facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Turystyki dla Rozwoju 2017
(International Year of Sustainable Tourism for Development)


 

Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Turystyki dla Rozwoju jest okazją do wspierania zmian polityk państw i strategii przedsiębiorstw dążących do budowy bardziej zrównoważonego sektora turystycznego. Takie działania przyczynią się do osiągnięcia globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju.
 
„W ciągu roku podróżuje ponad miliard międzynarodowych turystów, a turystyka stała się mocną i przekształcającą siłą, która przynosi odczuwalne zmiany w życiu milionów ludzi. Potencjał turystyki dla zrównoważonego rozwoju jest ogromny. Jako jeden z największych na świecie sektorów przynoszących zatrudnienie, turystyka pozwala ograniczać ubóstwo i napędza inkluzywny rozwój.”
 
Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny ONZ
Przesłanie Światowego Dnia Turystyki, 2015 r.
 
 

Rok 2017 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Turystyki dla Rozwoju na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (A/RES/70/193). Agendą Narodów Zjednoczonych odpowiedzialną za koordynowanie obchodów Międzynarodowego Roku została Światowa Organizacja Turystyki (World Tourism Organization - UNWTO). Zgromadzenie Ogólne zachęca również inne podmioty systemu Narodów Zjednoczonych, rządy państw i instytucje, organizacje regionalne, międzynarodowe i pozarządowe do podejmowania działań w ramach obchodów Roku.
 
Międzynarodowy Rok ma zwiększyć świadomość społeczeństw, na temat znaczenia turystyki dla zrównoważonego rozwoju. Obchody Roku mają zachęcić wszystkie strony do podejmowania wspólnych działań, które sprawią, że turystyka stanie się motorem pozytywnej zmiany.
 
Skoordynowane polityki dotyczące zrównoważonej turystyki, rozwijane zgodnie z założeniami Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyczynią się do osiągnięcia równej pozycji kobiet i mężczyzn, chronienia i zachowania ekosystemów i bioróżnorodności, a także do ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Turystyka, która nikogo nie wyklucza może pogłębić wspólne zrozumienie i wspierać wysiłki w budowie kultury pokoju.
 
Międzynarodowy Rok koncentruje się na pięciu obszarach:
 • Inkluzywnym i zrównoważonym rozwoju ekonomicznym,
 • Włączającym społeczeństwie, zatrudnieniu i zmniejszaniu ubóstwa,
 • Wydajności zasobów, ochronie środowiska i ograniczaniu zmian klimatycznych,
 • Wartościach kulturowych, różnorodności i dziedzictwie,
 • Wspólnym zrozumieniu, pokoju i bezpieczeństwie.
 
Obchody Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Turystyki dla Rozwoju
UNWTO zachęca do organizowania wydarzeń i umieszczania informacji na ich temat na stronie http://www.tourism4development2017.org/. Znajdują się na niej także informacje o inicjatywach polskich.
Oficjalna strona Roku pozwala na dzielenie się pomysłami, doświadczeniami oraz wiedzą o turystyce.
UNWTO przygotował platformę, na której można umieścić:

- projekty i inicjatywy dotyczące rozwoju zrównoważonej turystyki  http://www.tourism4development2017.org/sharing-solutions/
- historie jak turystyka kształtuje lub zmienia życie ludzi i lokalnej społeczności http://www.tourism4development2017.org/sharing-stories/.
- badania, artykuły, publikacje związane z tematyką zrównoważonej turystyki dla rozwoju
http://www.tourism4development2017.org/sharing-knowledge/  
 
Na stronie http://www.tourism4development2017.org/partnerships/ UNWTO umieściła broszurę przedstawiającą cele Roku, propozycje działań i możliwości zostania oficjalnym partnerem,  przyjacielem lub sponsorem Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Turystyki dla Rozwoju.
 
Logo Roku
Logo Roku jest dostępne w sześciu oficjalnych językach ONZ: angielskim, arabskim, chińskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim. Może ono być wykorzystane przez osoby indywidualne, organizacje rządowe i pozarządowe czy organizacje non-profit we własnej działalności pod warunkiem, że planowane działania są zgodne z celami Roku i zostaną wcześniej zgłoszone w formularzu, a także zatwierdzone przez koordynatora (formularz do wypełnienia znajduje się tutaj: http://www.tourism4development2017.org/join-the-celebration/). Logo Roku nie może w żaden sposób zostać zmienione lub zmodyfikowane.

 

               Czy wiesz, że…
 
 • Turystyka wytwarza 10% globalnego PKB,
 • 1 z 11 miejsc pracy na świecie przypada w turystyce,
 • Wartość eksportu wytwarzanego przez turystykę to ponad 1,5 biliona USD rocznie, tj. 7% całego światowego eksportu i 30% światowego eksportu usług,
 • Turystyka jest czwartą największą kategorią eksportu światowego, zaraz za surowcami, chemikaliami i żywnością, a przed produkcją motoryzacyjną,
 • W 2014 roku po świecie podróżowało ponad 1,1 miliarda turystów,
 • UNWTO zakłada, że do roku 2030 liczba turystów osiągnie 1,8 miliarda,
 • Turystyka odpowiada za 5% emisji gazów cieplarnianych (4% powstaje podczas przemieszczania się środkami transportu, a tylko 1% to skutek zakwaterowania i innych czynności turystycznych),
 • W niektórych państwach rozwijających się, a przede wszystkim w małych, wyspiarskich państwach, turystyka odpowiada za 25% PKB.
 
Zobacz także:

Rezolucja A/RES/70/193 International Year of Sustainable Tourism for
Development, 2017
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/193&referer=/english/&Lang=E
 
International Year of Sustainable Tourism for Development
http://www.tourism4development2017.org/
 
 

2017-03-16

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×