia coraz większe możliwości podróżowania spowodowały wzrost liczby ludzi pragnących i mogących przenosić... Więcej

Wypowiedź Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ z okazji przyjęcia Konwencji na temat Praw Osób Niepełnosprawnych

Dla 650 milionów niepełnosprawnych na całym świecie data ta stanowi zapowiedź świtu nowej ery – ery, w której nie będą oni musieli już... Więcej

Pięć lekcji - artykuł Sekretarza Generalnego ONZ

Chciałbym przekazać wiedzę, jaką zdobyłem będąc przez 10 lat Sekretarzem Generalnym ONZ – pięć lekcji, które według mnie społeczność... Więcej

 

Kijów gospodarzem ministerialnej konferencji w sprawie Konwencji Karpackiej

Ministrowie środowiska wezmą udział w sesji mającej na celu przyjęcie programu działania, który wyznaczy priorytety na drodze do osiągnięcia... Więcej

Nowa strona: Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nowej strony poświęconej Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka

Jeśli chcemy poważnie traktować prawa człowieka, musimy dowieść, że poważnie myślimy... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

Co prawda, wolontariat jest nagrodą samą w sobie, jednak Międzynarodowy Dzień Wolontariusza jest szczególną okazją by powiedzieć tym wszystkim,... Więcej

 

UNHCR wita z zadowoleniem propozycje KE dotyczące statusu uchodźcy

Propozycje Komisji Europejskiej uznają, że status uchodźcy musi stanowić kluczowy element wszelkich środków dotyczących kontroli... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia AIDS

W ciągu 25 lat, które upłynęły od wykrycia pierwszego zachorowania, AIDS zmienił świat. Spowodował największy krok wstecz w historii rozwoju... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Motto tegorocznych obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych, „e-dostępność”, przypomina nam o tym, że Internet powinien być dostępny dla... Więcej

Polska przekazała swoją dotychczas największą pomoc finansową na działalność WFP

Pomoc w wysokości jednego miliona USD wesprze działalność ONZ w Afganistanie, Angoli, Demokratycznej Republice Kongo, Gruzji i Tanzanii. Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji

W ostatnich latach na świecie zauważono gwałtowny wzrost nietolerancji, ekstremizmu... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Dnia Narodów Zjednoczonych

Prawie całe swoje życie zawodowe poświęciłem pracy w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dlatego też Dzień ten i wartości z nim... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem

Kampania mająca na celu wyeliminowanie ubóstwa jest najważniejszym moralnym wyzwaniem naszych czasów. Nie może pozostać zadaniem dla nielicznych, musi... Więcej

 

5 Międzynarodowa Konferencja Wspierania Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Celem konferencji jest omówienie form aktywowania byłych uczestników misji pokojowych poprzez współpracę z młodymi ludźmi i organizowanie... Więcej

 

Nominacja na stanowisko Sekretarza Generalnego ONZ

9 października 2006 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ zarekomendowała Ban Ki-moon’a z Korei Południowej na stanowisko Sekretarza Generalnego... Więcej

 

Międzynarodowa kariera w ONZ: szansa dla ambitnych

Sekretariat ONZ poszukuje wysoko wykwalifikowanych osób narodowości polskiej do pracy na stanowisku junior professional officer. Termin zgłaszania... Więcej

 

Prezentacja Światowego Raportu Inwestycyjnego 2006

Prezentacja Raportu odbędzie się 16 października 2006 r. w siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ)w Warszawie.... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Ludzkich Siedlisk

Rozważając temat tegorocznych obchodów Światowego Dnia Ludzkich Siedlisk "Miasta ostoją nadziei", musimy pamiętać, że mogą one również... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych

Wraz ze wzrostem długości życia, cała nasza ludzka rodzina ma powód do wspierania produktywnego i aktywnego wykorzystywania wiedzy osób starszych... Więcej

 

Wybory 2006: kandydaci na Sekretarza Generalnego ONZ

Nowa strona zawiera oficjalną listę kandydatów ubiegających się o stanowisko Sekretarza Generalnego oraz krótkie biografie i zdjęcia... Więcej

Wystąpienie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego podczas Debaty Ogólnej na 61. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Przed Narodami Zjednoczonymi stoją wielkie zadania, których realizacja wymaga wielkiej mobilizacji, a także reform. Chcemy zmian, które dostosowałyby... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju

Dla zbyt wielu ludzi w dzisiejszym świecie pokój pozostaje jedynie ulotnym marzeniem. Żyją oni spętani kajdanami, w atmosferze strachu... Więcej

 

Polsce przyznano prestiżową nagrodę Franklin Delano Roosevelt International Disability Award w dziedzinie pomocy osobom niepełnosprawnym

Prezydent RP Lech Kaczyński odbierze z rąk Sekretarza Generalnego ONZ prestiżową nagrodę w dziedzinie pomocy osobom niepełnosprawnym -... Więcej

