DRUGIE ŚWIATOWE ZGROMADZENIE ONZ
NA TEMAT STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTW

Madryt, Hiszpania, 8-12 kwietnia 2002

© Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów UN
Arabic Chinese français English espańol Russian