 

Spotkanie wysokiego szczebla na forum Zgromadzenia Ogólnego na temat migracji międzynarodowych i rozwoju

Obecnie najbardziej dynamiczny czynnik stanowią migracje pracowników tymczasowych. W roku 2002 ponad 90% migracji siły roboczej do Niemiec pochodziło... Więcej

Nowa strona:Raport Funduszu Ludnościowego 2006

Serdecznie zapraszamy na nową stronę internetową poświęconą Raportowi UNFPA: Sytuacja Ludności Świata 2006 - "Droga ku nadziei: Kobiety... Więcej

 

Prezentacja Raportu Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (UNFPA) "Droga ku nadziei: Kobiety a migracja międzynarodowa."

6 września 2006 r., godz. 11:00,
PAIiIZ, ul. Bagatela 12,... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Młodzieży

Nasze przesłanie jest jasne: musimy przykładać większą wagę do edukacji, a w szczególności do okresu przejściowego pomiędzy zakończeniem... Więcej

Apel o natychmiastową pomoc dla Libanu 24 lipca 2006 r.

ONZ oraz współpracujące z nią agendy zaapelowały o natychmiastową pomoc finansową dla Libanu w wysokości 150 milionów dolarów. Suma ta... Więcej

Pomoc ONZ w organizacji wyborów w Demokratycznej Republice Konga

Nad bezpieczeństwem i prawidłowym przebiegiem wyborów czuwać będzie 17,6 tysiąca żołnierzy sił pokojowych MONUC oraz liczący 2 tysiące... Więcej

Nowa strona: Posiedzenie Wysokiego Szczebla w sprawie AIDS

Według szacunkowych danych statystycznych za rok 2005, na świecie z HIV żyje 38,6 mln osób, a 2,8 mln ludzi zmarło na skutek AIDS.... Więcej

 

Nowa strona: Wybory Sekretarza Generalnego ONZ

Wraz z dobiegającą końca drugą kadencją Kofi Annan'a wybór nowego, ósmego Sekretarza Generalnego będzie jedną z najważniejszych decyzji... Więcej

 

Konferencje i obchody organizowane przez Narody Zjednoczone

Najnowsza wersja dokumentu poświęconego konferencjom i obchodom organizowanym przez Narody Zjednoczone jest dostępna na naszej stronie... Więcej

Nowa strona: Komisja Budowania Pokoju

Rozwiązywanie konfliktów i dążenie do ustanowienia trwałego pokoju jest jednym z nadrzędnych celów ONZ. Głównym zadaniem nowej Komisji jest... Więcej

Nowa strona: Biuro Etyki

Powstanie nowego Biura jest, obok Rady Praw Człowieka i Komisji Budowania Pokoju, jednym z trzech głównych elementów procesu reformy ONZ.... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Narkomanią i Nielegalnym Handlem Narkotykami

Musimy uświadamiać, że narkotyki są nielegalne, dlatego że stanowią problem, a nie że są problemem, gdyż są nielegalne. Używanie narkotyków... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Walki z Pustynnieniem i Suszą

Temat tegorocznych obchodów „Piękno pustyń a pustynnienie” zwraca uwagę na wyjątkowe, jednakże niknące dziedzictwo i na... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Środowiska

Trudno jest odwrócić proces pustynnienia, jednakże można mu zapobiegać. Ochrona i odzyskiwanie suchych obszarów nie tylko zmniejszy obciążenie... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ

Kiedy w dniu 29 maja 1948 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ powołała pierwszą misję pokojową, niewiele osób obecnych na sali obrad Rady mogło... Więcej

Wyniki wyborów do Rady Praw Człowieka

Liczny udział państw w głosowaniu jest dowodem ich wspólnego zaangażowania w zastąpienie Komisji Praw Człowieka organem, który może bardziej... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin

Temat tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Rodzin – “Zmieniający się model rodziny: wyzwania i szanse” – podkreśla... Więcej

 

Polska donorem Funduszu NZ ds. Pomocy Kryzysowej

Rząd Polski zadeklarował przekazanie 250.000 USD na Centralny Fundusz ds. Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych. Fundusz jest wspierany przez 37 państw, zaś... Więcej

Polska członkiem Rady Praw Człowieka

Polska została wybrana, wraz z 46 innymi państwami, do nowo powstałej Rady Praw Człowieka. Wybory odbyły się 9 maja 2006 r. na forum Zgromadzenia... Więcej

 

Konkurs „Firma równych szans 2006”

UNDP w Polsce ogłosiło konkurs „Firma równych szans 2006” mający na celu wyróżnienie firm, które w innowacyjny sposób... Więcej

 

Nowa strona: Polska kandydatem do Rady Praw Człowieka

Ochrona i promocja praw człowieka jest także stałym i ważnym elementem polskiej polityki zagranicznej.
Polska zobowiązuje się do... Więcej

 

Nowa strona: Pierwsze wybory do Rady Praw Człowieka

Zgromadzenie Ogólne ONZ wyznaczyło datę pierwszych wyborów do Rady Praw Człowieka na 9 maja 2006 r. Sekretarz Generalny zaznaczył, że dzień ten może,... Więcej

Nowa strona: Rada Praw Człowieka

Nowy organ zastąpi krytykowaną i tracącą zaufanie Komisję Praw Człowieka. Sekretarz Generalny ONZ określił utworzenie Rady jako „historyczne... Więcej

Międzynarodowy Rok Pustyń i Pustynnienia

Pustynnienie jest jednym z najistotniejszych problemów środowiska. Każdego roku straty spowodowane suszami oraz poszerzaniem się terenów pustynnych... Więcej

 

Nasza strona internetowa dostępna dla osób niepełnosprawnych

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom użytkowników Internetu i dbając o powszechną dostępność informacji, rozpoczęliśmy pracę polegającą na... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Zdrowia

Temat tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia brzmi: „Wspólna praca na rzecz zdrowia”. W swoim przesłaniu Sekretarz Generalny ONZ... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Wiedzy o Zagrożeniu Minami i Pomocy przy Rozminowywaniu

Przesłanie jest jasne i musi zostać usłyszane: w żadnym cywilizowanym społeczeństwie nie może być miejsca dla min lądowych. Więcej

 

Sześćdziesiąt sposobów poprzez które ONZ zmienia świat

Organizacja Narodów Zjednoczonych została powołana w następstwie okrutnej wojny z zadaniem ustabilizowania stosunków międzynarodowych oraz... Więcej

Ogólnopolskie Spotkanie Studenckich Kół Przyjaciół ONZ

Tegoroczne zebranie poświęcone było tematyce Holokaustu. Gościem specjalnym była pani Joanna Sobolewska-Pyz, która przedstawiła historię powstania... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności z Uwięzionymi i Zaginionymi Pracownikami ONZ

Jest to okazja do uświadomienia światu z jak ogromnymi zagrożeniami i niebezpieczeństwami zmaga się personel i siły pokojowe ONZ,... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Gruźlicy

Tegoroczna inauguracja Światowego Planu Zwalczenia Gruźlicy na lata 2006 - 2015 „Działania dla Życia” stanowi przełomowy krok w walce... Więcej

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Światowego Dnia Wody

Woda jest nie tylko niezbędna do życia, ale również powszechnie występuje w kulturze – stanowi inspirację dla artystów, jest przedmiotem... Więcej

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

"Istnieją dowody na to, że rasizm i ksenofobia są wciąż obecne i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla ludzkiej godności. Takie praktyki... Więcej

Rada Praw Człowieka nowym organem ONZ

Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan określił przyjęcie rezolucji o utworzeniu Rady Praw Człowieka „historycznym wydarzeniem”, które... Więcej

Broszurka „ONZ dla Ciebie. 10 lat Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie.”

Zapraszamy do zapoznania się z broszurką podsumowującą naszą dziesięcioletnią dzialalność... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

Temat tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet to rola kobiet w procesach decyzyjnych. Jest to kluczowe zagadnienie dla wspierania oraz... Więcej

Nowe strony z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

Powszechnie uznaje się, że reprezentacja kobiet w parlamentach wynosząca co najmniej 30% stanowi „masę krytyczną”. Jest to wielkość... Więcej

Nowa strona: Raport Międzynarodowego Organu Kontroli Środków Odurzających (INCB) za rok 2005

INCB wzywa do usprawnienia dostępu do rynku dla legalnych upraw, podkreśla wagę bezpieczeństwa i dobrego zarządzania w dotkniętych problemem... Więcej

 

O 44 % mniej osób ubiegających się o status uchodźcy w Europie wschodniej w 2005 r. - UNHCR chce zbadać przyczyny tego zjawiska. (informacja prasowa)

W 2005 r. większość wniosków o nadanie statusu uchodźcy złożona została w Polsce (44,6%), następnie na Słowacji (29,1%), Węgrzech... Więcej

 

Raport Międzynarodowego Organu Kontroli Środków Odurzających (INCB) konferencja prasowa

INCB wzywa do usprawnienia dostępu do rynku dla legalnych upraw, podkreśla wagę bezpieczeństwa i dobrego zarządzania w dotkniętych problemem... Więcej

Nowa strona: Pomoc Humanitarna

Ponad 30 milionów ludzi z 26 krajów na świecie ucierpiało w 2005 roku w wyniku klęsk żywiołowych i trwających konfliktów... Więcej

 

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ wzywające do przestrzegania rozejmu olimpijskiego

Olimpi